Nurdan Haber

Kur’an ve sünnet bir bütündür

Kur’an ve sünnet bir bütündür
22 Mart 2019 - 0:29

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hazırlanan Kur’an ve sünnet bir bütündür isimli  22.3.2019 Cuma günü Türkiye genelindeki bütün camilerde okunacak hutbe.

TARİH: 22 Mart 2019

KUR’AN VE SÜNNET BİR BÜTÜNDÜR

Aziz Müminler!

Okuduğum âyet-i  kerimede Cenâb-ı  Hak şöyle buyuruyor: “Kim Allah’a ve Peygambere itaat ederse, işte  onlar, Allah’ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle ve iyi kimselerle beraberdir. Bunlar ne güzel arkadaştır!”1 Okuduğum hadis-i şerifte ise Resûl-i Ekrem (s.a.s) şöyle buyuruyor: “Sözün en güzeli Allah’ın  Kitabı’dır. Rehberliğin  en  güzeli  ise Muhammed’in rehberliğidir.”2

Muhterem Müslümanlar!

İnsanoğluna karşı  çok merhametli  olan Rabbimiz, onu  dünya hayatında yalnız ve desteksiz  bırakmamıştır. Kullarına doğru yolu göstermek üzere peygamberler göndermiş, hidayet rehberi kitaplar indirmiştir. İlk insan ve ilk  peygamber Hz. Âdem ile başlayan peygamberlik vazifesi  hâtemü’l-enbiyâ  Muhammed  Mustafa  (s.a.s)  ile sona ermiştir. Hz. Âdem ile başlayan ilâhî  mesaj, Peygamberimize indirilen Kur’an-ı Kerim’le taçlanmıştır.

Kıymetli Müminler!

Kur’an-ı  Kerim, Allah tarafından bütün insanlığa gönderilen son ilâhî hitaptır. Cenâb-ı Hakkın sözü, kelâmıdır. Okunması ibadet olan Kitâp’tır. Hak ile bâtılı, doğru ile yanlışı, helal ile haramı birbirinden  ayıran Furkân’dır. Ruha ve bedene şifa, ahlâkî hastalıkları tedavi eden  devadır.  Dünya  ve  ahiret  mutluluğunun  yollarını gösteren hüdâdır.  İnsana yaratılış gayesini hatırlatan Zikir’dir.

Muhterem Müminler!

Sünnet, Sevgili Peygamberimizin hayat tarzı, sözleri, fiilleri  ve onaylarıdır.  Kur’an,  bize  imanı  ve  yalnızca Allah’a kul olmayı emretmiş; sünnet, imanın hakikatlerini öğretmiştir. Kur’an, bize imanımızın gereği olan ibadetleri emretmiş; sünnet, bu ibadetleri nasıl yapacağımızı göstermiştir. Kur’an, bize güzel ahlâkı emretmiş; sünnet ise erdemli bir hayata model olmuştur.

Değerli Müslümanlar!

Peygamber  Efendimiz  (s.a.s),  âlemlerin Rabbinden aldığı vahyi insanlara hem tebliğ etmiş hem de açıklamıştır. Onun güzide  yaşantısı, Allah’ın rızasına uygun yaşayan iyi bir Müslüman olmak için önümüzdeki en  güzel  örnektir. Şu geçici dünyada ve kalıcı ahiret yurdunda huzura ermek istiyorsak, tek çaremiz Peygamberimizin sünnetine uymak, onun gibi yaşamaya, onun gibi düşünmeye ve onun gibi davranmaya

çalışmaktır.  Kur’an-ı  Kerim’de  bu  durum  şöyle  ifade edilmiştir: “Andolsun,  Allah’ın  Resûlünde  sizin  için; Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah’ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır.”3

Kıymetli Müslümanlar!

Resûl-i Ekrem Efendimiz, O’na peygamberlik görevi veren  Rabbimizin  kontrolü  altında  yaşamış,  bir  insan olarak  kimi  zaman  en  küçük  bir  hata  işlediğinde  bile Rabbimiz tarafından hemen yarılmıştır. Kur’an’ın ifadesiyle  Peygamberimiz  (s.a.s)  asla  heva  ve  hevesine göre konuşmamış, vahye uymuştur.4  Ashâb-ı kirâm onun mübarek  sözlerini  ve  davranışlarını  büyük  bir  dikkatle izlemiş ve derin bir hassasiyetle genç kuşaklara aktarmıştır.

Kur’an ve sünnet ayrılmaz bir bütündür. Dinimizin esasını teşkil eden Kur’an’ı, Peygamberimizin sünnetinden ayrı düşünmek imkânsızdır.  Kur’an ile sünnet arasına mesafe koymak,  “Kur’an bize yeter” diyerek sünnetin dindeki yerini hafife almak, Peygamberimizden bize ulaşan sahih bilgi hakkında şüphe uyandırmak, iyi niyetten uzak büyük bir vebaldir. Zira Kur’an’a iman eden Müslüman toplumların geleneği sünnet ile yoğrulmuş, İslam medeniyetinin temelleri Kur’an ve sünnet üzerine kurulmuştur. Nitekim Peygamber Efendimiz (s.a.s) Veda Hutbesi’nde şöyle buyurmuştur:“Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir”5

Aziz Müminler!

O halde Yüce Kitabımız Kur’an’a sımsıkı sarılalım ve onun emri üzerine Sevgili Peygamberimizin sünnetine uyalım.  Dinimizi en doğru şekilde öğrenme ve yaşama konusunda Kur’an’ın rehberliğinden ve sünnetin izinden ayrılmayalım. Kur’an ve sünneti birbirinden ayırarak din istismarına kapı aralayanlara, şöhret ve çıkar devşirmeye çalışanlara karşı uyanık olalım. Sünneti bugünlere taşıyan hadis külliyatımızın güvenilir olmadığını iddia eden bir zihniyete asla itibar etmeyelim. Sahih sünneti Peygamberimize ait olmayan sözler ve hurafelerle istismar edenlere karşı da uyanık olalım. Allah’ın Kitabı Kur’an’la, Peygamberimizin nezih sünnetiyle hayatını şekillendiren evlatlar yetiştirmek için gayret sarf edelim.

Aziz Müslümanlar!

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı öncülüğünde cami inşaatlarımız devam etmektedir.  Âli cenap milletimizin destekleriyle inşa edilen camilerimizde ezan-ı Muhammedi gök kubbede yankılanmakta, müminler omuz omuza saf tutarak birlik ve beraberliklerini kuvvetlendirmekte,   inanmış gönüller ilim ve irfanla buluşmaktadır.   Cuma namazından sonra yurt içinde özellikle üniversitelerimizde ve yurt dışında muhtelif ülkelerde yapımı devam eden camilerimiz için yardımlarınıza müracaat edilecektir. Bu vesileyle geçmişten günümüze camilerimizin inşa ve ihyasına katkı sunan siz aziz cemaatimize teşekkür ediyor, yapacağınız yardımların dergâh-ı İlâhî’de kabul olmasını Rabbimizden niyaz ediyorum.


1 Nisâ, 4/69.

2 Nesâî, Îdeyn, 22.

3 Ahzâb, 33/21.

4 Necm, 53/3-4.

5 Muvatta’, Kader, 3.

 

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

Alem-i İslamBediüzzaman'danDr. Mehmet Rıza DerindağDünyaGenelGünün Hadisiİslam ve HayatMisafir YazarlarNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Leyle-i Regaib Özel 5.000 Hatim Programı
Alem-i İslamBediüzzaman'danDünyaGenelGündemGünün DersiGünün Hadisiİslam ve HayatNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Genç Hafızlardan Şehitlerimiz İçin Dualar ve Kur-an’ı Kerim Tilavetleri
Alem-i İslamDerslerDünyaEkonomiFıkıh & HadisGenelGündemGünün DersiGünün DuasıGünün HadisiHayatHizmetİslamİslam ve HayatKartpostal - VecizeNur TalebeleriRisale-i NurRisale-i Nur DünyasıSorularla RisaleSual-CevapTürkiyeYazarlarımız
Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri ile Risale-i Nur Dersi” ŞUALAR’DAN 9.DERS ( 9. ŞUA )