Nurdan Haber

Narlıdere Nur Talebelerinden Teşekkür!

Narlıdere Nur Talebelerinden Teşekkür!
20 Ekim 2020 - 14:22

Narlıdere Nur Talebelerinden Teşekkür!

Esselâmü aleyküm ve rahmetullahi ve beraketühü ebeden daimen

Bismihi Subhanehü
Aziz ağabeylerimiz ve kıymettar Nur kardeşlerimiz
Hüsnü ağabeyimizin tertib ve takib eylediği Nur derslerinin bizde uyandırdığı intibanın ve husule getirdiği intibahın binden birisini hem bir teşekkür, hem bir tebrik, hem bu derslerin kıymetini bir derece beyan, hem de bu derslerden tüm Nur talebelerinin istifadesinin devamına ve Hüsnü ağabeyimize bir nevi dua olması niyetiyle kaleme alıyoruz.

Evvelen bu dersler ile ;
Risale-i Nur’un hocasının Risale-i Nur olduğu; Risale-i Nur’un ulvi üslub-u beyanının yanında bizim gibi acizlerin en parlak sözlerinin de sönük kalacağı; “herkes anlasın” gibi zahiren masum hakikaten çok zararlı fikirlerle Risale-i Nur’u izah etmeye çalışanların, Üstadımıza hürmetsizlik ve hakarette bulunmuş olduğu ve o parlak hakikatlere perde olup gizlenmesine sebep olduğu vazıh bir şekilde umuma ilan edildi.

Saniyen ; Üstadımızın, Hulusi ve Sabri ağabey gibi zatların vasıflarını lâhikalarda yazmasının sebebinin o zatların şahsını övmek olmadığını ; onlardaki yüksek ahlaka, ihlas ve sadakata tüm Nur talebelerini teşvik edip “siz de bunlar gibi olmaya çalışın, Risale-i Nurlara kendi malınız ve telifiniz gibi sahip çıkın, Risale-i Nur’a kanaat edip başka eserlerle vakit zayi etmeyin, Risale-i Nur’a sadakatten ayrılmayın, bu zatlar alim oldukları halde nasıl Nur dairesinde Risale-i Nur’a kanaat edip eser telif etmemişse siz de onlar gibi ne kadar alim de olsanız bu daire içerisinde iken rakibane hissiyat uyandıran kalem oynatmayın, Risale-i Nurları bir harf dahi ilave etmeden veya değiştirmeden cemaate aynen okuyun ” gibi manalarla bu zatların evsafını ve mektuplarını lahikalara derc ettiğini daha iyi anlamamıza vesile oldu.

Salisen; “Nur talebeleri siyasetle iştigal etmezler ” diye olan bir düstür-u hakikati yanlış makamda kullanıp, bizim müsbet hükûmeti ve Reis-i Cumhurumuz Recep Tayyip Erdoğan’ı desteklememize mani olarak İslami inkişafa mani olup devletimizi yıkmak isteyen münafıkların planları ; Hüsnü Ağabeyimizin bu düstürun vechi tatbikini göstermesi ve her derste Reis-i cumhurumuza ve beraberindekilere dua etmesi ve desteğini aleni olarak belirtmesi ile Cenab-ı Hakk’ın izniyle akim bırakıldı.

Rabian ; Risale-i Nurları okurken “Fakat ne çare ki iğtinam edebildiğim kısacık vakitlerde zihnimi safileştirip Nurların karşısına, dolayısıyla Kur’an’ın mu’cizeleri mecmuasına ve aziz, muhterem üstadımın medresesine ve ol Seyyidü’l-kevneyn Peygamberimiz Efendimiz (asm) Hazretlerinin ravza-i saadetlerine ve nihayet Rabbü’l-âlemîn Teâlâ ve Takaddes Hazretlerinin huzur-u lâmekânîsine çıkıyorum. Bu sebeple cidden o nurlarla iştigal etmediğim zamanlar, keşke enfas-ı ma’dude-i hayattan olmaya idiler diyorum.
Barla Lâhikası – 35” diyen Hulusi ağabeyin hissyatıyla mütehassis olarak okumak gerektiği, Risale-i Nur’un ders kürsüsünde sadece Üstadımızın söz hakkı olduğu ve o makamın Üstadımıza ait olduğu, lakayd tavırlar ve komiklikler ile güya “daha çok insana ulaşıyoruz” perdesi altında ortaya atılan Sözler Köşkü, Hayalhanem ve benzeri oluşumların hareket tarzlarının Risale-i Nur’a ve İslâmiyete muhalif olduğu, ders makamının ciddiyet ve vakar iktiza ettiği, Risale-i Nur’dan okunan lahikalar ile teyid ve takviye edilerek tüm Nur talebelerinin idrakine vesile oldu. Ve bu asırda ihsan edilen internet, sosyal medya gibi olanaklar kullanılarak hizmet-i imaniye yapılmak isteniyorsa, bunun istikametli tarzının nasıl olacağı bu dersler vasıtasıyla fiilen gösterilmiş oldu.

Ve yukarıda sadece birkaç tanesini beyan ettiğimiz vecihle bizim ve bizim gibi birçok Nur talebelerinin intibahına vesile olan bu dersleri tertip ve tanzim eden Hüsnü Ağabeyimizin ahvalinden bir kez daha anladık ki : Üstadımızın bu ağabeylerimizi Mutlak Vekil olarak tayin etmesinde azim hikmetler var ve ağabeylerimiz omuzlarına bırakılan bu ehemmiyetli vazifeyi bütün ömürleri boyunca azami sadakatle ifa etmişler ve hayatta olan son mutlak vekil olarak Hüsnü Ağabeyimiz halen ifa etmeye devam ediyor.

Cenab-ı Hak bu azim istifadelere nail olmamıza vesile olan Hüsnü Ağabeyimizden ve yanında hizmetinde bulunan kıymettar ağabeylerimizden ve tüm Nur talebelerinden ebediyyen razı olsun. Bizleri Risale-i Nurlar ile Hizmet-i imaniye ve Kuraniyede daim istihdam ve muvaffak eylesin. Ve meydan-ı haşirde Liva’ül Hamd-i Ahmedî (asm) altında Üstadımızla beraber toplananlardan eylesin . Ve Hüsnü Ağabeyimizi daha uzun yıllar sıhhat ve afiyetle Nur talebelerine Nurlu bir rehber ve Hüsn-ü misal eylesin. Amin.

İZMİR / NARLIDERE NUR TALEBELERİ

Alem-i İslamBediüzzaman'danDr. Mehmet Rıza DerindağDünyaGenelGünün Hadisiİslam ve HayatMisafir YazarlarNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Leyle-i Regaib Özel 5.000 Hatim Programı
Alem-i İslamBediüzzaman'danDünyaGenelGündemGünün DersiGünün Hadisiİslam ve HayatNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Genç Hafızlardan Şehitlerimiz İçin Dualar ve Kur-an’ı Kerim Tilavetleri
Alem-i İslamDerslerDünyaEkonomiFıkıh & HadisGenelGündemGünün DersiGünün DuasıGünün HadisiHayatHizmetİslamİslam ve HayatKartpostal - VecizeNur TalebeleriRisale-i NurRisale-i Nur DünyasıSorularla RisaleSual-CevapTürkiyeYazarlarımız
Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri ile Risale-i Nur Dersi” ŞUALAR’DAN 9.DERS ( 9. ŞUA )