Nurdan Haber

Üstad’ın Mehmet Kayalar’a verdiği kıymet

Üstad’ın Mehmet Kayalar’a verdiği kıymet
31 Mayıs 2018 - 11:13

Vefatının sene-i devriyesinde Risale-i Nur’un Şark hizmetleri deyince, bilhassa Diyarbakır’ın adı geçince Nur talebeleri içinde akla ilk gelen ve Bediüzzaman’ın oldukça kıymet verdiği isim Mehmet Kayalar ağabeyi rahmetle yad ediyoruz. 

Bu vesile ile Nur talebesi Mehmet Kayalar ağabeyin Üstad ile tanışmasını burada anlatıyoruz.:

Mehmed Kayalar, Üstad BEDİÜZZAMAN’ı bir ziyaretinde,

Üstad Hazretleri kendisine hitaben şöyle buyurmuştur : 

    “Kardeşim, ben her gün sabahleyin talebelerimi ismen ve sureten görür duama  alırım, akşamleyin yalnız ismen dua ederim.

           Fakat senin talebelerini  sabah ve akşam,  hem ismen hem sûreten görür duama alırım.” 

MEHMED KAYALAR’IN  BEDİÜZZAMAN İLE TANIŞMASI

                1950 yılında ön yüzbaşı rütbesiyle Isparta’da Üstad Bediüzzamanı ziyarete gider. Ancak Üstadın hizmetinde bulunan Zübeyir Gündüzalp, Mehmed KAYALAR’a:

       “Üstad, 15 günden beri şiddetli hastadır, en yakın talebelerini dahi kabul etmiyor”, diye söyler, bunun üzerine, Mehmed KAYALAR : “Bingöl’den Mehmed KAYALAR zatınızı ziyarete gelmiş deyiverin”, dedi.

     Üstad Bediüzzaman Hazretlerine, bunu söylediğimde kendisine sanki bir hal oldu, aniden iyileşti ve “hemen içeriye alın!” dedi. Üstad hızlıca yerinden kalkarak kapı içinde Mehmed KAYALAR’ı kucakladı ve muhabbetle birbirlerine sarıldılar. Hadiseye şahit olan Zübeyir Gündüzalp, “Üstadın bu alakasına hayran oldum” der. Ve Üstad ile Mehmed KAYALAR beraberce otururlar. Üstadın, Mehmed KAYALAR’a ilk sözü :

        ‘‘Mehmed Bey! 28. mektupta Hulusi’nin rüyasının tabiri var. Demiştim ki: ileride bir genç (SARIKLI KÜÇÜK GENÇ BİR ZAT) Kuvve-i Velayetle daireye girecek. Ben o tabiri yaparken senin bu şahsiyetin karşıma çıktı ve yazdım’’ oldu.

       Bediüzzaman, 28. mektubun birinci meselesi’nde zikredilen ve Hulusi Bey tarafından 1930’lu yıllarda görülen rüyadaki ‘‘SARIKLI KÜÇÜK GENÇ BİR ZAT’’ ın rüya tabirini yaparken, Mehmed KAYALAR o yıllarda 17-18 yaşında bir gençtir. Ve Kaderi İlahi, bu rüyanın görülmesinden 20 yıl sonra kendisini Üstadla tanıştırmaktadır.

 Bediüzzaman, Mehmed KAYALAR’ı 3 gün 3 gece misafir eder ve aralarında çoğu sırlı olan hususi konuşmalar olur. Misafirlik sona erip, ayrılık vakti yaklaşınca Bediüzzaman Hazretleri:

       -Mehmed Kardeşim! Diyarbakır’da çok önemli hizmetler var, benim oraya gitmem lazım idi, fakat bu vazife size verildi, der ve hizmet konusunda bir-iki önemli ve sırlı mes’ele olduğunu kendisine hatırlatır.

      Bu önemli mes’elelerden birisi, Hz. Ali’nin (K.V), Kaside-i Celcelutiyesinde ‘‘sırren tenevveret’’  (Nur hareketi gizlice nurlanır)’’ hakikatinin bir müddet daha gizliliği devam etsin! sırrı. Bu sır, Üstad tarafından kendisine hatırlatılır.

     Bediüzzaman’dan bu yüksek emr-i Üstadiyi alan Mehmed KAYALAR ihtiramla Diyarbakır’a doğru yola koyulur. Ancak Hz. Ömer (r.a) misali bir fıtrata sahip olan Mehmed KAYALAR’ın şecaati azimesi, içini kemirmeye çoktan başlamıştır bile. Nasıl olur da bir sırrı bil! gör! fakat gizli kalsın, söyleme! Böyle bir suskunluk tamamen fıtratına ters gelmekte, sahip olduğu heybeti ve dine hizmet için her şeyini feda edecek bir yaradılışa sahip olan fıtratı, bunu bir türlü kabul edemez.

      Diyarbakır’a döner dönmez ‘‘sırren tenevveret’’cümlesinin ebced hesabiyle dökümanını yapar ve bakar ki; bu gizlilik 1950 yılını gösteriyor. Bunu Üstada mektupla bildirir.

         “Üstadım; ‘‘Sırren tenevveret’’ cümlesi 1950’ye isabet ediyor, biz de 1950’ nin tam altındayız, bu işin sırrı kalmadı, ilan zamanıdır” der.

   Üstad da cevabı mektubunda: “Barekallah, Mehmed bey sen artık serbestsin!” der. O andan itibaren Risaleler başta kendisi, büyük oğlu ve yetişmiş talebeleri tarafından Diyarbakır’ın büyük camilerinde açıkça okunmaya başlar, ve kısa zamanda tüm Türkiye genelinde Risale-i Nur akımı dalga dalga başlar.

 

Kaynak: Mehmet Kayalar. Com

Alem-i İslamBediüzzaman'danDr. Mehmet Rıza DerindağDünyaGenelGünün Hadisiİslam ve HayatMisafir YazarlarNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Leyle-i Regaib Özel 5.000 Hatim Programı
Alem-i İslamBediüzzaman'danDünyaGenelGündemGünün DersiGünün Hadisiİslam ve HayatNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Genç Hafızlardan Şehitlerimiz İçin Dualar ve Kur-an’ı Kerim Tilavetleri
Alem-i İslamDerslerDünyaEkonomiFıkıh & HadisGenelGündemGünün DersiGünün DuasıGünün HadisiHayatHizmetİslamİslam ve HayatKartpostal - VecizeNur TalebeleriRisale-i NurRisale-i Nur DünyasıSorularla RisaleSual-CevapTürkiyeYazarlarımız
Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri ile Risale-i Nur Dersi” ŞUALAR’DAN 9.DERS ( 9. ŞUA )