Nurdan Haber

Selâhaddîn Eyyûbi’yi Liderliğe Götüren Motivasyon -5

Selâhaddîn Eyyûbi’yi Liderliğe Götüren Motivasyon -5
04 Haziran 2019 - 7:30

SELÂHADDÎN EYYÛBÎ’Yİ LİDERLİĞE GÖTÜREN MOTİVASYON:

  1. GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

 

Müslüman, Müslümanlığını saklamaz ve korkmaz. Başkası ne der diye kendini ve hele de farz ibadetlerini gizli yapmaz ve aleni yapar. Bu farz vazifesinin bu zamanda en büyüğü İslâm Birliği düşüncesidir ve gerçekleşmesi için çalışmaktır. Bu düşünceyi İslâm dünyasına yaymak ve devamlı canlı tutmaktır.

 

Kudüs ve Filistin işgal altında olduğu sürece, çevresi mübarek kılınan, Hz. Ömer’in emaneti Mescid-i Aksaa’yı bir esaretten kurtaran Selahaddin Eyyubi’yi Müslüman halkımızın hafızalarında daima diri tutmak zorundayız. O, o zamanın şartlarına göre dağınık, sayıca az ve zayıf Müslümanlar ile karşılarında birleşik, güçlü ve sayıca çok olan Haçlı orduları karşısında ümidini asla yitirmeden mücadelesine devam etmiştir. Bunun neticesinde de Allah’ın yardımı ile Kudüs’ü ve Mescid-i Aksaa’yı tekrar İslam dünyasına kazandırmıştır. Dünyada İttihad-ı İslam’ın / İslam Birliğinin ilk nesnel örneğini tarihe sundu ve tarihçilere gösterdi.

 

Burada da başkalarına bilhassa Batı dediğimiz Avrupa’ya ve onların halklarına ve müttefiklerine hususan Amerika’ya ve dünya gayr-i müslimlerine; davamızı anlatırken icbar değil ikna yolunu seçmektir. Ayrıca İslamiyetin beşeriyete getirdiği saadet ve mutlulukları anlatmaktır.

 

Bugün İslam âleminin içinde bulunduğu durum, Salahaddin Eyyûbî dönemi ile benzerlik göstermektedir. Dert benzer ise, derman da da benzerlik olması gayet normaldir. Sadece çağımızın idrakine göre çözüm yolunun anlatılması, Müslüman dünyanın aydınlatılması ve motive edilmesi gerekmektedir.

 

Yapılan araştırma ve değerlendirmeler ışığında öneriler aşağıda sıralanmıştır:

 

1) Müslümanların ilk kıblesi olan Kudüs’ü Haçlılardan geri almasındaki başarısı nedeniyle farklı entik kökenler atfedilmiş ve çeşitli İslam toplulukları onların mirasını sahiplenmiştir. Böylelikle ölümünden sonra bile kendisinin değeri hakkında ittihad-ı İslam’ı oluşmuştur.

 

2) Gecenin en karanlık vakti, sabaha yakın olan kısmıdır. Bugün Filistin’de ve Yeni Zelanda gibi yerlerde Müslümanların maruz kaldığı zulüm karanlığı, aydınlığın yaklaştığının işaretidir. Yeni Zelanda katliamından sonra ülkede Müslüman olanların artması bunun teyidi niteliğindedir. Diyebiliriz ki; istikbale ait bütün değişimler içinde en yüksek gür sada, İslam’ın sadası olacaktır!

 

3) İslam Birliğini sağlayacak olan hakikî milliyetimizin esas ruhu İslamiyet’tir. İslâm milliyetini esas alınmalıdır. Avrupalılar tarafında İslam Âlemini parçalamak için içimize atılan, her türlü menfi ırkçılık fikrini bırakmak gerekir.

 

4) İslâm dünyasındaki dini cemaatler gayede ve dini esaslarda ittifak edip, teferruat meselelerini tartışma konusu etmemelidir.

 

5) Müslümanların toplum hayatındaki mutluluk ve terakkilerinin anahtarı, aralarında yapacakları istişarelerdir. İslâm devletleri de İslâm Konferansı Teşkilatı’nı daha etkin kullanarak İslam âleminin sorunları ve çözümleri için aralarında İslam’ın emrettiği istişareyi yapmalıdır.

 

6) Salahaddin Eyyûbî döneminde olduğu gibi bugün de İslâm dünyası olarak düşmanımız; cehalet, zaruret, ihtilaftır. Bu üç düşmana karşı; sanat, marifet, ittifak silâhıyla cihat edeceğiz.

 

7) Bu zamanda İslam Âleminin geri kalmasına sebep olan altı hastalıktır. Bunlardan birincisi, ye’sin, ümitsizliğin içimizde hayat bulup dirilmesi. İkincisi, doğruluğun toplum hayatında ve siyasi hayatta ölmesi. Üçüncüsü, adavete muhabbet, düşmanlığı sevmek. Dördüncüsü, ehl-i imanı birbirine bağlayan nuranî irtibat noktalarını bilmemek. Beşincisi, çeşit çeşit bulaşıcı hastalıklar gibi yayılan istibdat ve baskılar. Altıncısı, bütün gayretini şahsi menfaatine harcamak, sadece şahsi menfaatini düşünmektir. Bunlara karşı ümit, doğruluk, muhabbete muhabbet, ortak noktalarımızı öne çıkarmak, hürriyet ve bütün insanlığın menfaatini düşünerek hareket etmeliyiz.

 

 

KAYNAKLAR

Anadolu Ajansı. “Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanımı Yeni Zelanda’ya Gönderiyorum,” son güncelleme 27 Mart, 2019, https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/baskan-yardimcimi-ve-disisleri-bakanimi-yeni-zelandaya-gonderiyorum/1419564.

 

Arpa, Enver. “Haçlılara Adaleti Öğreten Müslüman Selahaddin Eyyubî.” Eskiyeni, Kış, Sayı: 4, (2007): 86-97.

 

Cengil, Muammer. “Bir Liderin Psikolojisi: Selâhaddîn Eyyûbî’nin”, Uluslaraarası Selahaddin Eyyubî Sempozyumu Bildirileri, Siirt Üniversitesi (21-23 Eylül 2016), 1. Cilt, Haz. Necati Sümer-Ahmet Aktaş, İstanbul: Beyan Yayınları, 2016.

 

Çakıroğlu, Hülya.  “Müferricü’l-Kurûb’a Göre Eyyûbî Sultanlarının Örnek Davranışları”,

  1. Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi, Tarih ve Medeniyetler Tarihi, Cilt:2, Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu yayınları, (2012) : 865-878.

 

Diyanethaber. “Kudüs Fatihi: Selahaddin Eyyûbi,” son güncelleme 28 Mart, 2019, https://www.diyanethaber.com.tr/diyanet-takvim/kudus-fatihi-selahaddin-eyybi-h3683.html/.

 

Doğan Alpaslan. Liderlik, Örgüt Kültürü ve Üretkenlik Karşıtı İş Davranışları. İstanbul: Patriot Yayınları, 2018.

 

Ensonhaber. “Dünya liderleri teröre karşı Paris’te, son güncelleme 27 Mart, 2019, https://www.ensonhaber.com/dunya-liderleri-charlie-hebdo-icin-pariste-2015-01-11.html.

 

Genç, Nurullah ve Osman Demirdöğen. Yönetim El Kitabı. Erzurum: Birey Yayıncılık, 1994.

 

Güney, Salih. Liderlik, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık, 2012.

 

Gürbüz, Osman. “İktidara Uzanan Yolda Eyyûbî Ailesinin Serüveni”, A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Dergisi 48, Erzurum, (2012): 387 – 405.

Gürbüz, Osman. Selâddîn Eyyûbî Hayatı ve Şahsiyeti. İstanbul: Rağbet Yayınları, 2012.

 

İsmail, Hekimoğlu vd.  Dinî, İlmî, Felsefi Yeni Ansiklobedi, Cilt:3, (İstanbul: Timaş Yayınları, 1991), 1527. “Selâhaddîn-i Eyyûbî” maddesi.

Kapar Mehmet Ali. “Şarkın Sevgili Sultanı Selahaddin-i Eyyubi” Özlenen Rehber Dergisi 109, son güncelleme 25 Mart, 2019, http://www.ozlenenrehber.com.tr/tr/dergi/109/sarkin-sevgili-sultani-selahaddin-i-eyyubi-1724.html/.

 

Nursi, Said. Mektubat, 3. Baskı, Ankara: Diyanet Vakfı Yayınları, 2016.

 

Oflaz, Abdulhalim. “Eyyûbî Ailesinin İlk Dönem Tarihleri”, Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 7 (2016): 37-60.

 

Sorularlaİslamiyet. “Panislamizm (İttihad-ı İslam, İslam birliği) hakkında bilgi verir misiniz?” Son güncelleme 15 Mart, 2019, https://sorularlaislamiyet.com/panislamizm-ittihad-i-islam-islam-birligi-hakkinda-bilgi-verir-misiniz-0/.

 

Ramazan, Şeşen. Kudüs Fatihi Selâhaddîn Eyyûbî, 3. Baskı, İstanbul: Yeditepe Yayınevi, 2016.

 

TDV İslâm Ansiklopedisi. Azmi Özcan., Cilt: 23, (Ankara: TDV Yayınları, 2001), “İttihâd-ı İslâm” maddesi, s. 470-475.

 

TDV İslam Ansiklopedisi, Bahattin Kök, cilt: 33; (Ankara: TDV Yayınları, 209), 262  “Mahmud Nureddin Zengin ”  maddesi.259-262.

 

TDV İslâm Ansiklopedisi. Ramazan Şeşen.  Cilt: 36. Ankara: TDV Yayınları, 2009. “Selâhaddîn-i Eyyûbî” maddesi,  337-340.

 

Toksoy, Cemal ve Fatma Toksoy, Şarkın En Sevgili Sultanı Selâhaddin Eyyubi. 3. Baskı, İstanbul:  Şule Yayınları, 2016.

 

Turan Abdulkadir. Cihadın Âdil Kılıcı Selâhaddin Eyyûbî, Ankara: Erdem Yayınları, 2018.

 

 

 

Alem-i İslamBediüzzaman'danDr. Mehmet Rıza DerindağDünyaGenelGünün Hadisiİslam ve HayatMisafir YazarlarNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Leyle-i Regaib Özel 5.000 Hatim Programı
Alem-i İslamBediüzzaman'danDünyaGenelGündemGünün DersiGünün Hadisiİslam ve HayatNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Genç Hafızlardan Şehitlerimiz İçin Dualar ve Kur-an’ı Kerim Tilavetleri
Alem-i İslamDerslerDünyaEkonomiFıkıh & HadisGenelGündemGünün DersiGünün DuasıGünün HadisiHayatHizmetİslamİslam ve HayatKartpostal - VecizeNur TalebeleriRisale-i NurRisale-i Nur DünyasıSorularla RisaleSual-CevapTürkiyeYazarlarımız
Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri ile Risale-i Nur Dersi” ŞUALAR’DAN 9.DERS ( 9. ŞUA )