Nurdan Haber

Hüsnü Bayramoğlu Ağabey’den Bayram Tebriği

Hüsnü Bayramoğlu Ağabey’den Bayram Tebriği
29 Temmuz 2020 - 11:53

Hüsnü Bayramoğlu Ağabey’den Ayasofya Mesajı ve Bayram Tebriği!

Aziz, Sıddık Kardeşlerim! 

Evvelâ: Sizin leyâli-i aşere olan mübarek o geçmiş gecelerinizi ve kudsî bayramınızı ruh u canımızla tebrik ediyoruz. Cenâb-ı Hak, rahmet ve keremiyle ve hıfz u himayetiyle ve tevfik ve hidayetiyle, Risale-i Nur’un tab’ ve intişarına ve Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan’ın tevafuklutab’ına sizleri muvaffak eylesin, âmin!  Emirdağ Lâhikası 1/97

Aziz, Sıddık Kardeşlerim! 

Bütün ruh ve kalb ve aklımla sizin leyâli-i aşerenizi tebrik ederiz. Bizim şirket-i mâneviyemizde büyük kazançlar edeceklerini rahmet-i İlâhiyeden niyaz ederiz.  Şualar/312

Aziz, sıddık kardeşlerimiz,

Evvelâ: Geçen leyâli-i aşerenizi ve gelen îydinizi ruh-u cânımızla tebrik ve o çok mübarek gecelerdeki a’mal-i salihanızın ve dualarınızın makbuliyetini Rahmet-i İlâhiye’den niyaz ediyoruz.

Bu on gece Kur’ân-ı Azimüşşan’ın “وَالْفَجْرِ
وَلَيَالٍ عَشْرٍ” kasemi ile, onlara verdiği ehemmiyete binâen o geceler Leyle-i Kadir ve Berat ve Mi’rac nev’inde büyük kıymetleri var. (Said Nursi)

Aziz Kardeşlerimiz

Fecr-i sadığın emarey-i ekberlerinden olan Feth-i Ayasofya Rabbimizin üzerine yemin ettiği Leyale-i Aşere içinde hem bir Cuma gününde hem iyd-i Said’den evvelki son Cuma’da vuku bulması ve Hz. Üstadımız Bediüzzaman Said Nursi’nin hem müjdesi, hem beşareti olması hasebiyle umumi ve külli bayramların mukaddemesidir diye ümid ediyoruz. Bu münasebetle hem bu seksen küsür senelik hasret ve hicranın vuslat ve saadete inkılabı bayramını, hem alem-i islamın fevkalade sürur ve sevinç bayramını, hem Reis-i Cumhurumuzun bu külli hayra mazhariyeti bayramını hem alem-i islamın intibah ve ittifak bayramını ve nihayet bu sene azami sürurla istikbal edeceğimiz Kurban Bayramınızı ruh u canımla tebrik ediyorum!

Cenab-ı Hak ihsan ettiği bu külli nimetlere ve umumi bayramlara hakkıyla fiilen, kalen ve halen şükretmeyi nasib etsin ta ki Rabbimiz üzerimizdeki nimetlerini ziyadeleştirsin. (Haşiye)

Bediüzzaman Said Nursi’nin Hizmetkârı ve Talebesi

Hüsnü Bayramoğlu

 

Haşiye: 24 Temmuz Cuma günü Ayasofya Camii-i Kebiri 80 küsür sene sonra Cuma namazı eda edilerek ibadete açılacaktır. Bu tarihi ve manevi günde umum kardeşlerimizi -tedbirlere riayet ederek- Ayasofya camiinin açılışında hazır bulunmalarını rica ediyorum.

Alem-i İslamBediüzzaman'danDr. Mehmet Rıza DerindağDünyaGenelGünün Hadisiİslam ve HayatMisafir YazarlarNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Leyle-i Regaib Özel 5.000 Hatim Programı
Alem-i İslamBediüzzaman'danDünyaGenelGündemGünün DersiGünün Hadisiİslam ve HayatNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Genç Hafızlardan Şehitlerimiz İçin Dualar ve Kur-an’ı Kerim Tilavetleri
Alem-i İslamDerslerDünyaEkonomiFıkıh & HadisGenelGündemGünün DersiGünün DuasıGünün HadisiHayatHizmetİslamİslam ve HayatKartpostal - VecizeNur TalebeleriRisale-i NurRisale-i Nur DünyasıSorularla RisaleSual-CevapTürkiyeYazarlarımız
Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri ile Risale-i Nur Dersi” ŞUALAR’DAN 9.DERS ( 9. ŞUA )