Nurdan Haber

Envar Neşriyattan Büyük Hizmet: Rumuzat-ı Semaniye Risaleleri

Envar Neşriyattan Büyük Hizmet: Rumuzat-ı Semaniye Risaleleri
09 Aralık 2020 - 10:10

Envar Neşriyattan Büyük Hizmet: Rumuzat-ı Semaniye Risaleleri

Üstad Bediüzzaman’ın Tashihinden geçen Hüsnü Bayramoğlu Ağabeyin hatt-ı Kur’an ile yazdığı Rumuzat-ı Semaniye-i Kur’aniye risaleleri Envar Neşriyat tarafından Tıpkı Basım olarak Neşredildi. Hüsnü Bayramoğlu Ağabeyin 1951 senesinde Hz. Bediüzzaman’ın hususi hizmetinde bulunduğu sırada yazdığı Rumuzat Risalelerini Bediüzzaman bizzat tashih etmiştir. Üstad Said Nursi bu ehemmiyetli risalenin mahiyet ve kıymetini şu şekilde ifade ediyor;

“…huruf-u Kur’âniye ne kadar muntazam, esrarlı ve mânalı olduğunu gösteren Rumuzât-ı Semaniye nâmındaki sekiz küçük risaleler…” Şualar/134
Burada ifade buyurulan Sekiz Küçük Risalelerde ki sekiz remzin muhteviyatı şu şekildedir;

Birinci Remiz Arabi İşaratu’l-İ’caz’da ki tevafukları ve Kur’an-ı Hakim’e tetabuk eden aksamın izahını beyan eder.

İkinci ve Üçüncü Remiz: Kenzü’l-Arş duâsının esrar ve efyazını nazara verir.

Dördüncü ve Altıncı Remiz: Sure-i Kevserin gaybi esrarını ilm-i cifir mizanlarıyla tefsir eder.

Beşinci Remiz: Surey-i İzacea’nın esrarını ve işarat-ı gaybiyey-i mu’cizekaranesini tefsir eder.

Yedinci Remiz: Bir kısım esrâr-ı gaybiye-i Kur’âniye’nin mühim bir miftahı olan tevafuk sırrıyla i’caz-ı Kur’aniyeden ve mezayay-ı kudsiye-i Kur’aniyeyi beyan ile, her sayfa ve sûresinde lafz-ı Celal ve ism-i Rab, ism-i Rahim, ism-i Rahmân, ve Kur’ân, Resûl kelimeleri ve harfleri, adedi cetvellerle kaydedilmiştir.

Sekizinci Remiz de ise İhlâs, Felâk, Nâs ve Fâtiha sûrelerinin esrar-ı gaybiyesi ve hem i’caz vecheleri tefsir ediliyor.
Bu her cihetle kendisi de kerametli olan ve esrar-ı Kur’aniyeyi kör gözlere de isbat edip gösteren kıymetli Risale Hüsnü Ağabeyin hüsn-ü hattı ve Muazzez Üstadımız Bediüzzaman’ın bizzat tashihiyle tıpkı basım olarak Envar Neşriyat tarafından neşredilmesi bu eser bekleyen binler müştak talebeyi sevindirmiştir. Cenab-ı Hak emeği geçenlerden razı olsun, başta bu i’caz-ı Kur’aniyeyi bizlere nakleden Üstadımızdan ve bu dersi aynen kaleme alan Hüsnü Ağabeyden ve yeniden neşrinde gayret gösteren herkesten razı olsun, okuyanlarla beraber defter-i a’mallerine Rumuzat-ı Semaniyenin hurufatı adedince sevaplar yazdırsın.

Alem-i İslamBediüzzaman'danDr. Mehmet Rıza DerindağDünyaGenelGünün Hadisiİslam ve HayatMisafir YazarlarNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Leyle-i Regaib Özel 5.000 Hatim Programı
Alem-i İslamBediüzzaman'danDünyaGenelGündemGünün DersiGünün Hadisiİslam ve HayatNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Genç Hafızlardan Şehitlerimiz İçin Dualar ve Kur-an’ı Kerim Tilavetleri
Alem-i İslamDerslerDünyaEkonomiFıkıh & HadisGenelGündemGünün DersiGünün DuasıGünün HadisiHayatHizmetİslamİslam ve HayatKartpostal - VecizeNur TalebeleriRisale-i NurRisale-i Nur DünyasıSorularla RisaleSual-CevapTürkiyeYazarlarımız
Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri ile Risale-i Nur Dersi” ŞUALAR’DAN 9.DERS ( 9. ŞUA )