Nurdan Haber

O Sözler bütün marifet şemsidir Sözüm doğrudur, bir teellüf değil

O Sözler bütün marifet şemsidir Sözüm doğrudur, bir teellüf değil
18 Ekim 2016 - 11:45

Nurdanhaber – Haber Merkezi

 

[Sözler’in tebyizinde kıymetdar hizmeti sebkat eden muallim Ahmed Galib’in fıkrasıdır.]

Elde Kur’an gibi bürhan-ı hakikat varken
Münkiri ilzam için gönlüme sıklet mi gelir.

Sözün özdür ey can, tekellüf değil

Ledün ilminin zübde-i pâkidir
Bu, sümmettedarik tasannuf değil

Bu bir hikmet-i nur-u irfandır
Ki ehva ve lağv ve tefelsüf değil

Müzekki-i nefs ve musaffi-i ruh
Mürebbi-i dildir, tasavvuf değil

O Sözler bütün marifet şemsidir
Sözüm doğrudur, bir teellüf değil

İçin nurudur, lafza akseylemiş
Bir-iki satırda teradüf değil

Mutabık lafızlar birbirine
Bu aslâ tasannu’, tesadüf değil

Dizilmiş nizamla bütün harfleri
Tevafuktur, aslâ tehalüf değil

Bu bir cilve-i sırr-ı i’cazdır
Ki Kur’andandır, tecevvüf değil

Bu hüsn-ü tesadüf güzeldir güzel
Bu babda ne dense tezauf değil

Said-i Bedîüzzaman-ı Nursî
Beyanı bedî’dir, taattuf değil

Teselliye ermemiş elinde kalem
Eder arz-ı dîdar, taharrüf değil

İsabet buna savb-ı Hak’tan gelir
Bu kasdî değildir, tasarruf değil

Bunu görmeyen bed nazarlar için
Telehhüf derim ben, teessüf değil

Ki var manevî hayretim galiben
Beyanım bu yolda tazarruf değil

Tevafuk, sözünde ona çok mudur
Tefevvuk, onun için teşerrüf değil

Çok işde Hak onu muvaffak ede
Tevafuk, makam-ı tevakkuf değil!

Ahmed Galib (Rahmetullahi Aleyh) 

Mektubat ( 380 – 381 )
 

Alem-i İslamBediüzzaman'danDr. Mehmet Rıza DerindağDünyaGenelGünün Hadisiİslam ve HayatMisafir YazarlarNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Leyle-i Regaib Özel 5.000 Hatim Programı
Alem-i İslamBediüzzaman'danDünyaGenelGündemGünün DersiGünün Hadisiİslam ve HayatNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Genç Hafızlardan Şehitlerimiz İçin Dualar ve Kur-an’ı Kerim Tilavetleri
Alem-i İslamDerslerDünyaEkonomiFıkıh & HadisGenelGündemGünün DersiGünün DuasıGünün HadisiHayatHizmetİslamİslam ve HayatKartpostal - VecizeNur TalebeleriRisale-i NurRisale-i Nur DünyasıSorularla RisaleSual-CevapTürkiyeYazarlarımız
Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri ile Risale-i Nur Dersi” ŞUALAR’DAN 9.DERS ( 9. ŞUA )