Nurdan Haber

Mü’minler, birbirlerini sevmekte..!

Mü’minler, birbirlerini sevmekte..!
18 Eylül 2015 - 3:57

Nu’man ‹bn-i Beflîr (r.anhümâ)’dan; Resûlullah (s.a.s.) flöyle buyurmufltur:

“Mü’minler, birbirlerini sevmekte, birbirlerine ac›makta

ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun

bir uzvu hasta oldu¤unda, di¤er uzuvlar da bu sebeple uykusuzlu¤

a ve ateflli hastal›¤a tutulurlar.”31

(Müslim, Birr, 18, VI, 1999

Alem-i İslamBediüzzaman'danDr. Mehmet Rıza DerindağDünyaGenelGünün Hadisiİslam ve HayatMisafir YazarlarNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Leyle-i Regaib Özel 5.000 Hatim Programı
Alem-i İslamBediüzzaman'danDünyaGenelGündemGünün DersiGünün Hadisiİslam ve HayatNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Genç Hafızlardan Şehitlerimiz İçin Dualar ve Kur-an’ı Kerim Tilavetleri
Alem-i İslamDerslerDünyaEkonomiFıkıh & HadisGenelGündemGünün DersiGünün DuasıGünün HadisiHayatHizmetİslamİslam ve HayatKartpostal - VecizeNur TalebeleriRisale-i NurRisale-i Nur DünyasıSorularla RisaleSual-CevapTürkiyeYazarlarımız
Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri ile Risale-i Nur Dersi” ŞUALAR’DAN 9.DERS ( 9. ŞUA )