Nurdan Haber

HÜSNÜ BAYRAMOĞLU AĞABEY’DEN ORDUMUZA DUA ÇAĞRISI

HÜSNÜ BAYRAMOĞLU AĞABEY’DEN ORDUMUZA DUA ÇAĞRISI
11 Ekim 2019 - 12:13

Bediüzzaman Said Nursi’nin Varis ve Hizmetkarından Ordumuza Dua Çağrısı;

Aziz Kardeşlerimiz!
Malum olduğu üzere kahraman ordumuz hem Anadolu’nun Hıfz ve himayesi, hem Suriye ve bölgenin sulh ve selameti için sınır ötesi harekata başlamıştır. Üstadımızın tavsiyesi ki;
“Evet, hem şan ü şeref-i millet-i İslâmiye, hem sevab-ı Âhiret, hem hamiyet-i milliye, hem hamiyet-i İslâmiye, hem hubb-u vatan, hem hubb-u din ile mütehassis olmalıyız…
(Tarihçe-i Hayat/76)” dediği gibi biz de aynen Üstadımızın tavsiye ettiği hissiyat ile mütehassis oluyor ve ordumuzun hayırla muvaffakiyetine dua ediyoruz.

Aziz kardeşlerimiz malum olsun ki; 
Muazzez Üstadımız Bediüzzaman, Anadolu istila edilmeye çalışıldığında Kafkas Cephesi’nde Enver Paşa ve fırka kumandanının hayranlıkla takdir ettikleri hizmet-i cihadiyeyi yapmıştır. Çok talebeleri de Vatan müdafaasında Şehid olmuş kendisi de gazilik şerefine nail olmuştur.
Bu vesile ile kardeşlerimizden askerlerimizin muhafazası, vatan ve milletimizin selameti, Alem-i İslamın ittihadı için süre-i Feth’e devam etmelerini rica ediyorum.

Bediüzzaman Said Nursi’nin Hizmetkarı
Hüsnü Bayramoğlu

NurdanHaber