Nurdan Haber

Ola ki o gece Kadir Gecesidir!

Ola ki o gece Kadir Gecesidir!
09 Haziran 2018 - 8:00

Ramazan ayının son 10 gününde aramamız gereken ve bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen Kadir Gecesi bu sene de Ramazan’ın 27’nci gecesi idrak edilecek. Kadir Gecesi bu yıl 10 Haziran 2018 Pazar gününe denk geliyor.

RAMAZAN AYI TAKVİMİ

15 Mayıs 2018 – Salı Günü | Ramazan’ın Başlangıcı
10 Haziran 2018- Pazar Günü | Kadir Gecesi (10 Haziran Pazar gününü 11 Haziran Pazartesi gününe bağlayan gece)
14 Haziran 2018- Perşembe Günü | Arefe
15 Haziran 2018– Cuma Günü| Ramazan Bayramı 1. Gün
16 Haziran 2018- Cumartesi Günü | Ramazan Bayramı 2. Gün
17 Haziran 2018 – Pazar Günü | Ramazan Bayramı 3. Gün

KADİR GECESİNİN ÖNEMİ

Kur’ân-ı Kerimin Levh–i Mahfuz’dan dünya semâsına toptan indirildiği gecedir. Cebrâil (a.s.), Peygamber Efendimize (a.s.m.) ilk vahyi, Alâk Sûresinin “İkra! Oku!” emriyle başlayan ilk beş âyetini bu gece getirmiştir.

Kadir gecesi Müslümanlar arasında genellikle Ramazan’ın 27. gecesi olarak ihya edilmektedir. Kandillerin en üstünüdür ve “Gecelerin Sultanı” olarak isimlendirilmiştir.

Kur’ân-ı Kerimde yer alan Kadr Sûresi, vahyin başlangıcından ve bu gecenin büyük kudsiyet, fazilet ve bereketinden ve bu gece kâinatı kaplayan İlâhî esenlikten bahsetmektedir. Duhân Sûresinde ise bu gecenin kudsiyeti üzerine yemin edilmektedir.

Kadir gecesi, İslâm âlimleri tarafından üç şekilde yorumlanmıştır:

1. Hüküm Gecesi. Takdîr-i İlâhîde hükmolunmuş işlerin, yahut birçok işlere hükmeden muhkem emirlerin ayırt edildiği gece anlamına gelir. Takdîrden maksad, ezelî hükmün açığa çıkmasıdır. Hikmetli işler karara bağlanır.

2. Mevki, şeref, değer ve azamet gecesi demektir. Bin aydan daha hayırlı oluşunu ifade eder.

3. Tazyik (sıkıştırma, izdiham) Gecesi demektir. Bu gece inen meleklere yeryüzü dar gelir. Ayrıca Cebrail (a.s.) ilk vahyi getirdiğinde Peygamber Efendimizi (a.s.m.) üç defa kolları arasına alıp sıkmış, sonra âyetleri bildirmiştir.

Kadir gecesi, Hz. Peygamberin (a.s.m.) ümmetine olan aşkı ve sevgisi sebebiyle yaptığı bir duânın kabul edilmiş hâlidir. Kendisinden önceki insanların ömürlerinin çok uzun olduğu kendisine bildirildiğinde “Başka ümmetlerin uzun ömürleri içinde yapamayacakları amelleri ümmetim kısa ömrü içinde yapmış olsun” diye duâ etmiş; Cenab-ı Allah da ona (içinde bu gece bulunmayan) bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesini ihsan etmiştir.

Kadir gecesinin Ramazan ayının hangi gecesi olduğu açıkça bildirilmemiştir. Malûmdur ki Cenâb-ı Hak, içinde yaşadığımız imtihan dünyasında çok mühim şeyleri gizlemiştir. Üstad Bediüzzaman, bazı şeylerin bazı şeyler içinde gizlenmesinin hikmetinin, o şeyin diğer fertlerini de kıymetlendirmek olduğunu belirtir.

Diğer yandan bu geceyle ilgili Hz. Peygamber (a.s.m.), bazı hadis-i şeriflerinde, bu gecenin Ramazanın son on veya yedi günündeki (21, 23, 25, 27) tek gecelerde aranılmasını emir buyurur. Ancak 27. gecesi ile ilgili hadîs-i şerifler, âlimlerin ekserisi tarafından büyük kabul görmüş ve bütün İslâm âlemi de bunu benimsemiştir.

Bu benimseme ile alâkalı olarak Üstad Bediüzzaman, Şuâlar isimli eserinde şöyle der:

“Yarın (27.) gece Leyle-i Kadr olma ihtimali çok kuvvetli olmasından bir kısım müçtehidler, o geceye Leyle-i Kadri tahsis etmişler. Hakiki olmasa da, madem ümmet o geceye o nazarla bakıyor. İnşallah hakikî hükmünde kabule mazhar olur.”

Bediüzzaman, Ramazan ve Kadir Gecesi’ni en derin anlamıyla yaşamaya çalışır. Bu önemli zaman diliminden başkalarının da istifade etmesine özen gösterir. Ziya Dilek bir anısında onun bu yanını şöyle dile getiriyor:

“Üstad’ın Kastamonu’daki evi bir Ramazan günü basılarak aranıyor. Gözaltına alınarak otobüsle Ankara’ya götürülürken yolda şoförden otobüsü durdurmasını istiyor. Araç durunca içindekilere ‘Bu gece büyük ihtimalle Leyle-i Kadir’dir. Diğer günlerde Kur’an okunursa harf başına on sevap, Ramazan’da okunursa bin sevap, Leyle-i Kadir’de okunursa otuz bin sevap verilir; bunu kazanmak ister misiniz?’ der. ‘Evet, isteriz.’ diye cevap veren yolculara ‘Öyle ise şimdi her Müslüman üç İhlas, bir Fatiha, bir Âyetü’l-Kürsî okursa ebedî hayat için dağarcığına azık hazırlamış olur.’ diye karşılık verir.” Okunan her bir Kur’ân harfi için bin, cuma geceleri binler ve Kadir Gecesi’nde otuz bin sevap verileceğini müjdeleyerek etrafındakileri Kur’an ayında İlahî Kelamı okumaya teşvik eder.

KADİR GECESİNİN İLGİNÇ ALAMETLERİ

Dini alimler Kadir Gecesinin Ramazan ayı içinde ne zaman olduğunu anlamak için şu tarifi yapıyorlar;

Kadir gecesi, açık ve sakin olur, ne sıcak, ne de soğuk olur. Kadir Gecesi ‘nin ertesi sabah güneş, kızıl olup, şuasız doğar.

Kadir Gecesi ‘nde köpek sesi duyulmaz diyen âlimler de olmuştur. Ubeyd bin Ömer hazretleri anlatır: Kadir gecesi denizde idim, denizin suyunu içtim, tuzlu değildi, tatlı ve hoş idi.

-İmam-ı Şa’rani hazretleri, kendi Kadir Gecesi keşfini bildirmiş ve (Ramazan, pazar günü başlarsa, Kadir gecesi 29. gecedir. Salı başlarsa 27. gece, perşembe başlarsa 25., cumartesi başlarsa 23., pazartesi başlarsa 21., çarşamba başlarsa 19., cuma başlarsa 17. gecedir) buyurmuştur.

-Ebül Hasan Harkani de Kadir Gecesi alemetini şöyle anlatıyor: Büluğ çağımdan beri Kadir gecesini hiç kaçırmadım. Ramazan ayının ilk günü pazar günü başladığında, Kadir gecesi 29. gece olurdu. Pazartesi günü başladığında, 21. gece olurdu. Salı günü başladığında, 27. gece, çarşamba günü başladığında, 19. gece, perşembe günü başladığında, 25. gece, cuma günü başladığında, 17. gece, cumartesi günü başladığında, 23. gece olurdu.

KADİR GECESİ VE ÖNEMİ

Kadir Gecesi ‘nin önemi Kur-anı Kerim’in indirildiği gece olmasından ileri gelir. Kadir Suresi ‘nde bu gece için ‘Bin aydan hayırlıdır’ denilerek ne kadar önemli bir gece olduğu anlatılmıştır. Kadir Gecesi’nde melekler yeryüzüne iner.

Hazreti Muhammed Kadir Gecesi ‘nin fazileti ve önemi hakkında şöyle buyurmuştur:

‘Kim ki, faziletine inanarak ve mükâfatını Allah’tan bekleyerek Kadir Gecesini ibadetle geçirirse geçmiş günahları bağışlanır.’

KADİR SURESİ’NDE KADİR GECESİ ŞÖYLE ANLATILIR?
“Biz onu Kadir gecesi indirdik. Kadir gecesi nedir, bilir misin sen? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Meleklerle Ruh o gece Rabblerinin izniyle her iş için iner de iner. Tam bir esenliktir o gece, tâ tan yeri ağarıncaya kadar.” (Kadîr sûresi, 1-5) “Biz Kur’an’ı kutlu bir gecede indirdik.” (Duhân sûresi, 3)

KADİR GECESİ İBADETLERİ PEYGAMBERİMİZ NE YAPARDI?
Allah Resulü (sas) bu geceyle ilgili olarak bizlere şunları söyler: “Kim inanarak ve sırf Allah rızası için Kadir Gecesi’nde kalkarsa geçmiş günahları bağışlanır.” buyurur.
Demek ki, bu geceyi değerlendirmenin birinci şartı kalkmak, yani gafletle geçirmemektir. Allah Resulü (sas) namaz kılmış, Kur’an okumuş, dua ve tefekkürde bulunmuştur.
Yine Allah Resulü (sas): “Kadir Gecesi yatsı namazında cemaatte hazır bulunan ondan nasibini almıştır.” buyurur.

KADİR SURESİ : Biz onu (Kur’an’ı) Kadir Gecesi’nde indirdik. Kadir Gecesi’nin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlıdır. O gecede, Rabb’lerinin izniyle melekler ve Ruh (Cebrail), her iş için iner dururlar. O gece, esenlik doludur. Ta fecrin doğuşuna kadar. (Kadir, 1/5)

Bir hadis – Bir ömre bedel gece
Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)’e ümmetinin ömrü gösterilmiş. Resûlullah (aleyhisselâtu vesselâm), önceki ümmetlerin ömrüne nispetle kısa olduğu için, amelde onların uzun ömürde işlediklerine yetişemezler diye bu ömrü kısa bulmuş. Bunun üzerine Cenab-ı Hak bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi’ni vermiştir. Muvatta, İ’tikaf 15, (1, 321).

KADİR GECESİ NAMAZI NASIL KILINIR?
Kadir Gecesi Kadir Suresi ile Hacet namazı kılabilirsiniz. 4 rekatlık Kadir gecesi Hacet namazının kılınışı şöyledir:

1. rekatta: 1Fatiha, 3 kadir suresi ve İhlas suresi okunur
2. rekatta: 1 Fatiha, 3 İhlas suresi
3. rekatta : 1 Fatiha 3 Kadir suresi
4. rekatta : 1 Fatiha 3 ihlası şerif okunur.

Kadir Suresi ‘ni bilmeyenler onun yerine kevser suresi (inna a’tayna) okuyabilir.

KADİR GECESİ NAMAZI KILINIŞI
Kadir Gecesi namazında iki rekatta bir Tahiyata oturulur, selamdan sonra on bir defa
“Allah-u Ekber , Alah-u Ekber, Lailahe illlahu valahu ekber Allah-u Ekber velillahi hamd” denir. Kadir Gecesi namazda bundan sonra 100 defa İşrah suresi 100 defa Kadir suresi okunur.

Kadir suresi okunarak kılınan Kadir Namazı 2 rekattan 12 rekata kadar kılınabilir, namazın kılınışı sırasında Fatiha ve Kadir Suresi okunur.

KADİR GECESİ DUASI
Kadir gecesinde Allah rızası namaz kılmak, Kur’an okuyarak duayla ibadet etmek öneriliyor. Peki hangi duayı okumalı?

Hz. Aişe validemiz demiştir ki; Rasûlullah (sas)’e:
“- Ey Allah’ın Rasûlü! Kadir gecesine rastlarsam nasıl dua edeyim?” diye sordum.
Rasûlullah’ın yanıtı:

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا

عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت ان علمت اي ليلة ليلة القدر ما اقول فيها ؟
قال : قولي اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني
رواه الترمذي

“- Allahümme inneke afüvvün tühıbbü’l-afve fa’fu annî

KADİR GECESİ DUASI TÜRKÇE MEALİ :
-(Allah’ım sen çok affedicisin, affı seversin, beni affet.”

 

Kaynak: Nurdan Haber Haber Merkezi

Alem-i İslamBediüzzaman'danDr. Mehmet Rıza DerindağDünyaGenelGünün Hadisiİslam ve HayatMisafir YazarlarNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Leyle-i Regaib Özel 5.000 Hatim Programı
Alem-i İslamBediüzzaman'danDünyaGenelGündemGünün DersiGünün Hadisiİslam ve HayatNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Genç Hafızlardan Şehitlerimiz İçin Dualar ve Kur-an’ı Kerim Tilavetleri
Alem-i İslamDerslerDünyaEkonomiFıkıh & HadisGenelGündemGünün DersiGünün DuasıGünün HadisiHayatHizmetİslamİslam ve HayatKartpostal - VecizeNur TalebeleriRisale-i NurRisale-i Nur DünyasıSorularla RisaleSual-CevapTürkiyeYazarlarımız
Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri ile Risale-i Nur Dersi” ŞUALAR’DAN 9.DERS ( 9. ŞUA )