Nurdan Haber

VEKİLLER VE YAZARLAR

VEKİLLER VE YAZARLAR
10 Nisan 2020 - 11:17

Son yılların en sıkıntılı günlerinden geçiyoruz. Malumumuz en çok konuşulan mesele virüs oldu.
Virüs, bedenin hücrelerine dışarıdan girmeye çalışan bir mahluk.
Bizim Nur dairesinin hâdisat-ı alem ile alakadar vecihleri var. Senelerden beri Risale-i Nur dairesi
içine girmeye çalışan, Nur Talebesi gibi kendini anlatan, sanki Nur Talebelerinin mümessilleri gibi
kendilerini etrafa anlatanlar var.
Bunlar virüs gibi bir vakit gelince hep bir ağızdan aynı şeyleri söylüyorlar. O kelime de şu ‘’Mutlak
Vekil Meselesi’’
Yeni Asya=Yeni Nesil yazar-çizer takımından Hüseyin Yılmaz,Ümit Şimşek v.b. bunlarla aynı gurupta
olan Sözler Köşkü’den Fatih Yağcı, Serkan Aktaş,Mehmet Yıldız v.b isimlerdir. Ama bunların ortak
birleştikleri isim ise Mehmet Fırıncı’dır. Konunun enteresan kısmı ise Mehmet Fırıncı’nın Bediüzzaman
Hazretlerini ziyaret edip görüştüğü halde , Risale-i Nur’ senelerden beri okuduğu halde, hayatını
Risale-i Nur dairesinde geçtiğini söyleyip beyan ettiği halde ve müdellel bildiği halde, bu beraber
hareket ettiği heyetlere ‘’Üstadımız mutlak vekili ve manevi evladı ve hizmetkarı’’ hakkında bir tek
cümle müdafaada bulunmaması akılları hayrette bırakmıştır.
Bu Asya=Nesil. Sözler Köşkü gibi gruplar, kurmaya ve yapmaya çalıştıkları hareket ve tarzları
karşısında Vekil Ağabeylerin ikazlarıyla karşılaşmışlardır.
Peki neden böyle bir meseleyi konuşuyorlar. Çünkü, onların yaptığı tarzın Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin
kitaplarında yazmadığı ve 10 yıl süresince hizmetinin tarzını hüve hüvesine talim ettiği tarzına uygun
olmadığını ikaz ettiği içindir.
Önce Zübeyir Ağabeyin (R.A) karşısına Yeniasya ve meşveret ekibi olarak çıkmışlar. Sonra Mustafa
Sungur(R.A) Ağabeyin zamanında ‘Zübeyir-i çizgi ve Zübeyir Ağabeyin hizmetini yapıyoruz diyorlar.
Şimdi de Son Mutlak Vekil Hüsnü Ağabeyimiz zamanında ‘biz Mustafa Sungur Ağabeyin hizmetini
yapıyoruz.’ Diyorlar. Oysa ki bu Ağabeylerin Üstad ve Risale-i Nur’dan başka ne şahsi hizmetleri
olabilir ki.Bu güruhun en bariz hususiyetlerinden birisi de ; sanki çok yüksek ilim erbabı imiş gibi kendi fikir
mahsulü olan kitaplar yazıyorlar. Bu yazdıkları kitaplardan, Risale-i Nur’un topladığı cemaate
okutmaya ve maddi kazanç elde etmeye çalışıyorlar.’’ Bu da İslamiyete hizmettir, bu da onlarla
mücadeledir.Şu malumatı elde edersen, Risale-i Nurla daha iyi hizmet edersin. Bu da büyük eserdir.’’
gibi bir takım kandırılmalarla sırf o Nur talebesinin Nurlarla olan meşguliyet ve hizmetini yavaş yavaş
azaltmakla ve başka şeylere nazarını çevirip, nihayet Risale-i Nur’a çalışmaya vakit bırakmamak gibi
tuzaklara düşürmeye çalışıyorlar.’’ Tarihçe-i Hayat S.691
Ayrıca Risale-i Nur’u cemaate okurken Kitaptan bir satır okurken , 10 satırda kendinden ekleme
yapıyorlar. Sanki onlar Risale-i Nur imiş gibi….
‘’Risale-i Nur’u cemaate okurken tafsilata girişip eski malumatlarıyla açıklarsa; bu izahatı, Risale-i
Nur’un beyan ettiği, asrımızın fehmine uygun ve ihtiyacına tam cevab veren hakikatların
anlaşılmasında ve tesiratında Risale-i Nur’un mahiyetinin derkine bir perde olabilir.’’Sözler-S.772
Bu halleri müşahede eden Ağabeyimiz, bu tarza uymayan halleri devamlı ikaz ediyor. Kendiden değil
ha !
O Müdakkik Ağabeylerimiz diyorlar ki ; Biz Üstad’dan böyle görmedik, böyle işitmedik. Üstad böyle
yapardı, Üstad böyle söylerdi diyorlar.
İşte tam HÜSNÜ MİSAL ve REŞHA MİSAL olan ve Hüsnü Bayram Ağabeyimizin de içinde
bulunduğu Ağabeylerimiz; insanların korktukları istibdat dönemlerinde korkmadan, yılmadan,
kimseden çekinmeyerek, kimseden maddi ve manevi bir ücret beklemeden, kahramancasına sırf
Allah rızası için Üstadımız Said Nursi Hazretlerinin ve Risale-i Nur hizmetine ve davasına hayatlarını
feda etmişlerdir.
O zaman daha 15 yaşında olan Hüsnü Bayram diğer Vekil Ağabeyler ile O Ferd-i Ferid-e hizmet
etme şerefine nail olmuşlardır. Bu eserleri çocuk yaşta dahi yazıp çoğaltmışlar ve bizlere sağlıklı ve
doğru bir halde tevarüs etmesinde büyük fedakarlıklar göstermişlerdir.
Üstadımızın ihtiyarlık günlerinde hem şahsi ve hem de Risale-i Nur hizmetinde sadakat fedakarlık
ile sebat ve gayret göstermişlerdir. Üstadımızın yanında olmaları hasebiyle Risale Nur’un hizmet
tarzını ve tatbikatını hüve hüvesine Üstad’dan hakkalyakin görmüşlerdir. Aynı Üstadımız’ın yanında
çok imtihanlara maruz kalmışlardır. Bu arada Üstadımız Hazretleri Kur’ana ve Cevşen-ül Kebire el
bastırarak ’’Benden nasıl gördüyseniz öyle hizmet edeceksiniz ‘’ diye yemin ettirmiştir. Ve hakkıyla
‘’Tam tarz-ı hareketimi bilenler ve yakından görenler içinde, dört-beş adamı mutlak vekil yapıyorum.
Ben ölsem veya hayatta şuursuz kalsam , Nurlara karşı hizmetimin tarzını bilerek tam yapabilsinler.’’
Emirdağ II-233
‘’Ben yanımdaki vasiyetnamemdeki evlad kabul ettiğim küçük evladları tevkil ediyorum. Onlarla
konuşanı, benimle konuşmuş kabul ediyorum.’’ Emirdağ II-227
‘’Eğer Risale-i Nur’un hizmetine, intişarına ait olsa bana hizmet eden hakiki fedakar talebelerim ve
manevi evladlarım ve kardeşlerim benim bedelime görüşmeleri kafi, bana hiç ihtiyaç yok.’’
Emirdağ II-214
Bu Hizmetin Çekirdeği, Banisi ve Vâris-i Peygamberi olan Zât-ı Muhterem Üstadımız Hazretleri bu
zatları Mutlak Vekil ve Vâris tayin etmiştir. Kimin haddine bir şey söylemek. O fedakar ve tevazu da
olan Hüsnü Ağabeyimize ve diğer vefat etmiş Ağabeylerimize (R.Aleyh Ecmain) en küçük nâseza laf
söylemek Üstadımıza gitmez mi! . söyleyenler ahirette Üstadımıza ne cevap verecekler.
Oysa ki elimizde bir tane kaldı. Hüsnü Ağabeyimizden azami istifade etmemiz gerekmez mi!
Biz Bediüzzamanı göremedik ama Elhamdülillah onun Hüsnü Misali olan Ağabeyimizi gördük.
Cenab-ı Hakk Hüsnü Bayram Ağabeyimize sağlık, sıhhat, afiyet,hayırlı ve bereketli uzun ömürler nasip
etsin. Amin.

Abdullah Gezer


Alem-i İslamBediüzzaman'danDr. Mehmet Rıza DerindağDünyaGenelGünün Hadisiİslam ve HayatMisafir YazarlarNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Leyle-i Regaib Özel 5.000 Hatim Programı
Alem-i İslamBediüzzaman'danDünyaGenelGündemGünün DersiGünün Hadisiİslam ve HayatNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Genç Hafızlardan Şehitlerimiz İçin Dualar ve Kur-an’ı Kerim Tilavetleri
Alem-i İslamDerslerDünyaEkonomiFıkıh & HadisGenelGündemGünün DersiGünün DuasıGünün HadisiHayatHizmetİslamİslam ve HayatKartpostal - VecizeNur TalebeleriRisale-i NurRisale-i Nur DünyasıSorularla RisaleSual-CevapTürkiyeYazarlarımız
Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri ile Risale-i Nur Dersi” ŞUALAR’DAN 9.DERS ( 9. ŞUA )