Nurdan Haber

Tarihçe-i Hayat Endonezce Lisanına Tercüme Edildi

Tarihçe-i Hayat Endonezce Lisanına Tercüme Edildi
13 Ocak 2020 - 10:09

Risale-i Nur Müellifi Bediüzzaman Said Nursi’nin Tarihçe-i Hayat’ı Endonezce Lisanına tercüme edildi. Risalah Nur Press tarafından Jakarta’da basılacak olan eserin tercüme, tashih ve dizimi bitti. Bediüzzaman Hazretleri bu Tarihçe-i Hayat hakkında on ordu yirmi mecmua kadar hizmet edecek diye müjde vermiştir.

Bediüzzaman Büyük Tarihçeyi Ankara’da ilk defa neşreden Tahsin Tola’yı da yad ettiği mektubunda eserin kıymetini şöyle tescil ediyor; “Tahsin’in neşrettiği Tarihçe-i Hayat yirmi büyük mecmua kadar fâide verdi, fütuhat yaptı. Şimdi bir parça ilişmelerine kat’iyyen merak etmesin. Nazar-ı dikkati celbettiği için büyük bir ilânname hükmüne geçti. Şimdiye kadar nasılki yirmi senedir yirmi büyük mecmua perde altında intişar etmesiyle çok büyük fütuhata medar oldu. Tarihçe-i Hayatın da perde altında intişarı inşâallah aynı neticeyi verecek.” Emirdağ Lâhikası 2/241.

NurdanHaber olarak bizlerde bu mühim eseri dünyanın en büyük islam devleti olan Endonezya lisanına tercüme eden ve neşrinde emeği geçen tüm kardeşlerimize dua ediyoruz ve tebrik ediyoruz ve Cenab-ı Hak tesirini halketsin diye dua ediyoruz.

Alem-i İslamBediüzzaman'danDerslerDünyaGenelGündemHizmetİslamİslam ve HayatNur TalebeleriRisale-i NurRisale-i Nur DünyasıSon DakikaSürmanşetTürkiye
Hindistan Nur Talebelerinden Hüsnü Ağabey’e Mektup
Alem-i İslamGenelGündemİslamİslam ve Hayat
Tanıkların Dilinden İslamofobi
Alem-i İslamAli Kemal PekkendirHizmetİslamRisale-i Nur
Risale-i Nur’u Okuma ve İzah Etme Konusu
Alem-i İslamGenelİslamİslam ve HayatTürkiye
Muhteşem Bir Sela!
Alem-i İslamGenelGündemHizmetİslamİslam ve Hayat
AZERBAYCANDAN MEKTUP VAR