Nurdan Haber

Alak sûresi’nin ilk ayeti olan “Oku!..” emrinden kasıt nedir?

Alak sûresi’nin ilk ayeti olan “Oku!..” emrinden kasıt nedir?
26 Kasım 2019 - 8:00

Alak sûresi’nin ilk ayeti olan “Oku!..” emrinden kasıt nedir? Neyin okunması istenmektedir? Bu konuda Risalelerde bir izahat var mıdır?

“Oku, yaratan Rabb’inin adıyla. O, insanı pıhtılaşmış kandan yarattı. Oku, Rabbin nihayetsiz kerem sahibidir. Ki o kalemle öğretendir. İnsana bilmediğini öğretmiştir.” (Alâk, 96/1-5)

Bu ayetin tefsiri sadedinde Risale-i Nur’da doğrudan bir ifade ya da yorum geçmiyor.

“Oku” emrini alimler genelde iki şekilde tefsir etmişler. Birisi Kur’an’ı okumak ve tebliğ etmek şeklindedir. Diğeri ise kitab-ı kebir olan kainatı okumaktır.

Biz Risale-i Nur’un terbiye ve zaviyesi ile meseleye şu şekilde bakıyoruz. Oku emri, Kur’an’ın hidayetli nazarı ile kainatı tefekkür etmektir. Üstad Hazretlerinin ifadesi ile, kainatı mana-yı harfi ile okumak ve anlamak şeklindedir.

Mana-yı harfi, mahlukata ve bütün kainata Allah hesabına ve Allah’ın sanatı ve eseri nazarı ile bakmaktır. Yani bir harf kendi başına bir mana ifade etmez. Ancak başkasına işaret ederse, anlam kazanır manasınadır. Bir elmada kendi nefsine bakan bir yön varsa, mucidi ve sanatkarı olan Allah’a bakan yüzlerce yönü vardır. İşte burada sanatkara ve mucide bakan yüzlerce yöne  mana-yı harfi denilmiştir.

 Mana-yı harfi tevhide bir formül ve bir kalıptır. Yani nazar göz ise, mana-yı harfi  bir dürbün bir araç mesabesindedir.

Mana-yı ismi: Mahlukata ve kainata Allah namına ve Allah’ın sanatı ve eseri olarak bakmamak demektir. Yani mahlukat ve kainata kendi namına bakıp, sanatkar ile olan ilişkisini koparmak manasınadır. Elmayı Allah’ın sanatı olarak değil, sadece nefsine bakan yönü ile değerlendirip, Allah’a bakan binlerce nispeti ve işareti kesmektir.

Alem-i İslamBediüzzaman'danDr. Mehmet Rıza DerindağDünyaGenelGünün Hadisiİslam ve HayatMisafir YazarlarNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Leyle-i Regaib Özel 5.000 Hatim Programı
Alem-i İslamBediüzzaman'danDünyaGenelGündemGünün DersiGünün Hadisiİslam ve HayatNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Genç Hafızlardan Şehitlerimiz İçin Dualar ve Kur-an’ı Kerim Tilavetleri
Alem-i İslamDerslerDünyaEkonomiFıkıh & HadisGenelGündemGünün DersiGünün DuasıGünün HadisiHayatHizmetİslamİslam ve HayatKartpostal - VecizeNur TalebeleriRisale-i NurRisale-i Nur DünyasıSorularla RisaleSual-CevapTürkiyeYazarlarımız
Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri ile Risale-i Nur Dersi” ŞUALAR’DAN 9.DERS ( 9. ŞUA )