Nurdan Haber

Risale-i Nur’un Birinci Kâtibi Şam’lı Hafız Tevfik

Risale-i Nur’un Birinci Kâtibi Şam’lı Hafız Tevfik
06 Ağustos 2020 - 12:55

Risale-i Nur’un Birinci Kâtibi Şam’lı Hafız Tevfik

Bediüzzaman Hazretlerinin Barla’da manevi cihad meydanında, Anadolu ve alem-i islamın imdadına gönderilen Risale-i Nur’ları ilk telif ettiği devrede birinci kâtibi Şam’lı Tevfik Ağabey idi.

Vefatının seney-i devriyesinde dualarla yad ettiğimiz Şam’lı Hafız Tevfik kaderden müntehap Bediüzzaman’ın eli olmuştu adeta Barla’da. Asıl adı Tevfik Göksu olan Şamlı Hafız 1889’da İstanbul’da dünyaya geldi.

Subay olan babası Veli Bey ile birlikte Şam’da yirmi yıl kalmasından dolayı kendisine “Şamlı Hafız Tevfik” denilmiştir. Şam’da bulunduğu yıllarda babası ile Üstad Bediüzzaman’ın Emeviye Cami’nde verdiği Hutbe-i Şâmiye’yi dinlerken babası Bediüzzaman’ı göstererek şöyle demişti: “Bu zat meşhur bir zattır. Ona iyi bak, ileride bu zata hizmet edeceksin.”

Âlim ve ehl-i kalb olan babasının bu sözü yıllar sonra gerçekleşti ve Şamlı Hafız Tevfik, Üstad Bediüzzaman’ın Barla’ya mecburi ikamete tabi tutulduğu yıllarda ona talebe ve kâtip oldu. Güzel hattıyla Nur Risalelerini yazdı ve “Nur’un Birinci Kâtibi” unvanını aldı.

Barla’da, Selçuklulardan kalma 800 senelik Çeşnigir Paşa Camiinde, ömrünün sonuna kadar imam-hatiplik vazifesi yaptı. Burada yediden yetmişe çok sayıda BarlalıyaKur’an-ı Kerim okuttu; pek çok hâfız yetiştirdi.

Şamlı Hâfız Tevfik, Barla’da hem Üstad hazretlerine katiplik hem cami imam-hatipliği, hem de Kur’ân-ı Kerim tilaveti muallimliğini aksatmadan sürdürdü ve Barlalıların gönlünde taht kurdu.

Üstadın Barla’ya ikinci gelişinde onu karşılayanlar arasındaydı. Üstadın “Şamlı! (Risale katipliği bitti) Şimdi ne ile meşgulsün?” sorusuna, “Üstadım, şimdi masumlara Kur’an okutuyorum” cevabını verince Üstad ona şöyle dedi:

“Kardeşim Şamlı! Risale telifindeki katipliğin ecri, mükafatı ne ise, bu masumlara okuttuğun Kur’an’ın sevabı da aynıdır.”

Üstadla beraber iken sayılamayacak kadar tevafuk ve kerametle karşılaştığını söyleyen Şamlı Hâfız, bir gün Üstadla çınar ağacının önünde otururlarken aşağıdaki dereden uzun ve büyük bir yılanın kendilerine doğru geldiğini görünce “Üstadım yılan geliyor” diye bağırmıştı. Üstad “Kardeşim, hiçbir mahluk yoktur ki Cenâb-ı Hakkın emri dairesinde hareket etmesin. Biraz cesaretli ol” dedi. Ancak o “Üstadım, vallahi bu ne emir dinler ne de nehiy” deyip uzaklaşmaya başladı. Biraz sonra Üstad, yılan yaklaştığında cebindeki mendili çıkarıp yılana doğru attı. Yılan Üstadın mendiliyle bir süre oynayıp oyalandıktan sonra, oradan uzaklaştı.

Risale-i Nur Külliyatı’nın çeşitli yerlerinde adı Şamlı, Hafız Tevfik ve Tevfik olarak geçen Hafız Tevfik’in Barla Lâhika’sında Bediüzzaman Said Nursî ile hicrî 1300 senesinin müceddidi olan Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî arasındaki benzerlik ve farklılıkları ele aldığı ilmî bir makâlesi de bulunmaktadır. 1965 yılında vefat eden Şamlı Hafız Tevfik’in kabri Barla’dadır. Kendisine Cenab-ı Hak’tan rahmet ve mağfiret diliyoruz.

Nurdan Haber

Alem-i İslamBediüzzaman'danDerslerDünyaGenelGündemHizmetİslamİslam ve HayatNur TalebeleriRisale-i NurRisale-i Nur DünyasıSon DakikaSürmanşetTürkiye
Hindistan Nur Talebelerinden Hüsnü Ağabey’e Mektup
Alem-i İslamGenelGündemİslamİslam ve Hayat
Tanıkların Dilinden İslamofobi
Alem-i İslamAli Kemal PekkendirHizmetİslamRisale-i Nur
Risale-i Nur’u Okuma ve İzah Etme Konusu
Alem-i İslamGenelİslamİslam ve HayatTürkiye
Muhteşem Bir Sela!
Alem-i İslamGenelGündemHizmetİslamİslam ve Hayat
AZERBAYCANDAN MEKTUP VAR