Nurdan Haber

SADAT Savunma’dan açıklama geldi!

SADAT Savunma’dan açıklama geldi!
14 Ocak 2021 - 8:03

İddiaların hedefindeki SADAT Savunma’dan açıklama geldi!

“Basının iddia ettiği gibi SADAT Savunma Cumhurbaşkanı’nın özel ordusu, muhafız gücü, fedaisi, mafyası ve saire değildir.”

Sadat Savunma’nın Twitter hesabından yapılan açıklamalar şöyle:

“Silahlı bir gücü yoktur. Suikastçı yetiştirmez fakat güvenlik güçlerine suikastı nasıl önleyeceğini ve ülkesi düşman tarafından işgal edilirse düşmana karşı gayrı nizami usuller ile nasıl mücadele edeceğinin eğitimini verme imkanına sahiptir. SADAT Savunma Türkiye Cumhuriyeti’ne dost ve müttefik ülkelerin Silahlı Kuvvetleri ve Polis Teşkilatlarına hizmet sunmaktadır. Kime Hizmet vermez! SADAT Savunma hiçbir şekilde bireylere hizmet sunmaz. SADAT Savunma hiçbir gruba, örgüte, topluluğa da hizmet sunmaz. SADAT Savunma Türkiye Cumhuriyeti’ne dost ve müttefik olmayan hiçbir ülkenin silahlı kuvvetlerine ve polis teşkilatlarına hizmet sunmaz.”

SADAT Savunma; Melek mi Şeytan mı?

SADAT Savunma kurulduğundan beri hakkında pek çok spekülasyon oluşturuldu. 2021 yılının ilk haftalarında yani kuruluşunun üzerinden dokuz yıl geçmesine rağmen benzer spekülasyonların oluşturulmaya devam ettiği görülmektedir. Önce SADAT Savunma ne yapar buna bakmakta fayda var.

SADAT Savunma Ne İş Yapar?

SADAT Savunma kurulduğu günden itibaren internet sitesi üzerinden ne iş yaptığını açık olarak ifade etmektedir.

SADAT Savunma Uluslararası alanda Silahlı Kuvvetlerin ve İç Güvenlik Güçlerinin organizasyonu amacıyla, stratejik danışmanlık, özel savunma ve güvenlik eğitimleri ile donatım alanlarında hizmet vererek, İslam Ülkeleri arasında savunma ve savunma sanayi işbirliği ortamı oluşturmak ve İslam Dünyasının kendine yeterli bir askeri güç olarak da Dünya Süper Güçleri arasında hak ettiği yeri almasına yardımcı olmak misyonuna sahiptir. (https://www.sadat.com.tr/tr/hakkimizda/misyonumuz.html)

Hizmet verdiği ülkelere yönelik jeopolitik duruma uygun tehdit değerlendirmeleri yaparak, bu değerlendirme ışığında ülke savunması ve iç güvenliğinin temini amacıyla en etkin ve modern ihtiyaçları karşılayacak şekilde Silahlı Kuvvetlerinin ve İç Güvenlik Güçlerinin organizasyonunu sağlamak vizyonu ile hareket etmektedir. (https://www.sadat.com.tr/tr/hakkimizda/vizyonumuz.html)

SADAT Savunma bu misyon ve vizyon çerçevesinde hareket eden Türk Ticaret Kanunu’na göre kurulmuş çok ortaklı bir Anonim Şirkettir. Tam adı “SADAT Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi” olup 28 Şubat 2012 tarih ve 8015 sayılı ticaret sicil gazetesinin 825nci sayfasında tescili ilan olunmuş Ticaret Sicil No 809300 ve Mersis No 0736057798100014 dür.

Bu kapsamda SADAT Savunma Türkiye Cumhuriyeti’ne dost ve müttefik ülkelerin Silahlı Kuvvetleri (söz konusu devletlerin resmi ordularını kastediliyor) ve Polis Teşkilatlarına Stratejik Danışmanlık (reorganizasyon ve modernizasyon), Özel Eğitimler ve Donatım hizmetleri olmak üzere 3 ana koldan hizmet sunmaktadır. (https://www.sadat.com.tr/tr/hizmetlerimiz.html)

Şekil 1 Hizmet Başlıklarımız

Müşterileri için 2012’den beri stratejik danışmanlık, eğitim, donatım alanlarında projeler oluşturarak pazarlama çalışmalarını yürütmektedir.

Nasıl bir Danışmanlık?

SADAT Savunma hizmet verilen ülkelere yönelik askeri tehdit değerlendirmesini yapar. Bu değerlendirmeye göre, hizmet verilen ülkenin münferit veya dost ülkeleri ile ortak savunma imkanlarını tespit eder ve tehdide uygun olarak Silahlı Kuvvetlerini organize eder.

SADAT Savunma hizmet verilen ülkelerin Silahlı Kuvvetlerinin harbe hazırlık seviyelerini denetleyerek tespit eder ve tespit edilen eksiklikleri giderme yönünde çözümler üretir.

SADAT Savunma hizmet verilen ülkelerin Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan Siber Savunma ve Taarruz yazılımları konusunda danışmanlık yapar.

Güvenlik güçlerinin, talep eden ülke halkının örf, adet, gelenek ve kültürüne uyum sağlayacak şekilde ve en modern anlamda yeniden düzenlenmesi amacıyla;

SADAT Savunma, T.C. Emniyet teşkilatından emekli 1. Sınıf emniyet müdürlerinden ve emekli Jandarma personelinden teşkil edilen ehil ekiplerle;

 • Merkez Teşkilatı ve Birimleri,
 • Taşra Teşkilatı ve Birimleri,
 • Karakol Teşkilatı ve Birimleri,
 • Toplum Polis Teşkilatı ve Birimleri,
 • Trafik Polis teşkilatı ve Birimleri,
 • Yurt Dışı Teşkilatı ve Birimleri,
 • Jandarma (Kır Polisi) Teşkilatı ve Birimleri,
 • Sahil Güvenlik Teşkilatı ve Birimleri,

Polis Yetki ve Salahiyeti Kanunu, Ceza Kanunları, Medeni Kanun, Yargı sistemi ve diğer ilgili hukuki mevzuat,

Azami iki hafta içinde tesis, kayıt, personel ve malzemesi üzerinde tetkikler yaparak, emniyet teşkilatının durumunu tespit edebilir.

Tespit sonunda, uygun emniyet teşkilatı, güvenlik sistemi ve donanımları hakkında rapor tanzim edebilir.

SADAT Savunma; T.C. Emniyet Teşkilatından emekli 1. Sınıf emniyet müdürlerinden ve emekli Jandarma personelinden teşkil edilen ehil ekiplerle, yapılan tespit ve hazırlanan rapor doğrultusunda, Emniyet gücünün teşkilatlanmasını ve kuruluşunu yaparak;

 • Mesleğe Giriş,
 • Temel Eğitim,
 • Meslekte Yükselme,
 • Atama ve yer değiştirme

esasları ile birlikte, görev, yetki, sorumluluklarını ve malzeme kadrolarını belirleyebilir.

Yeni Emniyet teşkilatı organize edilip, kurumsal yapısını tamamlayıncaya kadar, ehil personel ile uygun görülen kademelerde Danışmanlık hizmetleri verir.

Nasıl bir Eğitim?

SADAT Savunma hizmet verilen ülkelerin Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerinin tek er ve tek silahtan en üst seviye birliğine kadar nizami askeri eğitici eğitimi ve son kullanıcı eğitimini yaptırır.

SADAT Savunma hizmet verilen ülkelerin topyekûn savunma organizasyonu ihtiyacı olarak ortaya çıkacak Gayri Nizami Harp teşkilatlanması ve bu teşkilatın unsurlarının pusu, baskın, yol kapaması, tahrip, sabotaj ve kurtarma-kaçırma harekâtı ile bu harekata karşı koyma faaliyetlerinin eğitimini verir.

SADAT Savunma hizmet verilen ülkelerin Kara, Deniz ve Hava harekât alanlarında Nizami, Gayri Nizami, Özel ve her türlü harekatta görev yapacak personeline üstün yetenekler kazandırma eğitimini paket programlar olarak verir.

Kime Hizmet verir?

SADAT Savunma Türkiye Cumhuriyeti’ne dost ve müttefik ülkelerin Silahlı Kuvvetleri ve Polis Teşkilatlarına hizmet sunmaktadır.

Müşteri portföyünü 61 İslam Ülkesinin savunma ve iç güvenlik kurumları oluşturmaktadır.

Kime Hizmet vermez!

 • SADAT Savunma hiçbir şekilde bireylere hizmet sunmaz.
 • SADAT Savunma hiçbir gruba, örgüte, topluluğa da hizmet sunmaz.
 • SADAT Savunma Türkiye Cumhuriyeti’ne dost ve müttefik olmayan hiçbir ülkenin silahlı kuvvetlerine ve polis teşkilatlarına hizmet sunmaz.

Hizmetlerini Nasıl Sunar?

SADAT Savunma kendi hizmet sunma kriterlerine uygun bir hizmet talebi aldığında şunları yapar;

 • Talep ilgili ülkenin resmi makamlarından gelmelidir?
 • Alınan talep üzerine Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığına talep eden ülkenin talebi iletilir. Milli İstihbarat Teşkilatı ve Milli Savunma Bakanlıklarına da alınan talep ile ilgili bilgi verilir ve görüş sorulur.
 • Bakanlıklardan olumsuz yanıt alınmaz ise talep eden ülkenin ilgili makamlarına teknik ve mali teklif oluşturulur.

 

SADAT Savunma Neden Hedefte?

Tüm bu süreçleri işleterek hedef kitlesine hizmet götürmek için olağan üstü gayret gösteren bir şirketin bölgesel güç olmaktan küresel güç olmaya doğru ilerleyen Türkiye Cumhuriyeti’nin hedeflerine katkı sağlayacak bu çalışmalar sebebiyle uluslararası güçler tarafından rakip görülmesi ve hedefe konulması çok doğaldır. Şirketimiz bu gerçeğin bilincinde olarak yola çıkmış ve bu bilinç ile çalışmalarını yürütmektedir. Diğer tüm yerli ve milli savunma sanayi şirketleri gibi…

Uluslararası güçlerin bu davranışları normaldir fakat yerlilere de ne oluyor! sorusunu da haklı olarak sorduğunuzu duymazdan gelmek mümkün değil.

SADAT Savunma’nın, dost ve müttefik ülkelerin silahlı kuvvetler ve polis teşkilatlarına meslekleri gereği ihtiyaç duydukları özel hizmetleri sunmasına karşı çıkmak, Tıp Fakülteleri tarafından cerrah adayı doktorlara meslek edindirme sürecinde verilen eğitimlere “bunlar insanları kesip karaciğerlerini sökme eğitimi” veriyorlar diyerek karşı çıkmaktan hiç de farklı değil. Eğitimin kime verildiği görmezden gelinerek bazı noktaları cımbızla alıp büyüteç tutup suç unsuru imiş gibi göstermek sorunlu zihniyetin ürünüdür.

Bu cehaletle izah edilemez.

Düğmeye basan parmağı görmek gereklidir.

Basının iddia ettiği gibi SADAT Savunma Cumhurbaşkanı’nın özel ordusu, muhafız gücü, fedaisi, mafyası ve saire değildir. Silahlı bir gücü yoktur. Suikastçı yetiştirmez fakat güvenlik güçlerine suikastı nasıl önleyeceğini ve ülkesi düşman tarafından işgal edilirse düşmana karşı gayrı nizami usuller ile nasıl mücadele edeceğinin eğitimini verme imkanına sahiptir.

Basının iddia ettiği gibi SADAT Savunma herhangi bir eğitim kampına sahip değildir. Bir mitingde dillendirdiği iddialar üzerine harekete geçen savcılık Meral Akşener’in ifadesini almıştır. (https://www.aydinlik.com.tr/iki-sehirde-silahli-kamp-var-diyen-aksener-savciliga-bilgi-verdi-turkiye-ocak-2018)

Başsavcılık terör suçları soruşturma bürosu yaptığı soruşturma sonunda kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. (https://www.sadat.com.tr/tr/hakkimizda/haberler/406-silahli-kamp-iddiasi-fos-cikti.html)

İddiayı ortaya atan Meral Akşener ifadesinde “kamuda çalışan birisinin Tokat kırsalında sivil şahıslara silahlı eğitim verildiği iddiasıyla kendisine fotoğrafların gösterildiğini” söylemişti. Akşener “Video kaydı yoktu. O fotoğrafların Tokat kırsalında sivillere silahlı eğitim verilen kamplara ait olduğunu belirtmişti. Fotoğrafları bana bırakmadan kendisi geri götürdü. Nerede, kimler tarafından ve kimlere silahlı eğitim verildiği konusunda somut bilgiye sahip değilim” demişti. Akşener bilginin kaynağını da açıklamaktan imtina etmişti. (http://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/558724.aspx)

Meydanlarda suçlamalarda bulunan Akşener ifadesinde “nerede kimler tarafından ve kimlere silahlı eğitim verildiğini bilmiyorum” diyerek çamur at izi kalsın yöntemi ile çamur siyaseti gütmüştür. Akşener’in bu iftiradan menfaati olmadığına göre onu bunu yapmaya sevk eden düğmeye kim basmıştır.

Savcılar Suskun Değil!

İddia edildiği gibi savcılar suskun değil. Her iddia üzerine harekete geçerek görevlerini yapmaktalar. SADAT Savunma bugüne kadar tek bir suç işlememiştir.

Zaman zaman bu iddialar TBMM gündemine de taşınmaktadır.

TBMM gündemine taşınan akla ziyan ama delilsiz ve iftira niteliğinden ileri gitmeyen iddialara oturup ciddi ciddi cevaplar da vermekteyiz.

Birkaç örnek;

SADAT Doğru Yoldadır (Basın Açıklaması – 2012) https://www.sadat.com.tr/tr/hakkimizda/haberler/haberler/217-sadat-dogru-yoldadir-basin-aciklamasi-2.html

SADAT A.Ş. TBMM Gündeminde (Basın Açıklaması – 2016) https://www.sadat.com.tr/tr/hakkimizda/haberler/339-sadat-as-tbmm-gundeminde.html

Suç isnadı için delil teslim edilerek savcılığa suç duyurusunda bulunulması ve TBMM’ne soru önergesi verirken belge sunulması sonuç almak için etkili bir yöntem olarak iddia sahiplerine tavsiye olunur. Aksi takdirde müfteri olmaktan fazlası elde edilemez.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 13 Ocak 2021

 

Melih Tanrıverdi

SADAT Savunma Yönetim Kurulu Başkanı

Alem-i İslamBediüzzaman'danDr. Mehmet Rıza DerindağDünyaGenelGünün Hadisiİslam ve HayatMisafir YazarlarNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Leyle-i Regaib Özel 5.000 Hatim Programı
Alem-i İslamBediüzzaman'danDünyaGenelGündemGünün DersiGünün Hadisiİslam ve HayatNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Genç Hafızlardan Şehitlerimiz İçin Dualar ve Kur-an’ı Kerim Tilavetleri
Alem-i İslamDerslerDünyaEkonomiFıkıh & HadisGenelGündemGünün DersiGünün DuasıGünün HadisiHayatHizmetİslamİslam ve HayatKartpostal - VecizeNur TalebeleriRisale-i NurRisale-i Nur DünyasıSorularla RisaleSual-CevapTürkiyeYazarlarımız
Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri ile Risale-i Nur Dersi” ŞUALAR’DAN 9.DERS ( 9. ŞUA )