Nurdan Haber

RAMAZAN TAKVİMİ

RAMAZAN TAKVİMİ
16 Nisan 2020 - 9:29

1-
Bugün Ramazanın biridir
Salatı ile güzel tekbiridir
Bolca sevapları kazanın
Son Yerin cennet yeridir.

2-
Bismillah’la bitirdik biri
Getirelim güzel tekbiri
Tutalım bu şifalı orucu
Sonra gelsin yekdiğeri.

3-
Kur’an nurlarıyla açıldı
Nurları evlere saçıldı
Hazzı duyarak üçünde
Günahlardan kaçıldı.

4-
Bugün dörtte dört oldu
Şeytanların rengi soldu
Esirge Allah’ım bizleri
Gecelerin sevabı boldu

5-
Bugün beşe başladık
Biz Şeytanları taşladık
Kur’anın tatlı nuruyla
Feyz dolarak alkışladık

6-
Biz İmanın altı şartında
İnanarak Allah katında
Vecd ile yap secdeni
Altısında,oruç tadında

7-
Yedi kat Sema ile arz
Allah’a yakışır bu tarz
Şükürler olsun Yârab
Oruç ibadeti bir farz.

8-
İşte sekiz cennet kapısı
Mucizedir insan yapısı
Tutulan bu oruçlar ile
Kalır altın harfle tapusu

9-
Kitab-ı Kainâtı okuyalım
Tefekkür ile dokuyalım
Bu orucun dokuzunda
Zikir,tesbihle sulayalım

10-
Ol Hak içinde yaşamaya
Kalp kırmadan kalmaya
Bakın! üçte biri bitti bile
Biz doyamadık tatmaya

11-
Bugün orucun onbiridir
En güzeli de tekbiridir
Ne güzel saadettir bu
Cuş-u Huruş tesbihidir

12-
Firdevsî Cennet senindir
Kur’an ayındaki sesindir
Tamda onikiden vurdun
Rabbin’e itaat hevesindir

13-
Kim bu ay’da oruç tuta
Dü cihan’da mesut ola
Vardık onüçüne bugün
Tüm işlerimiz hayr dola

14-
Ey İnsan! Dalma gaflete
Yoksa düşersin sefalete
Olasın;ayın ondördü gibi
Günah sürükler felakete

15-
Şema-i Hakikatın ziyası
Nûrlar ile dolmuş azası
Oruçla gelen onbeşinde
Sağlıklıya yoktur kazası

16-
Bütün güçler,hepsi O’nda
Hayır ve hasenatlar yolda
Onaltıda Şevki buldukça
Bunun mükafatı sonunda

17-
Şark,Garp,Cenup,Şimal
Mü’min hiç etmez ihmal
Vardık oruçla onyedisine
Hak dışında yok ihtimal

18-
Onsekiz bin Âlem içinde
Zikredenler tek biçimde
Savm-û Salat,Nûrlar ile
Huzur Hak’kın seçiminde

19-
Fanî olan hayatlar gibi
Gizli değil,herşey harbî
Vardık biz ondokuzuna
Yalan değil bunlar,kalbî

20-
Üçte ikisi bitiyor bugün
Nefsi terbiye ile hergün
Âlîdir Hak’kın hatırı bize
Cennet nasip ola birgün

21-
Uhûvvet, ihlas ile dolduk
Yirmibirinci güne konduk
Oruç,namaz,teravihler ile
Allah’ın emrinde olduk

22-
Son on gün tekli gecelerde
Kadir geceleri ile secdede
Yirmiikinci güne varmışız
Kur’anla ibadet ede ede.

23-
Nûr-u Hak ile ayan oldu
Oruçsuzlar bir bir soldu
Yirmiüçünde açan güller
Kur’an feyziyle hep doldu

24-
Kıblemiz belli,Kitap belli
Cennet va’dî var,besbelli
Yirmidört ile sona geldik
Orucun azîm kârı temelli

25-
Feyzi başka son günlerin
Orucu ile yüzü gülenlerin
Sabır gerek yirmibeşinde
Sonu bayram sevenlerin

26-
Savm-û Niyazla bitirdik
Bayramı yakına getirdik
Bugün yirmiyedinci gün
Günahları hep sildirdik

28-
Üstad tefekkür dersi verdi
Zihinlerimiz kemâle erdi
Ramazan’ın yirmisekizinde
Nûrları soframıza serdi

29-
Biz son tekli gecedeyiz
Zikirle kalbî secdedeyiz
Tevbe ve nedametlerle
Huşû ile biz vecdedeyiz

30-
Elhamdulillah tam bitirdik
Bayrama şükür getirdik
Tekbirlerle ve Tesbihlerle
Sofrayı bereketle serdik

Mustafa DEMİR 

Alem-i İslamBediüzzaman'danDr. Mehmet Rıza DerindağDünyaGenelGünün Hadisiİslam ve HayatMisafir YazarlarNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Leyle-i Regaib Özel 5.000 Hatim Programı
Alem-i İslamBediüzzaman'danDünyaGenelGündemGünün DersiGünün Hadisiİslam ve HayatNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Genç Hafızlardan Şehitlerimiz İçin Dualar ve Kur-an’ı Kerim Tilavetleri
Alem-i İslamDerslerDünyaEkonomiFıkıh & HadisGenelGündemGünün DersiGünün DuasıGünün HadisiHayatHizmetİslamİslam ve HayatKartpostal - VecizeNur TalebeleriRisale-i NurRisale-i Nur DünyasıSorularla RisaleSual-CevapTürkiyeYazarlarımız
Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri ile Risale-i Nur Dersi” ŞUALAR’DAN 9.DERS ( 9. ŞUA )