Nurdan Haber

Ne Çıkar?

Ne Çıkar?
21 Ocak 2019 - 9:05

 

 

Allah’tır hakiki matlup
Resulullah gerçek mahbup
Canan’a olursan mahcup
Burda baş olsan ne çıkar

Fanidir dünyanın varı
Evlattır en güzel barı
Kazandığın malı, kârı
Koruyamazsan ne çıkar

Süründürür hile, yalan
Faiz malı eder talan
Nedir ki elinde kalan
Uyanamazsan ne çıkar

Ağaç, orman yerin süsü
Çimenle çiçek örtüsü
Hepsi esmanın perdesi
Okuyamazsan ne çıkar

Kem sanma her şeyi gönül
Pis olarak gördüğün kül
Bitirir nice güzel gül
Hoş bakamazsan ne çıkar

Her şey âlemden süzülür
Bir gün tüm sırlar çözülür
Hayrı az olan üzülür
Tutuşup yansan ne çıkar

Dünya gölge, ahret asıl
Her şey asla eder vasıl
Yüksel, sen ölmeden ayıl
Sonra uyansan ne çıkar

 

Yüksel UCA