Nurdan Haber

Ayasofya Hakkında

Ayasofya Hakkında
20 Temmuz 2020 - 12:30

Ayasofya Hakkında

Şener DİLEK

  1. Ayasofya’nın açılışı manevi bir Milat hükmündedir zincirlerin kırılmasının adıdır AYASOFYA

 

  1. Ayasofya’nın açılışı Şehamet-i İmaniye’nin ayağa kalkmasıdır. İstanbul iki kere fethedilecektir; birincisi Sultan Fatih’in ikincisi Hazreti Mehdi’nin fethi.

 

  1. Ayasofya, fethin sembolüdür.

 

  1. Ayasofya, Sultan Fatih’in bize emanetidir.

 

  1. Ayasofya’nın açılışı izzet-i diniyenin, hamiyet-i imaniye’nin ayağa kalkışıdır.

 

  1. Ayasofya’nın açılışı kaderin rahmet açılımının bir kapısıdır; Risale-i Nur hizmetlerinin açılımına bir kapı görevi görüyor.

 

  1. Ayasofya, İttihad-ı İslam’ın habercisidir.

 

  1. İstikbalin bize, mazinin kâfirlere kalacağına; Âlem-i İslam’ın intişarına bir imzadır.

 

  1. Mehdiyet’in intişar devresinin mülk ve maddiyat âleminde açılımının maddi kapısıdır.

 

  1. Ümmet-i Muhammediye’nin uyanışının ayak sesidir.

Rahmet-i İlahiye’den bekliyoruz.

Biz o sayılı günleri tedvir ediyoruz

1406-1506

Ayasofya o çarkın hızla döndüğüne alâmettir. Peygamberimiz hicri 1500’lü yıllardan çok fazla haber vermemiş zamanın bereketi, âhir zamanda 1000 seneye sığacak hizmetleri 40 seneye sığdıracak hizmet-i kutsiye devam ediyor.

Hristiyanlık ya intifa ya istifa edecek teslisten tevhide gelecek

Tek bir kelimede ittihat edin ayeti ilm-i cifirle 2022-2023’e tekabül ediyor Hıristiyan dünyasının tevhide gelişinin ayak sesidir Ayasofya’nın açılışı. Devlet-i Osmaniyeden daha metin Allah bize devleti İslamiyeti nasip etsin en yüksek gür sada İslam’ın sadası olacaktır.

Artık Türkiye’yi kimse durduramayacak. Mukadderatın ipi, kaderin tanzimine medar sır ve hakikatlerin düğümü Ayasofya idi o düğüm açıldı.

İstikbal hakikat-i Kur’aniyenin olacak

Cenab-ı Allah kalplerimizi birbirimize mezcetsin

Manevi fetihleri Rahmet-i İlahiye’den bekliyoruz Cenab-ı Hak bize pahalıya satmasın.

“Zaman en güzel bir müfessirdir, kaydını izhar etse itiraz olunmaz. Ahir zamanda çok hızlı tebeddülat olacak”

Hadis-i şerif

Bazen bir kelime, bir dua,  kabuliyete ve makbuliyete medar bir amel Cenab-ı Hakk’ın rızâsına mazhar olur, sebepleri kaldırır atar.

Van minute Tayyip Bey’e âlem-i İslam’ın teveccühünü sağladı milyonlar harcasaydı bu kuvveti elde edemezdi Türkiye.

Her şeyin bir vakt-i merhunu var, sular aka aka durulur Nisan ayında ırmaklar lığ akıyor, çamur akıyor Temmuzda Ağustosta memba suyu gibi âdetullah sünnetullah kanunu Allah dilerse Hazret-i Musa’yı Firavun’un kucağında büyütür. Deccaliyetin hüküm sürdüğü yıllarda Musa-meşrep ârifleri, kumandanları, devlet reislerini çıkarttı mı? Çıkarttı.

Kudret-i ilahiye canibinden bakınca kolay

Bütün İslam dünyasının kalbi Ayasofya’da atıyor. İzzet-i diniyenin hüküm-ferma olduğunu Nizamettin Hoca sen de göreceksin inşallah…

Evde annelerimiz yün çorap yaparlardı. O çorabın sökülmesi Ayasofya’dır, çorap söküğü gibi dinin izzetini, kutsiyetini Cenab-ı Allah bütün kalplere çakacak.

Alem-i İslamBediüzzaman'danDr. Mehmet Rıza DerindağDünyaGenelGünün Hadisiİslam ve HayatMisafir YazarlarNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Leyle-i Regaib Özel 5.000 Hatim Programı
Alem-i İslamBediüzzaman'danDünyaGenelGündemGünün DersiGünün Hadisiİslam ve HayatNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Genç Hafızlardan Şehitlerimiz İçin Dualar ve Kur-an’ı Kerim Tilavetleri
Alem-i İslamDerslerDünyaEkonomiFıkıh & HadisGenelGündemGünün DersiGünün DuasıGünün HadisiHayatHizmetİslamİslam ve HayatKartpostal - VecizeNur TalebeleriRisale-i NurRisale-i Nur DünyasıSorularla RisaleSual-CevapTürkiyeYazarlarımız
Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri ile Risale-i Nur Dersi” ŞUALAR’DAN 9.DERS ( 9. ŞUA )