Beraet Gecesi Münasebeti ile Hüsnü Bayram Ağabeyden Mektup

Nurdan Haber Haber Merkezi | |

‎ﺑِﺎﺳْﻤِﻪِ ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻪُ

Bu gelen gece olan Leyle-i Berat, bütün senede bir kudsî çekirdek hükmünde ve mukadderat-ı beşeriyenin programı nev’inden olması cihetiyle Leyle-i Kadr’in kudsiyetindedir. Herbir hasenenin Leyle-i Kadir’de otuz bin olduğu gibi, bu Leyle-i Berat’ta herbir amel-i sâlihin ve herbir harf-i Kur’anın sevabı yirmi bine çıkar. Sair vakitte on ise, şuhûr-u selâse’de yüze ve bine çıkar. Ve bu kudsî leyâl-i meşhurede on binler, yirmi bin veya otuz binlere çıkar. Bu geceler, elli senelik bir ibadet hükmüne geçebilir. Onun için elden geldiği kadar Kur’an’la ve istiğfar ve salavatla meşgul olmak büyük bir kârdır. (Şualar, 555)

” Sizin Leyle-i Berat’ınızı ve gelecek Ramazanınızı tebrik eder ve bu gelecek Leyle-i Kadr’i hakkınızda ve hakkımızda bin aydan daha hayırlı olmasını ve defter-i a’malimize böyle geçmesini Cenab-ı Hak’tan niyâz ediyoruz ve böylece,  bayrama kadar

‎ *ﺍَﻟﻠَّﻬُﻢَّ ﺍﺟْﻌَﻞْ ﻟَﻴْﻠَﺔَ ﻗَﺪْﺭِﻧَﺎ ﻓِﻰ ﻫَﺬَﺍ ﺍﻟﺮَّﻣَﻀَﺎﻥَ ﺧَﻴْﺮًﺍ ﻣِﻦْ ﺍَﻟْﻒِ ﺷَﻬْﺮٍ ﻟَﻨَﺎ ﻭَ ﻟِﻄَﻠَﺒَﺔِ ﺍﻟﺮَّﺳَٓﺎﺋِﻞِ ﺍﻟﻨُّﻮﺭِ ﺍﻟﺼَّﺎﺩِﻗِﻴﻦَ

duâsını etmeye niyet ettik. ”

Said Nursi

 

Aziz Kardeşlerimiz Üstadımızın dualarına âmin diyor, ders verdiği ve teşvik ettiği gibi bu gecede Kur’an ile meşguliyetimizde ve Üstadımızın müjdelediği elli sene manevi ömrü kazandıracak a’mal-i sâlihaya muvaffakiyetimizi Cenab-ı Hakk’ın rahmetinden diliyoruz.

Muazzez Üstadımız bir derslerinde:

“Nasıl maddî hava fena ise, fena te’sir ediyor; mânevî hava da bozulsa, herkesin, istidadına göre bir sarsıntı verir; şuhûr-u selâse ve muharremede âlem-i İslâm’ın mânevî havası umum ehl-i îmanın âhiret kazancına ve ticaretine ciddî teveccühleri ve himmetleri ve tenvirleri o havayı sâfileştiriyor, güzelleştiriyor, müthiş ârızalara ve fırtınalara mukabele ediyor. Herkes o sayede ve sayesinde derecesine göre istifade eder.” (Kastamonu Lâhikası/65)

diyorlar. İnşâallah umum Nur talebelerinin hizmet-i imaniye ve Kur’aniyeye teveccühümüz, derslerimiz, dualarımız rahmet-i İlâhiye’den ümid ediyoruz ki kendi beratımıza vesile olacağı gibi memleketimizin havasını temizleyecek, sâfileştirecek ve alem-i İslam ve vatanımız üzerindeki müthiş arızalar ve fırtınalara mukabele edecek.

Cenab-ı Hak bu gece hürmetine yapacağımız duaları vatan, millet ve âlem-i İslam’ın selameti için kabul buyursun. Âmin.

Hz. Bediüzzaman’ın hizmetkârı

Hüsnü BayramoğluEtiketler: ,
Kategoriler:

Yorumlar (1 Yorum)

  • Nazım Hikmet Demir

    بسم الله الرحمن الرحيم.

    Bu muazzam mesaj için Rabbimiz’e milyarlarca hamd olsun.
    Cenâb-ı Allah bu geceyi ihlasli Nur talebelerinin mütezellilane ve mahviyetkarane ibadetleri vesilesiyle manevi havanın tasfiye ve tathirine vesile kılsın âmîn.

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?