Nurdan Haber

Kahraman Zübeyir Ağabey’den Mühim Bir Düstur!

Kahraman Zübeyir Ağabey’den Mühim Bir Düstur!
29 Haziran 2020 - 10:19

Eyüp Ekmekçi Ağabey Risale-i Nur’un meslek ve meşrebine, hüvesi hüvesine sadakat ile namdar, bilhassa İzmir ve havalisinde Risale-i Nur’un intişarında çok hizmeti sebkat etmiş ve Zübeyir Ağabey’in en yakınında hizmetinde bulunmuş, şimdi de genç nesillerin önünde numune-i imtisal faaliyet ve fikriyatıyla hizmetlerine devam etmekte olan Nur’un erkanlarındandır.

Eyüp Ağabey’in Zübeyir Ağabey ile hizmette bulundukları günlerden Allah’a, Resulullah’a ve Kur’an’a rabt u kalb etmek ile alakalı hatırası: