Nurdan Haber

Tevafuklu Kur’ân-ı Kerim Lahikası’nın Tetimmesi

Tevafuklu Kur’ân-ı Kerim Lahikası’nın Tetimmesi
19 Kasım 2016 - 20:16

Nurdanhaber – Özel Haber

Aziz Kardeşlerimiz;

Daha evvel, nurdanhaber ve risaleajansda neşredilen Hizmet Vakfının hattat Hamit Aytaç hattı tevafuklu Kuranımızla alakalı mektuba ilaveten orada eksik kalmış şu ifadeleri de neşretmelerini alakadar neşir organlarından ve dost sitelerden rica ediyorum:

Tevafuk konusunda üstadımızın ifadesi ile; kalemleri “Kur’ân ve Kur’ân hattına mahsus ve memur…” Hüsrev abimizin sair talebelerin fevkinde olarak muvaffak olduğu umumen malum ve müsellemdir.  Kur’ân’daki tevafuk mucizesinin keşfi, üstadımız Bediüzzaman hazretlerine ait olduğu gibi onu en güzel ve mükemmel bir surette üstadımızın manevi himmeti ve inayet-i hakla yazarak gösteren, teşhirine vesile olan zat da üstadımızın saff-ı evvel talebelerinden Husrev Altınbaşak abimizdir.

Geçen günlerde Tevafukat ve Hattat Hamid Aytaç’a yazdırılan Kur’an-ı Kerim’e dair neşrettiğimiz lahikadan esas maksat bilgisayar hatlarının öne çıkması münasebetiyle hat sanatı ve tevafuka, Hizmet Vakfının katkılarını anlatmak istediğimizdi. Yoksa haşa Hüsrev Efendi Ağabeyimizin tevafukatta makamı bizce müsellem olmakla beraber hizmet-i aliyye-i nuriyesi de bununla sınırlı değildir.

Neşredilen mektuptan maksadımız katiyyen Husrev Efendi‘nin o meseledeki makam-ı alisi, istihdamını nefiy yahut inkar ile hürmetsizlik etmek ve kardeş müessese bildiğimiz Hayrat Vakfı ile rekabet olmadığını ve onları da neşr-i envar-ı Kur’aniye’de tebrik ettiğimizi daima ifade ettiğimizi bildirmek isteriz…

Filhakika bu manaya mutabık Hüsrev Efendinin tevafuklu Kur’an’daki muvaffakiyetlerine Üstadımızın lahika ve mektuplarda ifade edildiği üzere müteaddid kanaat-ı aliyeleri kifayet eder. 

Hizmet Vakfı da arzuy-u Üstadanelerine ittiba ederek yarım asra yakın tevafuklu Kur’an’ı neşretmek gayreti içinde olduğu malumdur. 

Cenab-ı Hak hepimizi nefs ve şeytanın şerrinden, insi ve cinni düşmanların fitne ve fesadından muhafaza buyursun, hayırlı hizmetlerimizde ihlas ile muvaffakiyetler nasib etsin. 

Hüsnü Bayramoğlu

Alem-i İslamBediüzzaman'danDr. Mehmet Rıza DerindağDünyaGenelGünün Hadisiİslam ve HayatMisafir YazarlarNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Leyle-i Regaib Özel 5.000 Hatim Programı
Alem-i İslamBediüzzaman'danDünyaGenelGündemGünün DersiGünün Hadisiİslam ve HayatNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Genç Hafızlardan Şehitlerimiz İçin Dualar ve Kur-an’ı Kerim Tilavetleri
Alem-i İslamDerslerDünyaEkonomiFıkıh & HadisGenelGündemGünün DersiGünün DuasıGünün HadisiHayatHizmetİslamİslam ve HayatKartpostal - VecizeNur TalebeleriRisale-i NurRisale-i Nur DünyasıSorularla RisaleSual-CevapTürkiyeYazarlarımız
Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri ile Risale-i Nur Dersi” ŞUALAR’DAN 9.DERS ( 9. ŞUA )