Nurdan Haber

Yoktan Yaratılma Sadece İlk Varlıklarda Mı Görülür?

Yoktan Yaratılma Sadece İlk Varlıklarda Mı Görülür?
Adem Tatlı( ademtatli@nurdanhaber.com )
20 Şubat 2021 - 19:40

Soru: YOKTAN YARATILMA SADECE İLK VARLIKLARDA MI GÖRÜLÜR?

 

Zaman şeridini hayalen geri sardığımızda her şeyin yok iken yaratıldığı bir noktaya varıyoruz. Her şeyin yaratılmasında bir ilim, bir düzen, bir plan ve bir irade olduğu ilk bakışta fark ediliyor. İşte bu ilim, düzenli ve planlı oluş ve bir varlığın çok seçenekler arasından yapılan tercihlerle yaratılması bize Âlemlerin Rabbini isimleriyle bildirip tanıtıyor.

Mesela bir meyveye baktığımızda, bir ilim ile yapılmış; buradan Allah’ın Alîm, Hakîm, Kadir isimlerini tanımaya başlıyoruz. O meyveye sonsuz seçenekler arasında bir şekil verilmiş; burada görülen kasıt ve tercihten Mukaddir ve Müsavvir isimlerini tanıyoruz. O meyvenin tadından, kokusundan, içine depolanan gıdalardan Rahman, Rahîm, Kerîm, Lâtif ve Rezzak gibi isimlerini, çekirdeğindeki genetik yapısından Hâfiz ismini anlıyoruz. Etrafımıza bu nazarla baktığımızda her şey son derece planlı, programlı ve ölçülü olarak yaratılışıyla Allah’ın eseri olduğunu gösteriyor.

Aynı zamanda görüyoruz ki, Allah (cc) yaratırken bir takım sebepleri araya koyuyor. Çocuğun dünyaya gelmesinde anne ve baba, kuzunun yaratılmasında koyun  sebeptir. Bir şey daha görüyoruz ki, sebepler sonuçları yapacak ilim, irade, kudret vb gibi özellikleri bulunmuyor ve sebepler de sonuçlar gibi yaratılıyorlar.  Dolayısıyla hiçbir sebebin yaratıcı olması mümkün değildir.

Bilindiği gibi Allah’ın yaratmasında iki farklı kanunu vardır. Bu kanunlardan birisi yoktan yaratma; buna “ibda” deniliyor. Diğer kanun da önceden yaratılmış elementleri kullanarak yeni bir varlığı yaratmak; buna “inşa” adı veriliyor.

Mesela canlıların maddî bedenleri, pek çok farklı elementlerden yapılmaktadır. Bu elementler zaten kâinatta daha önceden yaratılmışlardır, vardır. İşte bu var olan maddelerden canlıların bedenlerinin yaratılışı inşa olarak yaratılıştır. Ancak, o canlının bedeninde elementlerde bulunmayan pek çok özellikleri de görmekteyiz. Mesela o canlının şekli, kendine has yapısı, özellikleri, sesi, yetenekleri vb gibi pek çok özellikleri elementlerde yoktur. Yani elementlerin dışında o canlının tüm özellikleri ona “ibda” suretiyle, yeni ve yoktan yaratılarak verilir.

Örnek olarak bir bülbülü düşünebiliriz. Bülbülün bedenindeki elementler onun vücudunda “inşa” suretiyle bir araya getirilirken; onun kendine has yetenekleri, davranışları ve şekli, sesi vb özellikleri “ibda” suretiyle, daha önce yok iken yeni ve sadece o bülbüle özel olarak yaratılıp verilir.

Siz de aynanın karşısına geçip kendinize baktığınızda inşa ve ibda kanunlarını, kendi yaratılışınızda görürsünüz. Maddeniz kâinattan alınırken, bu maddeye verilen şekil, yapı, yetenekler, hatta yürüyüşünüzden konuşmanıza kadar tüm özellikleriniz “ibda” ile size özel olarak yaratılmıştır.

 

İnsan, yoktan yaratılmayı anlamakta niçin zorlanıyor?

Bunun sebebi, insanın yaratıcıya kendine kıyas etmesi ve kendi penceresinden O’nun sıfat ve fiillerine bakmasındandır. Yani Allah’ın (cc) kâinattaki tasarrufunu kendine kıyas etmekte, O’nun da her şeyi mutlaka belirli kanunlar çerçevesinde meydana getirebileceği düşünülmektedir. Hâlbuki sebepleri ve kanunları koyan da Allah’tır (cc). O’nun varlık âlemindeki tasarrufu emirledir.

Nasıl ki bir komutan “Yürü” emriyle bir eri yürüttüğü gibi, aynı emirle bir orduyu da yürütür.

Alem-i İslamBediüzzaman'danDr. Mehmet Rıza DerindağDünyaGenelGünün Hadisiİslam ve HayatMisafir YazarlarNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Leyle-i Regaib Özel 5.000 Hatim Programı
Alem-i İslamBediüzzaman'danDünyaGenelGündemGünün DersiGünün Hadisiİslam ve HayatNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Genç Hafızlardan Şehitlerimiz İçin Dualar ve Kur-an’ı Kerim Tilavetleri
Alem-i İslamDerslerDünyaEkonomiFıkıh & HadisGenelGündemGünün DersiGünün DuasıGünün HadisiHayatHizmetİslamİslam ve HayatKartpostal - VecizeNur TalebeleriRisale-i NurRisale-i Nur DünyasıSorularla RisaleSual-CevapTürkiyeYazarlarımız
Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri ile Risale-i Nur Dersi” ŞUALAR’DAN 9.DERS ( 9. ŞUA )