Nurdan Haber

Rektörlük Seçimleri Kaldırıldı

Rektörlük Seçimleri Kaldırıldı
30 Ekim 2016 - 7:47

Nurdanhaber – Haber Merkezi

675 ve 676 sayılı KHK’lar Resmi Gazete’de yayımlandı. KHK’lar ile 10 bin 158 kişi de kamudan ihraç edildi, 15 basın yayın organı kapatıldı. Rektörlük atamalarına da yeni düzenleme getirildi.

Rektörlük atamalarına yeni düzenleme

676 sayılı KHK ile 2547 sayılı Kanun’un 13’üncü maddesinin a fıkrasının birinci paragrafında düzenlenen rektör atamasına ilişkin yeni düzenleme yapıldı. Buna göre, devlet üniversitelerinde rektör, YÖK tarafından önerilecek, profesör olarak en az 3 yıl görev yapmış 3 aday arasından Cumhurbaşkanınca atanacak.

1 aylık sürede önerilenlerden birinin atanmaması ve YÖK tarafından, iki hafta içinde yeni adaylar gösterilmemesi halinde Cumhurbaşkanınca doğrudan atama yapılacak.

Rektörün görev süresi 4 yıl olacak. Süresi sona erenler aynı yöntemle yeniden atanabilecekler. Ancak aynı devlet üniversitesinde iki dönemden fazla rektörlük yapılamayacak. Rektör, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü tüzel kişiliğini temsil edecek. Vakıflarca kurulan üniversitelerde rektör, mütevelli heyetinin YÖK’e teklifi ve YÖK’ün olumlu görüşü üzerine Cumhurbaşkanı tarafından atanacak.

Kararın geçmişi

Kaldırılan sistemde üniversitelerde yapılan rektörlük seçimlerinde en yüksek oyu alan altı adayın ismi YÖK’e gönderiliyordu. YÖK adaylarla yaptığı mülâkat ve değerlendirmelerden sonra aday sayısını üçe indirip atama için Cumhurbaşkanlığı’na yolluyordu. YÖK de Cumhurbaşkanı da sandıktan çıkan sonucu değiştirebiliyordu.

En çok oyu almasına karşın YÖK’ün listesinde ilk sırada yer alamayanlar olduğu gibi, bugüne kadar pek çok kere de sandıktan birinci çıkan aday yerine ikinci ya da üçüncü adaylar da cumhurbaşkanları tarafından atandı. Erdoğan, bir hafta önce akademik yıl açılışında yaptığı konuşmada rektörlük seçimlerini eleştirmişti:

“Görünüşte demokratik olan rektörlük seçimleri üniversitelerde gruplaşmaları, hizipleşmeleri, kırgınlıkları artıran bir işleve bürünmüştür. Üniversite içinde zaten çok yıkıcı bir şekilde yaşanan bu süreç YÖK’ün ve Cumhurbaşkanı’nın takdiriyle daha da sıkıntılı bir boyut almaktadır. Bunun için rektör atamalarındaki mevcut usulden vazgeçilmesi, üniversitelerimizin de ülkemizin de yararına olacaktır.”

Öte yandan Ağustos ayında, AKP grubu Meclis Genel Kurulu’nda torba yasanın görüşmeleri sırasında, YÖK Yasası’nda değişiklik öngören bir önerge vermişti. Önergeyle KHK ile getirilen yeni sistem öneriliyordu. Önerge, muhalefetin Anayasaya aykırı olduğu itirazları üzerine geri çekilmişti.

Yüksek öğrenim denetleme kurulu

4 Kasım 1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda yer alan ve Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyelerine ilişkin, “Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığınca seçilecek birer üyeden” ibaresi “Milli Savunma Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığınca seçilecek birer üyeden” şeklinde değiştirildi.

Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyelerine ilişkin, “YÖK tarafından profesörler ve bakanlık merkez teşkilatlarında en az 10 yıl müfettiş veya denetçi olarak çalışanlar arasından önerilecek 15 üyeden seçilir.” hükmü getirildi. Üyelerin görev süresi üç yıl olacak. Görev süreleri boyunca üyelerin kurumlarıyla ilişikleri kesilecek.

Öte yandan, KHK ile 2547 sayılı Kanun’a, “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte, Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyesi olarak görev yapmakta olanlardan 3 yılını tamamlayanların görevleri kendiliğinden sona erer.” geçici maddesi eklendi.

Kaynak: Aljazeera

Alem-i İslamBediüzzaman'danDr. Mehmet Rıza DerindağDünyaGenelGünün Hadisiİslam ve HayatMisafir YazarlarNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Leyle-i Regaib Özel 5.000 Hatim Programı
Alem-i İslamBediüzzaman'danDünyaGenelGündemGünün DersiGünün Hadisiİslam ve HayatNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Genç Hafızlardan Şehitlerimiz İçin Dualar ve Kur-an’ı Kerim Tilavetleri
Alem-i İslamDerslerDünyaEkonomiFıkıh & HadisGenelGündemGünün DersiGünün DuasıGünün HadisiHayatHizmetİslamİslam ve HayatKartpostal - VecizeNur TalebeleriRisale-i NurRisale-i Nur DünyasıSorularla RisaleSual-CevapTürkiyeYazarlarımız
Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri ile Risale-i Nur Dersi” ŞUALAR’DAN 9.DERS ( 9. ŞUA )