Nurdan Haber

Nur talebesi kime denir?

Nur talebesi kime denir?
02 Ekim 2015 - 8:24

Nurdanhaber-Haber Merkezi

Bediüzzaman Said Nursi hazretleri, hem Risale-i Nur talebesi olmanın şartlarını, hem de şirket-i maneviye diye ifade ettiği manevi şirkete ortak olmanın özelliklerini, Risale-i Nurun bir çok yerinde ifade etmiştir. İşte bizde bu kısımları bir araya getirelim ve konuya öyle bakalım dedik.

Mesela Tarihçe-i  Hayat isimli eserinde şöyle ifadeler yer almaktadır. Ve Risale-i Nur talebesi olmanın en net tarifi burada yapılmaktadır.

Risale-i Nur’a intisab eden kimsenin en ehemmiyetli vazifesi, onu yazmak ve yazdırmaktır ve intişarına yardım etmektir. Onu yazan ve yazdıran ve okuyan, Risale-i Nur talebesi ünvanını alır. Ve o ünvan altında, her yirmidört saatte benim lisanımla belki yüz defa, bazan daha ziyade hayırlı dualarımda ve manevi kazançlarımda hissedar olmakla beraber; benim gibi dua eden kıymetdar binler kardeşlerim ve Risale-i Nur talebelerinin dualarına ve kazançlarına dahi hissedar olur.

Mektubat isimli eserinde ise dost, kardeş ve talebeden bahsetmekte ve yukarıda bahsettiği talebeliğin şartlarına bir de şunu eklemektedir. 

Talebeliğin hassası ve şartı şudur ki: Sözler’i kendi malı ve te’lifi gibi hissedip sahib çıksın ve en mühim vazife-i hayatiyesini, onun neşir ve hizmeti bilsin.

Ve Said Nursi hazretleri bu dost, kardeş ve talebenin şartlarını ifade ettiği bu yerde çok ilginç olarak şu şartı da eklemektedir. “Bu üç tabaka dahi, beni manevi dua ve kazançlarında dahil etmek şarttır.

Hani özel bir ibadet ve evrad var mı diye aklınıza gelebilir. Onuda Hulusi Yahyagil Barla Lahikasında yer alan bir kısımda Said Nursi Hazretlerinin tavsiyelerini şöyle beyan eder ;

 • Beş vakit namazını ta’dil-i erkan ile vaktinde kıl, yani başka ibadete gücün yetmez. 
 • Namazın nihayetindeki tesbihleri yap, yani başka zikri yapamadım diye teessüf etme. 
 • Yedi kebairi terk et, çünki sagairi arayacak zamanda değiliz. 
 • İttiba’-ı sünnet et, zira bu zamanda arkasında gidilecek ve harekatı taklide değer saf, halis ve muhlis bir hadi ki, (o da seni yine bu yola götürecektir) maalesef bulamayacaksın. 

Barla Lahikasında geçen yeri teyid eden bir kısımda burası; Allah’a vasıl olacak yolların en kısasını anlatırken Said Nursi hazretleri şu sözleri söylüyor. 

Kur’andan istifade ettiğim “Acz ve fakr ve şefkat ve tefekkür” tarikıdır. Ve bu Kısa tarikın evradı:

 • İttiba-ı sünnettir,
 • Feraizi işlemek,
 • Kebairi terketmektir. 
 • Ve bilhassa namazı ta’dil-i erkan ile kılmak, namazın arkasındaki tesbihatı yapmaktır.

Emirdağ Lahikası 2’de geçen bu bölüm ise her şeyi özetleyen bir ifade olarak yer almaktadır.Ve Said Nursi hazretleri şimdiki Risale-i Nur dershanelerinin özelliğinide şu şekilde belirtmektedir.

Her bir adam eğer hanesinde dört-beş çoluk çocuğu bulunsa kendi hanesini bir küçük Medrese-i Nuriyeye çevirsin.

Eğer yoksa, yalnız ise, çok alakadar komşularından üç-dört zat birleşsin ve bu heyet bulundukları haneyi küçük bir Medrese-i Nuriye ittihaz etsin.

Hiç olmazsa işleri ve vazifeleri olmadığı vakitlerde, beş-on dakika dahi olsa Risale-i Nur’u okumak veya dinlemek veya yazmak cihetiyle bir mikdar meşgul olsalar, hakiki talebe-i ulumun sevablarına ve şereflerine mazhar oldukları gibi, İhlas Risalesi’nde yazılan beş nevi ibadete de mazhar olurlar. Hakiki ilim talebeleri gibi, onların maişetlerini temin hususundaki adi muameleleri de bir nevi ibadet hükmüne geçebilir diye kalbe ihtar edildi.

Bütün bu ifadeleri maddelendirecek olursak şartlar şöyle ;

 • Allah’ın Farzlarını yerine getiren
 • Peygamberin Sünnetlerini hayatına geçiren
 • Allah’ın yasak ettiği Yedi Büyük Günahı  terkeden
 • Beş vakit Namazını vaktinde ve Tadil-i Erkan ile kılan
 • Namazın arkasındaki Tesbihatı yapan
 • Said Nursi hazretlerini manevi dua ve kazançlarına dahil eden
 • Risale-i Nuru Yazan ( Süre : Günde beş-on dakika )
 • Risale-i Nuru Yazdıran ( Süre : Günde beş-on dakika )
 • Risale-i Nuru Okuyan ( Süre : Günde beş-on dakika )
 • Risale-i Nuru Dinleyen ( Süre : Günde beş-on dakika ) 
 • Risale-i Nuru Neşreden
 • Risale-i Nuru kendi yazmış gibi sahip çıkan
 • Hayatının en büyük vazifesini Risale-i Nuru neşretmek bilen

 Said Nursi hazretlerinin Barla Lahikasında ifade ettiği İnsanı felakete götüren yedi büyük günah şunlardır ;

 • Katl 
 • Zina 
 • Şarab 
 • Kumar 
 • Yalancı şehadetlik
 • Ukuk-u valideyn (yani kat’-ı sıla-yı rahm)
 • Dine zarar verecek bid’alara tarafdar olmak
  Risale ajans

         

Alem-i İslamBediüzzaman'danDr. Mehmet Rıza DerindağDünyaGenelGünün Hadisiİslam ve HayatMisafir YazarlarNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Leyle-i Regaib Özel 5.000 Hatim Programı
Alem-i İslamBediüzzaman'danDünyaGenelGündemGünün DersiGünün Hadisiİslam ve HayatNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Genç Hafızlardan Şehitlerimiz İçin Dualar ve Kur-an’ı Kerim Tilavetleri
Alem-i İslamDerslerDünyaEkonomiFıkıh & HadisGenelGündemGünün DersiGünün DuasıGünün HadisiHayatHizmetİslamİslam ve HayatKartpostal - VecizeNur TalebeleriRisale-i NurRisale-i Nur DünyasıSorularla RisaleSual-CevapTürkiyeYazarlarımız
Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri ile Risale-i Nur Dersi” ŞUALAR’DAN 9.DERS ( 9. ŞUA )