Nurdan Haber

Hüsnü Ağabey’den Mevlid-i Nebi Tebrik Lahikası

Hüsnü Ağabey’den Mevlid-i Nebi Tebrik Lahikası
27 Ekim 2020 - 12:30

Hüsnü Ağabey’den Mevlid-i Nebi Tebrik Lahikası

بِاسْمِه۪ سُبْحَانَهُ وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِه۪

‎اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهُ اَبَدًا دَائِمًا

Evvelâ: Mevlid-i Şerifinizi ruh u canımızla tebrik ediyoruz. Ve muvaffakıyetinizi ve Nurların fevkalâde te’sirli intişarlarını sizlere müjde ediyoruz. Ve Nurcuları tebrik ediyoruz.

(Emirdağ Lâhikası 2 – s.72)

Saniyen: Hz. Üstadımız:

“Evet, evet, evet… Eğer kâinattan risalet-i Muhammediyenin (A.S.M.) nuru çıksa, gitse; kâinat vefat edecek… Eğer Kur’an gitse, kâinat divane olacak ve Küre-i Arz kafasını, aklını kaybedecek, belki şuursuz kalmış olan başını bir seyyareye çarpacak, bir kıyameti koparacak.”  (Lemalar s.336)

“Evet kardeşlerim, Hazret-i İsa Aleyhisselâm İncil-i Şerif’te demiş ki: “Ben gidiyorum, tâ size tesellici gelsin.” Yani Ahmed Aleyhissalâtü Vesselâm gelsin, demesiyle Kur’an’ın beşere gayet büyük bir neticesi, bir gayesi, bir hediyesi; tesellisidir.” (Kastamonu Lh. s.215)

 “O yeni dünyaya gelen Zât, ateşperestliği kaldıracak, Fars saltanatının sarayını parçalayacak, izn-i İlâhî ile olmayan şeylerin takdisini men’edecektir.” (Mektubat s.177)   buyuruyor.

Cenab-ı Hak O Zat-ı Ahmediyenin (asm) getirdiği nuruyla yeniden şerlerin def’ine, küfrün ref’ine, müminlerin ittihadına vesile eylesin. Ve Rahmet-i İlahiye bizlere hakikat-i İslâmiyenin güneşiyle, sulh-u umumî dairesinde hakikî medeniyeti görmeyi nasib eylesin.

Salisen: Efendimiz (asm)’ın Zat-ı Paki, batının her türlü batıl propaganda ve hakaretinden âlidir, münezzehtir, müberradır !  Elhak Nebiler Nebisi Muhammed Mustafa (asm) Rahmetenlil Âlemîndir ! Efendimiz (asm)’a hakareti kendisine şiar edinmiş Asya münafıkları ve Avrupa zalim kafirlerine karşı başta hükümetimizin olmak üzere necip halkımızın aldığı boykot kararları yerindedir, Reis-i Cumhurumuzun tavsiyeleri mucibince bizler de bu hainane saldırıları yapan zalimlerin mallarına tamah etmemeli, kendi memleketimizin mahsulatına revaç vermeliyiz.

Üstadımız “Şark husumeti, İslâm inkişafını boğuyor idi; zâil oldu ve olmalı. Garb husumeti, İslâm’ın ittihadına, uhuvvetin inkişafına en müessir sebebdir, bâki kalmalı.” (Sünuhat – s.49) buyuruyorlar.

Rabian: Bütün beşeriyet bu taun karşısında aczini ve zaafını bir kez daha idrak ediyor. Cenab-ı Hak pürşer beşerin aklını başına getirsin ve bu musibeti nev-i beşerin şirkten şükre dönmesine vesile eylesin. Bu musibet bir daha isbat etti ki: “Hakikî zevk ve elemsiz lezzet ve kedersiz sevinç ve hayattaki saadet, yalnız îmândadır ve îmân hakikatleri dairesinde bulunur. Yoksa dünyevî bir lezzette çok elemler var. Bir üzüm tanesini yedirir, on tokat vurur gibi, hayatın lezzetini kaçırır.” (Sözler s.150)

“Hem kalbi hem ruhu hem hissiyatı tam tenvir edecek ve ilâçlarını verecek bir tarzda, hazine-i Kur’âniye’nin dellâllığını yapan ve O’ndan başka me’hazi ve mercii olmayan ve bir mu’cize-i mâneviyesi bulunan Risale-i Nur, o vazifeyi tam yapıyor.”  (Sözler s.155)

Hamisen: Kıymetli Kardeşlerimiz! Cenab-ı Hak bu musibeti Nur dairesi için عَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ sırrına mazhar eyledi. Telsiz telgrafların ahizeleri nevinden birdenbire bütün küre-i arz bir medrese hükmüne geçti.

Yâ Erhamerrâhimîn! Bu Resûl-i Ekrem’in (A.S.M.) hürmetine, bizi, Onun şefaatine mazhar ve sünnetinin ittibâına muvaffak ve dâr-ı saadette Onun âl ve ashâbına komşu eyle! Âmin… âmin… âmin…

Bilvesile bütün kardeşlerimizin ve alem-i İslam’ın mevlid-i Nebevisini tebrik ediyor, müstecab dualarınızı istirham ediyoruz.

Bediüzzaman Said Nursi’nin Hizmetkârı ve Talebesi

Hüsnü Bayramoğlu

Alem-i İslamBediüzzaman'danDr. Mehmet Rıza DerindağDünyaGenelGünün Hadisiİslam ve HayatMisafir YazarlarNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Leyle-i Regaib Özel 5.000 Hatim Programı
Alem-i İslamBediüzzaman'danDünyaGenelGündemGünün DersiGünün Hadisiİslam ve HayatNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Genç Hafızlardan Şehitlerimiz İçin Dualar ve Kur-an’ı Kerim Tilavetleri
Alem-i İslamDerslerDünyaEkonomiFıkıh & HadisGenelGündemGünün DersiGünün DuasıGünün HadisiHayatHizmetİslamİslam ve HayatKartpostal - VecizeNur TalebeleriRisale-i NurRisale-i Nur DünyasıSorularla RisaleSual-CevapTürkiyeYazarlarımız
Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri ile Risale-i Nur Dersi” ŞUALAR’DAN 9.DERS ( 9. ŞUA )