Ayasofya’da ibadet yapılması amacıyla idareye ve ilgili yargı  makamlarına başvuru yapan bir dernek, başvurularından sonuç alamayınca Anayasa  Mahkemesine bireysel başvuruda bulundu. Derneğin başvurusunda, Ayasofya’nın namaz kılınması için ibadete  açılması yönündeki talebin reddedilmesi nedeniyle din ve vicdan hürriyetinin  ihlal edildiği öne sürüldü.

Bireysel Başvuru, Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümünce ele alındı. Alınan bilgiye göre, öncelikle derneğin bireysel başvuruda bulunma  hakkı olup olmadığını irdeleyen Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü, başvuruyu “kişi  bakımından yetkisizlik” nedeniyle kabul edilemez buldu. İhlale neden olduğu ileri sürülen kamusal işlemden başvurucu dernek  tüzel kişiliğinin etkilenmediği sonucuna varıldığı öğrenildi. Bu nedenle  başvurunun diğer kabul edilebilirlik koşulları yönünden incelenmeksizin kişi  bakımından yetkisizlik nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar verildi.

6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri  Hakkında Kanun’un bireysel başvuru hakkına sahip olanları düzenleyen 46. maddesi  uyarınca, ihlale yol açtığı öne sürülen eyleme karşı güncel ve kişisel bir hakkı  doğrudan etkilenenler başvuru yapabiliyor. Kamu tüzel kişileri bireysel başvuruda  bulunamıyor. Özel hukuk tüzel kişileri sadece tüzel kişiliğe ait haklarının ihlal  edildiği gerekçesiyle bireysel başvuru yapabiliyor.