Nurdan Haber

Liderlerden son vaatler

Liderlerden son vaatler
23 Haziran 2018 - 10:48

Türkiye’nin kaderini değiştirecek olan pazar günkü seçime artık saatler kaldı. Cumhurbaşkanı adayları ve parti liderleri meydanları dolaşarak son konuşmalarını yapıp vaatlerini son kez dile getiriyorlar.İşte o vaatler..

AK PARTİ

MİLLET KIRAATHANESİ

Sandıktaki vaatler

1-) Seçimden sonra ilk iş OHAL’i kaldırmak olacak. Cemevlerine hukuki statü tanınacak.

2-) Yürütmenin daha güçlü, yasamanın daha itibarlı, yargının da daha bağımsız olması sağlanacak.

3-) Hayvanları koruma yasası çıkarılacak.

4-) Eğitimde tam gün modeli getirilecek.

5-) Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin emeklilik ek göstergeleri 3600’e çıkarılacak.

6-) Atatürk Havalimanı arazisi başta olmak üzere büyük şehirlerdeki eski stadyumların yerine millet bahçeleri kurulacak. Tüm şehirlerde ücretsiz
çay, kahve ve kek servisi yapılacak kütüphaneli millet kıraathaneleri oluşturulacak.

7-) Her yıl 100 bin gence eğitimlerini sürdürdükleri şehirde yaz tatilinde 3 aylık dönemde asgari ücret karşılığında sosyal çalışma imkânı getirilecek.

😎 Mega endüstri bölgeleri kurulacak. 30 büyükşehirde yapımı devam eden şehir hastaneleri ve yüksek hızlı tren projeleri yaygınlaştırılacak. Türkiye’nin otomobil projesinin prototipi 2019’da tamamlanacak, 2021’de ticari üretime geçilecek.

9-) Karadeniz ile Marmara arasında 45 kilometrelik alanda yapılacak Kanal İstanbul projesi hayata geçirilecek.

10-) Dünyanın en büyükleri arasında yer alacak üçüncü havalimanının ilk etabı 29 Ekim 2019’da açılacak.

CHP

HER MAHALLEYE KREŞ

Sandıktaki vaatler
1-) İlk 48 saatte OHAL kaldırılıp hukukun üstünlüğü egemen kılınarak emirle çalışmayacak, bağımsız, etkin ve gecikmeyen yargı düzeni kurulacak. KHK mağdurları görevlerine dönecek, kapatılan askeri liseleri tekrar açılacak.

2-) Yeni ve çağdaş bir Anayasa yapılarak, kuvvetler ayrılığına dayalı güçlü bir parlamenter rejim oluşturulacak.

3-) Kürt sorunu, 3B (Barışacağız, büyüyeceğiz, adil bölüşeceğiz) ile çözülecek. Okullarda Türkçe, anadil ve farklı bir yabancı dil eğitimi olacak.

4-) Herkesle kavga eden devlet görüntüsünden hızla çıkılarak, komşular başta olmak üzere dünyayla sağlıklı ilişkiler kurulacak.

5-) Her aileye bir ev, her eve bir maaş, öğretmenlere her 24 Kasım’da bir maaş ek ödeme, üniversite öğrencilerine de 19 Mayıs ve 29 Ekim’lerde 500’er TL gençlik ve Cumhuriyet bursu verilecek.

6-) Öğretmen, polis ve hemşirelere 3600 ek gösterge verilecek, çiftçiye mazot 3 lira olacak, asgari ücret 2 bin 200 lira, en düşük emekli maaşı 1500 lira olacak. Emeklilikte yaşa takılanların mağduriyeti giderilecek.

7-) Çalışan kadınlar için her mahalleye kreş açılacak, bebek bezi, süt ve bebek mamasında KDV indirilecek.

😎 Eğitimde tekli sisteme geçilecek.

9-) Atıl bırakılan meralar, sanayi, işgücü ve deniz daha aktif olarak kullanılacak. Endüstri 4.0’ın gerektirdiği üretim yapısı ve teknolojisi geciktirilmeden ülkemize kazandırılacaktır.

10-) Hayvanlara yönelik suçlar kabahat olmaktan çıkarılıp ceza kanunu kapsamına alınarak cezalandırılacak.

MHP
KADER KURBANLARINA AF

Sandıktaki vaatler

1-) PKK’lılar, FETÖ’cüler ve diğer teröristler ile çocuk istismarcıları, tecavüzcüler, kadın katilleri hariç olmak üzere kader kurbanlarına af çıkarılması için girişimler sürdürülecek.

2-) Üniversiteye giriş sınavı kaldırılacak.

3-) Hayvan hakları düzenlemesi hayata geçirilecek.

4-) Askerlik süresi prim ödemeksizin emeklilik hizmetine sayılacak.

5-) Asgari ücretten vergi alınmayacak.

6-) Vatandaşlar, kredi ve kredi kartı borçları ve yüksek faiz sarmalının neden olduğu yoksulluk tuzağından kurtulacak.

7-) Esnaf ve çiftçilerin vergi ve prim yükümlülükleri hafifletilecek.

😎 Esnafı yok eden AVM ve zincir marketler ile belediye işletmelerine yönelik tedbirler alınacak.

9-) Esnaf ve sanatkârların geçmiş hizmetlerine borçlanma hakkı tanınacak.

10-) Staj ve çıraklık süreleri emeklilik hizmetine sayılacak.

HDP

VİCDANİ RET YASALLAŞTIRILACAK

Sandıktaki vaatler
1-) OHAL kaldırılacak, KHK mağdurları ile kayyum atanan belediye başkanları görevlerine dönecek.

2-) Kürt sorunu; üniter devlet yapısına ve demokratik parlamenter sisteme tezat oluşturmayan demokratik, yerinden yönetim modeliyle çözülecek.

3-) Yargının bağımsızlığı, tarafsızlığı ve demokratikleşmesi için düzenlemeler yapılacak.

4-) Asgari ücret 3 bin lira olacak, vergi alınmayacak. Milletvekilleri ve Cumhurbaşkanı dahil, kamuda çalışan hiç kimse asgari ücretin 3 katından (9 bin lira) fazla maaş almayacak.

5-) Gelir vergisi dilimi yüzde 5’ten başlayacak. Yoksulluk sınırının altındaki kamu çalışanlarına 1000 lira zam yapılacak. Yüzde 40 ve üzeri engeli olan tüm engellilere, emekli maaşı olmayan 1 milyon yaşlıya, tüm işsizlere, sığınma evlerindeki kadınlara aylık 1000 lira ödenecek. Emekli geliri en az 3 bin lira olacak.

6-) Vergi sistemi gelir ve servete göre artan oranlı düzenlenecek. ÖTV ve KDV payları düşürülecek.

7-) Yoksulluk sınırının altındaki tüm yurttaşların 50 bin liraya kadar olan banka borçlarının faizleri silinecek.

😎 8 Mart Kadınlar Günü resmi tatil ilan edilecek. Ücretsiz mahalle ve işyeri kreşleri açılacak.

9-) Vicdani ret yasalaştırılacak. Eline silah almak istemeyen gençler zorunlu askerlik yapmayacak.

10-) İnanç Hizmetleri Üst Kurulu oluşturulacak, her inançtan bir temsilci bulunacak. Başta cemevleri olmak üzere, Alevilerin bütün ibadet mekânları ‘ibadethane’ olarak tanınacak ve kamu güvencesi altına alınacak. Her öğrencinin kendi inancı ile ilgili ders alma özgürlüğü olacak.

İYİ PARTİ

KREDİ BORCU SİLİNECEK

Sandıktaki vaatler

1-) OHAL kaldırılıp bu konudaki keyfiliğe son verilecek, mağduriyetler giderilecek.

2-) Güçlendirilmiş parlamenter sistem yeniden inşa edilecek. Bağımsız ve tarafsız yargı ile anayasal sistemin denge-denetim mekanizması yeniden tesis edilecek.

3-) Okul öncesi ve temel eğim zorunlu hale getirilecek; 1 yılı okul öncesi, 12 yılı temel eğitim olmak üzere 13 yıla çıkarılacak.

4-) YÖK kaldırılıp akademik özgürlük tesis edilecek, üniversitelerin bölünmesiyle ilgili karar iptal edilecek. Askeri okullar yeniden yapılandırılacak; GATA ve Kuleli Askeri Lisesi başta olmak üzere tüm askeri okullar yeniden açılacak.

5-) Hayvanları korumaya yönelik çağa uygun düzenlemelere gidilecek.

6-) TRT satılacak. Şeker fabrikalarının satışı iptal edilip TÜRKŞEKER yeniden yapılandırılacak. Her yıl 50 milyar dolarlık fabrika yatırımı yapılacak.

7-) Gençlere iş sahibi olana kadar her ay 500 lira vatandaşlık maaşı; emeklilere yılda iki kez bayramlarda 1500’er lira ‘İYİ bayramlar ikramiyesi’ verilecek. Türkiye Dayanışma Fonu kurularak, yasal takibe düşen 5 milyon vatandaşın tüketici kredisi ve kredi kartı borçları satın alınıp silinecek.

😎 Polis, sağlıkçı ve öğretmene 3600 ek gösterge verilecek.

9-) Yeni Suriye politikasıyla Türkiye’deki Suriyelilerin vatanlarına dönmeleri sağlanacak.

10-) İsrafı önleme politikaları geliştirilerek, makam aracı, uçağı ve gereksiz bina kiralamaları ile temsil ve ağırlama giderleri de dahil kamuda etkin tasarruf önlemleri uygulanacak.

SAADET PARTİSİ

DOĞUM YAPAN KADINA 3 YIL İZİN

Sandıktaki vaatler
1-) OHAL kaldırılıp adalet yeniden tesis edilerek mağduriyetler giderilecek.

2-) Kamu yararını, halkın menfaatini, insanların temel hak ve hürriyetlerini güvence altına almak amacıyla birbirinden ayrı fakat birbirini denetleyen ve dengeleyen kuvvetler ayrımı sistemi tesis edilecek.

3-) Devletin hiçbir işi kapalı kapılar ardında, kamuoyundan gizli yapılmayacak, şeffaflık ve hesap verilebilirlik kamu yönetiminin vazgeçilmezi olacak.

4-) Eğitimden istihdama, kamu ihalelerinden atamalara kadar her alanda adam kayırma, torpil ve iltimas ortadan kaldırılacak, liyakati esas alan adil bir sistem kurulacak.

5-) Tüketime ve gösterişe ayrılan kamu kaynakları üretime ve istihdama yönlendirilerek hızlı ve yaygın bir kalkınma hamlesi başlatılacak.

6-) Yolsuzlukla mücadele edilecek, devletin imkânlarını kötüye kullananlardan mutlaka hesap sorulacak.

7-) Doğum yapan kadına 3 yıla kadar doğum izni, parasızlıktan evlenemeyen gençlere faizsiz kredi verilecek.

😎 YÖK kaldırılıp, ‘üniversitelerarası kurul’un yapısı yeniden düzenlenecek, rektörleri akademisyenlerin seçeceği bir sistem kurulacak.

9-) Hastaneler ‘şifahene’lere dönüştürülecek, acil durumlar için kullanılan hava ambulansları güçlünün elinde VIP taşımacılık değil ihtiyacı olan herkesin hizmetine sunulacak.

10-) Kamu malını ne yiyeceğiz ne de yedireceğiz.

VATAN PARTİSİ

ABD-NATO ÜSLERİNE EL KONULACAK

Sandıktaki vaatler
1-) Atatürk’ün yaptığı gibi planlı ve karma ekonomik sistem hayata geçirilecek.

2-) Sadaka dağıtmak yerine herkese iş sağlanacak, dilenen değil üreten millet olacak.

3-) Özelleştirmelere son verilecek. Kritik sektörler tekrar kamulaştırılacak.

4-) Kaynaklar köylünün, küçük ve orta sanayicinin, turizmcinin teşviki için kullanılacak

5-) Eğitim parasız olacak, tarikatlara ait tüm eğitim kurumları kamulaştırılacak, ihtiyaçtan fazla imam hatipler normal liseye dönüştürülecek.

6-) NATO’dan çıkılacak. Komşularla birlikte Batı Asya Birliği kurulacak. Şanghay İşbirliği Örgütü’ne üye olunacak.

7-) FETÖ ve bölücü terör, ülkeden temizlenene kadar OHAL kaldırılmayacak. Komşularla işbirliği yapıp hem ekonomi canlandırılacak, hem de
PKK’ya beyaz bayrak çektirilecek, terör bitirilecek, huzur gelecek.

😎 Bütün ABD-NATO üslerine el konulacak.

9-) Suriye ile tüm sorunlar bitirilecek. Beşar Esad, Ankara’ya davet edilecek. Barış sağlandığı zaman Suriyeli misafirlerimiz ülkelerine geri
gönderilecek.

10-) Yabancı ülkelerle ticarette milli para kullanılacak, böylelikle ülkemiz, dolar ve borsa manipülasyon etkilerinden kurtulacak.

ORTAK VAATLER

MEYDANLARDA kıran kırana mücadele eden partilerin seçim vaatlerinde çok önemli başlıklardaki ortaklıklar dikkat çekti. Bu vaatler arasında OHAL’in kaldırılması, güçlü parlamento, yargı bağımsızlığı, eğitimde tekli sistem, polis, öğretmen ve sağlıkçılar, din görevlilerine emeklilikte 3600 ek gösterge, gençlerle emeklilere yönelik ödemeler ile hayvan haklarının korunmasına ilişkin başlıklar öne çıktı. Partilerin ayrıştıkları en önemli başlıklar arasında AK Parti’nin ‘millet kıraathaneleri’ projesiyle bedava çay, kahve ve kek ikramı; MHP’nin kader kurbanlarına yönelik af; İYİ Parti’nin TRT’yi satma; HDP’nin askerlik yapmama hakkı olarak bilinen ‘vicdani ret’; Vatan Partisi’nin de bütün ABD-NATO üslerine el koyma ve Beşar Esad’ı Ankara’ya davet etme vaatleri oldu.
 

Alem-i İslamBediüzzaman'danDr. Mehmet Rıza DerindağDünyaGenelGünün Hadisiİslam ve HayatMisafir YazarlarNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Leyle-i Regaib Özel 5.000 Hatim Programı
Alem-i İslamBediüzzaman'danDünyaGenelGündemGünün DersiGünün Hadisiİslam ve HayatNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Genç Hafızlardan Şehitlerimiz İçin Dualar ve Kur-an’ı Kerim Tilavetleri
Alem-i İslamDerslerDünyaEkonomiFıkıh & HadisGenelGündemGünün DersiGünün DuasıGünün HadisiHayatHizmetİslamİslam ve HayatKartpostal - VecizeNur TalebeleriRisale-i NurRisale-i Nur DünyasıSorularla RisaleSual-CevapTürkiyeYazarlarımız
Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri ile Risale-i Nur Dersi” ŞUALAR’DAN 9.DERS ( 9. ŞUA )