Nurdan Haber

Saadetdere Medrese-i Nuriyesi Açıldı!

Saadetdere Medrese-i Nuriyesi Açıldı!
29 Eylül 2019 - 23:15
Hüsnü Bayramoğlu Ağabeyin iştirakiyle yeni bir Nur Medresesi daha açıldı.

Emirdağ Lahikasında bir mektupta Bahs olunan şu mana ki Üstadımız bu dershanelerin ehemmiyet ve kıymetini ifade sadedinde şöyle buyurmuşlar;

“Şimdi resmen din tedrisatı için hususî dershaneler açılmasına izin verilmesine binaen Nur şâkirdleri mümkün olduğu kadar her yerde küçücük bir Dershâne-i Nuriye açmak lâzımdır. Gerçi herkes kendi kendine bir derece istifade eder, fakat herkes herbir mes’elesini tam anlamaz. İman hakikatlerinin izahı olduğu için; hem ilim, hem marifetullah, hem huzur, hem ibadettir. Eski medreselerde beş-on seneye mukabil inşâallah Nur medreseleri beş-on haftada aynı neticeyi temin edecek ve yirmi senedir ediyor. Üstadımız, Barla’daki dokuz senelik ikametgâhı olan ve Risale-i Nur’un birinci dershânesi hem altı vilâyet genişliğindeki Medresetü’zZehra’nın çekirdeği bulunan hânesini Medrese-i Nuriye olarak Risale-i Nur’a vakfetmişti. Şimdi onu müteâkib hem Isparta ve civarı kazaları ve bâzı köylerinde, hem Diyarbakır ve Şarkta Nur dershâneleri açılmaktadır.

Bu sûretle o dershânelerde Nurların okunması ve Nurlarla meşguliyete devam edenlere ve ders alanlara talebe-i ulûm şerefini kazandırmaktadır. Talebe-i ulûmun ise; âdi harekâtı, hattâ uykusu dahi ibadet hükmüne geçtiğini bâzı büyük müçtehidler beyan etmişler.
(Emirdağ Lâhikası 2/237)

NURDAN HABER

Alem-i İslamBediüzzaman'danDr. Mehmet Rıza DerindağDünyaGenelGünün Hadisiİslam ve HayatMisafir YazarlarNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Leyle-i Regaib Özel 5.000 Hatim Programı
Alem-i İslamBediüzzaman'danDünyaGenelGündemGünün DersiGünün Hadisiİslam ve HayatNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Genç Hafızlardan Şehitlerimiz İçin Dualar ve Kur-an’ı Kerim Tilavetleri
Alem-i İslamDerslerDünyaEkonomiFıkıh & HadisGenelGündemGünün DersiGünün DuasıGünün HadisiHayatHizmetİslamİslam ve HayatKartpostal - VecizeNur TalebeleriRisale-i NurRisale-i Nur DünyasıSorularla RisaleSual-CevapTürkiyeYazarlarımız
Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri ile Risale-i Nur Dersi” ŞUALAR’DAN 9.DERS ( 9. ŞUA )