Nurdan Haber

Diyanet Dairesi ve Risale-i Nur’un Neşri

Diyanet Dairesi ve Risale-i Nur’un Neşri
25 Ocak 2019 - 18:15

 

Diyanet Dairesi ile Nur Dairesi bir ve beraberdir.

Hüsnü Bayramoğlu Ağabey son neşretmiş oldukları lahikalar ile de şer cereyanlara karşı müteyakkız olmaya bütün camiamızı davet etmiştir!

Nur talebeleri Diyanetin 1950’li senelerde ki Din İşleri Müşavere Kurulu‘ndaki Ehl-i Vukufun müsbet raporlarından günümüze kadar yapmış oldukları hizmetleri takdir ve tebrik ederler.

Nurcular “Alem-i İslam o Diyanet dairesine karşı tam hüsn-ü zan etmek, su-i tevehhüm etmemek, hususan bu zamanda ziyade lüzumu var.” diyen Üstadları Said Nursi’ye tam ittiba ederler!

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Risale-i Nur’un böyle fevkalade nazik zamanda neşri, dağıtımı büyük bir fa’l-i hayırdır. Hem memleketimize hem alem-i islam’a ehemmiyetli bir sadaka olmuş, bela ve musibetlerin def-ü ref’ine vesile olmuştur. Biz ancak minnet ve şükran ile dualarımızı, emriyle bu hayr-i azime vesile olan Reis-i Cunhurumuza ve bu emri layıkıyla ifa eden Diyanet camiasına arzediyoruz.

Evet bu çalışmalar gibi alem-i islamın dört bir tarafında gerek Diyanet Vakfı gerekse Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından yapılan çalışmalar ehl-i dalaletin, anarşinin ve fetönün belini kırmıştır.

Kim kazanmıştır, kim kaybetmiştir?

La galibe illallah hükmünü göstermiştir. Risale-i Nurlar’ı Devlet eliyle neşrettirerek ebedlere akıp gidecek bir hayır ile kazanan, Recep Tayyip Erdoğan olmuştur! Kaybeden Risale-i Nur’u sadeleştirmek gibi bir cinayeti işleyen Fetö olmuştur!

Salihleri sevindirerek kazanan Diyanet, kaybeden ise Risale-i Nur’a ilişen sahtekarlar olmuşlardır!

Kazanan Sözler’i aynen yayınlayan Diyanet Vakfı, Kaybeden ve kaybetmeye mahkum ise din ve diyanet düşmanları olmuştur!

Kazanan “Üstadımızın arzusunu yerine getirmenin sevincini yaşıyoruz” diyen Cumhurbaşkanımız, kaybeden ehl-i tuğyanın dal ve budakları olan Fetö ve avaneleri olmuştur!

El akibetü li’l muttakin hükmünü icra etmiş; kazanan Bediüzzaman olmuştur! Kazanan Risale-i Nur ile ebedi saadete giden ve O’nun neşri için derisini kağıt kanını mürekkep eden Sav’lılar, Safranbolu’lular, Eflani’liler, Barla’lılar olmuştur!

Velhasıl kazanan sıddıklar kaybedenler ise zındıklar olmuştur!

Burada Diyanetin sadece Risale-i Nur’un en temel eserlerinden olan Sözler, Mektubat, Mesnevi-i Nuriye ve İşaratu’l İ’caz’ı basmakla kalmayıp ayrıca kıymeti her türlü tebriğin fevkinde muhteşem bir arşiv çalışmasına ön ayak olduğunu ifade etmek zorundayız.

Bu vesile ile hem Diyanet’e hem Reis-i Cumhurumuza teşekkür sadedinde şu hizmetleri hatırlatmak ve bilmeyenlere bildirmek, duymayan yahut duymak istemeyenlere duyurmak icab ediyor yoksa çok silik söz ve hatta gıybet ve iftira yayılıyor;

1- Diyanet İşleri Başkanlığı Risale-i Nur’un bütün mahkeme safahatı zamanında aleyhte hiçbir zaman mütalaa arzetmemiştir. Diyanet ehl-i vukuf yazılarının tamamı müsbettir. Diyanet İşleri Müşavere Kurulunun 23.5.1956 gün ve sayısız ehl-i vukuf kararlarıyla Bediüzzaman’ın Nur Risalelerinin tamamı serbestiyet kazanmıştır.

2- Diyanet İşler Başkanlığı Fetö’nün Nur Risalelerini sadeleştirme cinayeti karşısında Kültür Bakanlığının emriyle kendilerine tevdi edilen kanuni sahabet yetkisini fevkalade dikkat ve teenni ile icra etmiştir. Mesele sadece neşriyat meselesi değildir.

3- Diyanet İşleri Başkanlığı Envar, Sözler, İhlas Nur ve Rnk yayınları ile beraber yapılan ortak istişare ve çalışmalarla Aziz Üstadımızın eski ve yeni bütün eserlerini, bizzat Üstadımızın kendi tashihlerini yüzbinlerce sahife tutan bir digital arşiv hazırlayarak bizlere kazandırdı. Diyanet Riyasetinden vazifeli Zatlar bizzat Hazret-i Üstad’a ve o döneme ait bütün elyazması, teksir vesair nevinden -Türkiye ve yurt dışında- şahıs ve müesseselerde dağılmış halde bulunan kitap, mektup, belge vesair nüshalara ulaşmak için Hizmet Vakfı ile birlikte dijital arşiv çalışması yaptılar ve bu arşiv çalışması neticesinde şu ana kadar Hizmet Vakfının bünyesinde üç bine baliğ bir elyazması, teksir ve ilk dönem matbu nüshanın toplandığı müjdesini verebilirim.
Risale-i Nur’un neşri noktasında hiçbir yayınevinin muvaffak olamadığı böyle bir çalışmayı bütün islam alemine arzeden Diyanet’e müteşekkiriz.

4- Diyanet İşleri Başkanlığınca ve Diyanet Vakfınca basılan eserlere, ilgili kurumların yayınevlerinden ve internetten ulaşmak mümkündür.

Dr. Mehmet Rıza Derindağ

Alem-i İslamBediüzzaman'danDr. Mehmet Rıza DerindağDünyaGenelGünün Hadisiİslam ve HayatMisafir YazarlarNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Leyle-i Regaib Özel 5.000 Hatim Programı
Alem-i İslamBediüzzaman'danDünyaGenelGündemGünün DersiGünün Hadisiİslam ve HayatNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Genç Hafızlardan Şehitlerimiz İçin Dualar ve Kur-an’ı Kerim Tilavetleri
Alem-i İslamDerslerDünyaEkonomiFıkıh & HadisGenelGündemGünün DersiGünün DuasıGünün HadisiHayatHizmetİslamİslam ve HayatKartpostal - VecizeNur TalebeleriRisale-i NurRisale-i Nur DünyasıSorularla RisaleSual-CevapTürkiyeYazarlarımız
Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri ile Risale-i Nur Dersi” ŞUALAR’DAN 9.DERS ( 9. ŞUA )