Nurdan Haber

Bir Eğitimciden Milli Eğitim Şurasına Dilekçe

Bir Eğitimciden Milli Eğitim Şurasına Dilekçe
Halil Köprücüoğlu( Halilkoprucuoglu@gmail.com )
26 Ekim 2021 - 17:44

Bir Eğitimciden Milli Eğitim Şurasına Dilekçe

 

NurdanHaber – Haber Merkezi – Özel

Halil KÖPRÜCÜOĞLU

 

Batı’da Kilisenin baskısı karşısında direnen ilim adamları maalesef Dine karşı tavır almışlar. Yaratıcı yerine başka şeyleri ikâme etmeye çalışmışlardır. Fenlerin verilerini materyalist yorumlarla vehmî tarzda aciz sebepleri, yaratılanların meydana getirdiği tabiatı ikâme etmeye veya tesadüflere vermeye çalışmış, kendi kendine oluyor gibi mantıksız iddialarla farklı bir dinsizliği ortaya çıkarmışlardır. Bizde de son asırlarda bu Batı’ya tâbi olunarak, maalesef ilim ve din adeta ayrı bir tarzda değerlendirilmeye başlamıştır.

​İlk defa bu sapkın Felsefecilere karşı İmam Gazali Hazretleri karşı koymuştur. Asrımızda da bizim ülkemizden, Bediüzzaman Hazretleri, çok farklı ve önemli bir yorumla felsefi akımlara ait sapkın ve ilmin verileri dışında tamamen materyalist fikirlerin yorumuna dayalı bu iddiaların, ilmin gerçeğiyle hiç de alakası olmadığını iddia ve ispat etmiştir. Fen ve İlimlerin böyle materyalist yorumlardan ayıklanıp gerçek verileriyle, aslına zarar getirmeden ve Dini ilimlerle de mezcedilerek, eğitimimizde kitaplara girmesini istemiş, ömrü boyunca bu efkârının gerçekleşmesine çalışmıştır.

​O’nun eserleri Batı ve Doğu’da onlarca sempozyuma konu edilmiş, ülkemizde de on iki sempozyumla bütün Dünyanın ilim adamlarınca tenkitsiz değerlendirilmiştir. Artık bütün Dünya dillerine de tercüme edilmiştir. Yıllar önce de Kültür Bakanlığınca, İslam Felsefesinin değerli kitapları olduğundan, bütün kütüphanelere konmuştur. Hatta son yıllarda kitapları Diyanet İşleri Başkanlığımızca da resmi olarak basılmıştır.

​Kur’an’ın en temel meseleleri olan Tevhid, Haşir, Nübüvvet ile İbadet ve Adaleti klasik anlatımdan farklı olarak, yeni ve orijinal ve bu asrın fehmine uygun tarzda ispat örnekleriyle, ilmi verileri Dinin temel bakışıyla mezc ederek öyle değerlendirmiştir.

Kâinatın bütün varlıklarındaki harikalıklara, mucizevî oluşumların arkasındaki hikmetliliğe, İnce faydalılıklara, yüksek İlme, İrade ve Kudret’e fıtri ve mantikî olarak dikkat çekmek, Hakikate ulaşmak için, idrakimizi, ilmî gerçeğe uygun olarak uyandırmak tarzını ortaya koymuştur.

Hem bu tarzıyla Deizm, Ateizm ve Agnostik vb. düşünceler gibi yaratılış ile ilgili bütün felsefi akımların iddiaları çürütmüştür. Fiilin failsiz olamayacağı, Kanun ile Kudretin farklılığı, sebeplerin acz ve fakrı, Tabiatın sanatkâr değil sanat olduğu, kışın adeta ölen yeryüzünün, baharda adeta yeniden tohum ve yumurtalardan dirilişi, bir damla sudan canlıların meydana gelişiyle haşrin ispat edilişi hep ona aittir. Kaderin ilmi veçhesinin avama bile anlatılması, Meleklerin ve Ruhun varlığı, Miraç ve İbadetin hakikati, Peygamberimiz Muhammed ASM’ın şahs-ı manevisi ve Rabbimizin “Var” ve “Bir” oluşu en küçük tereddüde imkan bırakmadan bütün hakikatiyle ortaya konması, İhlas ve Uhuvvetin insanlık için önemi gibi pek çok konu asrın idrakine, fıtratımıza uygun tarzda ortaya konmuştur.

Bu kitapların Eğitimin her seviyesine uygun tarzda ve dilde, hatta bazılarının orijinal diliyle de Fen ve İlim kitaplarına, İlahiyat, Edebiyat ve Felsefe kitaplarına konması gerekir. İnsanlığın bu çok artan suçlardan, savaşlardan kurtulması ve saadet ve huzura kavuşması için bunun zaruret olduğuna inanıyor, bu konuda örnek çalışmalar yapmaya hazır olduğumuzu bir eğitimci olarak arz ediyorum.

​Halil Köprücüoğlu


Nurdan Haber

Alem-i İslamBediüzzaman'danDr. Mehmet Rıza DerindağDünyaGenelGünün Hadisiİslam ve HayatMisafir YazarlarNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Leyle-i Regaib Özel 5.000 Hatim Programı
Alem-i İslamBediüzzaman'danDünyaGenelGündemGünün DersiGünün Hadisiİslam ve HayatNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Genç Hafızlardan Şehitlerimiz İçin Dualar ve Kur-an’ı Kerim Tilavetleri
Alem-i İslamDerslerDünyaEkonomiFıkıh & HadisGenelGündemGünün DersiGünün DuasıGünün HadisiHayatHizmetİslamİslam ve HayatKartpostal - VecizeNur TalebeleriRisale-i NurRisale-i Nur DünyasıSorularla RisaleSual-CevapTürkiyeYazarlarımız
Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri ile Risale-i Nur Dersi” ŞUALAR’DAN 9.DERS ( 9. ŞUA )