Nurdan Haber

Hazreti Üstâd-ı şemaili

Hazreti Üstâd-ı şemaili
20 Kasım 2019 - 8:00

NurdanHaber-Özel

Onun şemaili hakkında; yani boyu, kameti, teninin rengi, gözleri, saçı, bıyığı ve bunların renkleri ve vasıfları ve saire eşkâlinin tarifine dair şimdiye kadar yazılmış tarihçe-i hayatlarda pek fazla birşey yazılmış değildir. Herhalde, Hazret-i Üstâd kendi sağlığında bu gibi hususî ahvalinin yazılmasıyla nazar-ı dikkati kendi mübarek şahsına çevirmek istemeyişindendir. Amma şimdi bu hususun da yerli yerince araştırılıp kaydedilmesi zamanı gelmiş, belki de geçmiştir tahmin ediyorum. Zira, inanıyorum ki, gelecek nesiller sadece onun siyah beyaz bir kaç fotoğrafını kâfi görmiyecek ve onun şemailini soracaklardır. İşte biz de bu niyyet ve noktadan hareket ile, bir başlangıç olarak tesbit ettiğimiz kadarıyla, bazı şeyler kaydetmeye çalışacağız. Kaydedeceğimiz şemaili, sadece kendi müşahedelerime dayanarak yazacağım. ılerde belki bunlar daha da tekmil ettirilebilir.

1- Hazret-i Üstâd Bediüzzaman’ın boyu, kameti; gençliğinde çekilmiş fotoğraflarından ve ulaşan hususî bazı rivayetlerden anlaşıldığına göre; uzun boyluların ortası olarak, tahminen boyu 1,85 civarındadır. Ben 1953 yıllarında ve sonrasında bir kaç kez gördüğüm şekliyle zaif, fakat iri kemikli, boyunu bir altmış civarında tahmin ediyorum.

2- El, kol ve parmak kemikleri sert ve iri idi.

3- Mübarek kolları uzun idi.

4- Elleri iri, parmakları sert ve uzun idi.

5- Ayakları ince ve uzun idi.

6- Ayak parmaklarından baş parmağı yanındaki parmak ile yanındaki parmak, tırnağı yakınına kadar bitişik ve birleşik idi.

{Bu hususta Üstâd’ın bizzat ifatleleri lahikalada mevcut oldugu gibi, hizmetkârlarının da müşahedeleriyle sabittir.}

7- Sakları, yani ayaklarının baldır kısmı ince ve uzun idi.

8- Beli ince ve zarif idi.

9- Belden yukarı kısmı, alt kısmına göre geniş idi.

10- Göğsü ve iki omuzu arası, ihtiyarlığına rağmen genişçe idi.

11- Boynu ince ve uzun idi.

12- Gençliğinde saçı ve bıyığı sık ve siyah imiş.

13- Mübarek alnı geniş idi.

14- Alnındaki çizgileri -gördüğüm kadarıyla- hatları uzunca idi.

15- Mübarek gözleri irice idi.

16- Gözlerinin rengi mavi-yeşil ortasında bir renkteydi.
17- Gözlerinin beyazında, âsar-ı şecaat gösteren kırmızı damarcıklarla süslüidi.

18- Mübarek kirpikleri uzun idi.

19- Kaşları gür ve ileriye doğru dik idi.

20- Mübarek yüzleri müdevver idi.

21- Mübarek burnu, koç burnu gibi, iri ve eğik idi.

22- Mübarek ağzı büyükçe ve genişçe idi.

23- Mübarek çenesi kalın ve iri idi.

24- Teninin ve yüzünün rengi, buğday renginde olup, fakat beşaşet ve heybetle karışık bir kırmızılık nümayan idi.

{Bu hususta Üstâd’ın bizzat ifadeleri lahikalarda mevcut oldugu gibi,hizmetkarlarının da müşahedeleriyle sabittir.}

Benim şahsen Hazret-i Üstâd’ı bir kaç defa ziyaretlerimde müşahede ettiğim kadarıyla, ancak bu kadarını tesbit edebildim. İmidim kavidir ki; bu mevzu’da daha detaylı şekilde tesbitler yapılacaktır.
Mufassal Tarihçe 2/951

Alem-i İslamBediüzzaman'danDr. Mehmet Rıza DerindağDünyaGenelGünün Hadisiİslam ve HayatMisafir YazarlarNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Leyle-i Regaib Özel 5.000 Hatim Programı
Alem-i İslamBediüzzaman'danDünyaGenelGündemGünün DersiGünün Hadisiİslam ve HayatNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Genç Hafızlardan Şehitlerimiz İçin Dualar ve Kur-an’ı Kerim Tilavetleri
Alem-i İslamDerslerDünyaEkonomiFıkıh & HadisGenelGündemGünün DersiGünün DuasıGünün HadisiHayatHizmetİslamİslam ve HayatKartpostal - VecizeNur TalebeleriRisale-i NurRisale-i Nur DünyasıSorularla RisaleSual-CevapTürkiyeYazarlarımız
Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri ile Risale-i Nur Dersi” ŞUALAR’DAN 9.DERS ( 9. ŞUA )