Nurdan Haber

Bediüzzaman’ın Çileli Hayatından Bir Numune

Bediüzzaman’ın Çileli Hayatından Bir Numune

Bediüzzaman’ın Çileli Hayatından Bir Numune Hz. Bediüzzaman 60 yaşını geçtiğinde Eskişehir hapsinden tahliye ile sekiz seneye yakın kalacağı Kastamonu’ya sürülmüştü. İki buçuk ay polis karakolunda ins...

Eskişehir Hapsinde Üstâd’ın Te’lifatı

Eskişehir Hapsinde Üstâd’ın Te’lifatı

Hazret-i Üstâd Eskişehir hapsindeki onbir aylık (veya oniki aylık) zamanında toplam altı büyük risale te’lif etmiştir. ılk ve birinci te’lifi, Yirmisekizinci Lem’adır. Bu risalenin te’lifine Eskişehir...

İdamla Yargılanırken Tesbih Dizen Büyük Mücahid!

İdamla Yargılanırken Tesbih Dizen Büyük Mücahid!

NurdanHaber-Özel İdamla Yargılanırken Tesbih Diz01en Büyük Mücahid! Rüştü Çakın Ağabey anlatıyor: “Biz Eskişehir hapsi hadisesinde mahkemeye çıkarılmıştık. Üstadımızı önde tek olarak oturtmuşlardı. Bi...

Alak sûresi’nin ilk ayeti olan “Oku!..” emrinden kasıt nedir?

Alak sûresi’nin ilk ayeti olan “Oku!..” emrinden kasıt nedir?

Alak sûresi’nin ilk ayeti olan “Oku!..” emrinden kasıt nedir? Neyin okunması istenmektedir? Bu konuda Risalelerde bir izahat var mıdır? “Oku, yaratan Rabb’inin adıyla. O,...

“Her insan fıtrat üzere doğar.” hadisini nasıl anlamalıyız?

“Her insan fıtrat üzere doğar.” hadisini nasıl anlamalıyız?

“Her insan fıtrat üzere doğar.” hadisini nasıl anlamalıyız? Yani her insan eğitilerek deha olma potansiyeli ile mi doğar? Bu konu hakkında Risalelerden bilgi var mıdır? Hadisin asıl metni ...

Dünya dışında maddeden yaratılmış varlıklar var mı; Risale-i Nur bahsediyor mu?

Dünya dışında maddeden yaratılmış varlıklar var mı; Risale-i Nur bahsediyor mu?

Dünya dışındaki varlıklara iki açıdan bakabiliriz. Birinci bakış açısı, Kur’an’ın bakış açısıdır. Diğeri ise, insan zihin ve hayalinin bakış açısıdır. Kur’an’ın tarzı açısından, Dünyamızın...