Nurdan Haber

Risale-i nur’u herkes izah edebilir mi?

Risale-i nur’u herkes izah edebilir mi?
14 Eylül 2015 - 6:05

SUÂL: Risâle-i Nûr’u herkes izah edebilir mi?

CEVAB: İzah işi Dad-ı hakdır. Risâle-i Nûr hizmetinde olanlara âcil bir mükafattır. Sünuhat-ı kalbiye nev’îndendir. İzah herkese mümkündür, diyemem. Nûrlarla iştigàl edenlere ilhamat nev’indendir. İzah için bir arzû olursa Risâle-i Nûr eczalarında yeri olmayan, mes’elelere muhalif bir izah yapılmamalıdır. Ya’ni Risâle-i Nûr külliyatıyla eczasını izah etmek kaidesine imtisal edilmelidir. İzah eden şu neticeye varmalı. Risâle-i Nûrdan bahsederken izahların Risale-i Nûr’un hakìkatlarına zıt bir şekil almamasıdır. Bu tarzı yapmazsa yalnız okusun. Veyâ eserlerdeki münasebetli olan yerlerini de açıp okumak sûretiyle okusun.

1- Bu eserlerden istifade için: Bunlar Kur’ân’ın tefsirleridir. Hürmet ve edeble okumak, dînlemek ve ma’nâları anlamaya çalışmak ya’ni tefekküre ehemmiyet vermek lazımdır.

2- Siyasetle iştigàl etmek değil, belki düşünmesinin bile zarar vereceğini hesaba katarak bu işi iştihalılara bırakarak hizmete devâm azmi ile fikirleri temizlemek ile içimize girmiş siyasi fikirlerin te’sirinden kurtulmak mümkün olur kanâatındayım. Bu zamân inziva zamânı değil, cemâat zamânıdır. ya’ni herkes başının çâresine bakmak, şahsî uhrevi  kazanca ehemmiyet vermek değil, “insanların hayırlısı insanlara fâideli olanıdır”. Mealindeki hadisin iktizasınca insanlara fâideli olmayı; yalnız kendisi için ma’nevî kazanca tercih etmek, bizzât veyâ taraftarlarla ihlas düsturlarına uygun hareketlerle, mütefekkirane okumak ve sohbet etmek demektir.

3- Risâle-i Nûr’ lar kâfidir. Demek başka eserleri okumamak demek değildir. Onlar bu asrın ihtiyaçlarını te’mine kâfidir. Başka fâideli eserlerden de istifade olunmak da bir mahzur yoktur. Şu şart ile ki o eserler Risâle-i Nûr’ların yerine konmayıp Nur’ lardan daha çok istifade etmeye yardımcı kabûl edilmelidir. Risâle-i Nûr’lar hariçte Nûr aratmaz. Hariçte Nûr arayanlar güneş yerine mum ışığı bulurlar.

4– Kur’ân’ın ma’nâ ve mealini öğrenmek için arapça okumak çok uzak yerden ab-ı hayât tiryâkiyle iksir getirmeye kalkar demektir. Bu zamânın bilinmesi zaruri ilim ve marifetini elde etmeye Risâle-i Nûr’ lar kâfidir.

5- Namazda huzûrun çâresi: Namazın mahz-ı lütûf olarak Allah’ın huzûruna kabûl edildiğimizi düşünmek onun kelamı ile o’nun huzûrunda mükaleme ve muhatebe etmek de olduğunu düşünmek ve نَعْبُدُ Nûr’una giriş ve çıkış dersini o huzûrun te’minine vesile yapmak ve me’yus olmadan bu esaslara sadık kalmak da ne kadar ilerlenirse o kadar huzûrda terakki edeceğimize inanmak ve muvaffak olmayı erham-ur rahiminden niyaz etmeyi bu emele ermek için bir çâredir. Tavsiyesinden daha ileri bir çâre düşünemiyorum. Arayan bulur misaline göre aramaya sabırla çalışmak Rahmet-i İlâhinin tecellîsine medar olur. İnşaallah, derim.

6- Şirk-i hafiden kurtulmak çâresi: Fetva ile amele değil, takva ile amele ehemmiyet vermek.

Yani; rûhsatla değil, azimetle amel, etmek ve vasıtalara sebeplere bir perde nazarı ile bakmak. İhlaslı ya’ni Allah rızasını kazanmayı halkın rızasını kazanmaya her hal-ü karda tercih etmekle inşaallah Şirk-i hafiye girilmez. Girilmiş ise kurtulunabilinir.

İbrâhîm Hulûsî YAHYÂGİL (RH)

Alem-i İslamBediüzzaman'danDr. Mehmet Rıza DerindağDünyaGenelGünün Hadisiİslam ve HayatMisafir YazarlarNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Leyle-i Regaib Özel 5.000 Hatim Programı
Alem-i İslamBediüzzaman'danDünyaGenelGündemGünün DersiGünün Hadisiİslam ve HayatNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Genç Hafızlardan Şehitlerimiz İçin Dualar ve Kur-an’ı Kerim Tilavetleri
Alem-i İslamDerslerDünyaEkonomiFıkıh & HadisGenelGündemGünün DersiGünün DuasıGünün HadisiHayatHizmetİslamİslam ve HayatKartpostal - VecizeNur TalebeleriRisale-i NurRisale-i Nur DünyasıSorularla RisaleSual-CevapTürkiyeYazarlarımız
Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri ile Risale-i Nur Dersi” ŞUALAR’DAN 9.DERS ( 9. ŞUA )