Kategori: Risale-i Nur

İhtiyarlık Neyi İhtar Ediyor?

  Nurdanhaber-Özel Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri İhtiyarlar Risalesi isimli eserin beşinci Ricasında ihtiyarlık vaktine erişmiş ehl-i imana şöyle  teselliler vermektedir. Beşinci Rica: Bir zaman, ihtiyarlığımın mebdeinde, bir inzivâ arzusuyla, İstanbul’un boğaz tarafındaki Yuşa Tepesinde, yalnızlıkla ruhum bir istirahat aradı. Birgün o yüksek tepede, daire-i ufka, etrafa baktım. Gayet hazîn ve rikkatli bir levha-i zeval ve firâkı, ihtiyarlığın ihtarıyla gördüm. Şecere-i ömrümün kırk beşinci senesi olan kırk beşinci dalındaki yüksek makamından, tâ […]

Yazının Devamı

Risale-i Nur’dan Genç Hastalara Müjde

Nurdanhaber-Özel Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri Hastalar Risalesinin Beşinci Devasında kendisine hastalık isabet etmiş gençlere şöyle müjde veriyor. Beşinci Deva: Ey maraza mübtela hasta! Bu zamanda tecrübemle kanaatım gelmiştir ki; hastalık bazılara bir ihsan-ı İlahîdir, bir hediye-i Rahmânîdir. Bu sekiz dokuz senedir, liyakatsız olduğum halde, bazı genç zatlar, hastalık münasebetiyle dua için benimle görüştüler. Dikkat ettim […]

Yazının Devamı

Hadis’e İtiraz Edenlere Risale-i Nurdan Kesin Deliller

Nurdanhaber-Haber Merkezi Peygamberimiz (asm)’ın hadislerinin doğruluğuna ait delilleri Risale-i Nur’un her yerinde açıkça veya zımnen veya işareten görmek mümkündür. Hadislerin sahih olduğunu ve buna inanmanın gerektiğini çok kısa ve net bir şekilde özetleyen bir açıklama şöyledir: Hem Sahabeler, Kur’ân’ın ve âyetlerin hıfzından sonra, en ziyade Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın ef’al ve akvâlinin muhafazasına, bahusus ahkâma ve […]

Yazının Devamı

Nur Risalelerinin Kalplere Nüfuz Etmesindeki Sır

Nurdanhaber-Özel Nur Risalelerinin kalplere nüfuz etmesinde hiç şüphesiz Bediüzzaman’ın tevazu ve mahviyetinin çok önemli bir rolü vardır.İşte bu iki haslet Tarihçe-i Hayatın önsözünde şöyle dile getirilmektedir. Nur Risalelerinin bu kadar harikulâde bir şekilde cihana yayılmasında, bu iki hasletin çok faidesi olmuş ve pek derin tesirleri görülmüştür. Çünkü, Üstad, sohbet ve teliflerinde kendine bir “kutbu’l-ârifîn” ve bir “Gavsu’l-vâsılîn” süsü vermediği için, gönüller […]

Yazının Devamı

Risale-i Nur’da Şefkatin Ölçüsü

Nurdanhaber-Özel Risale-i Nur Külliyatı’ndan Kastamonu Lahikası isimli eserdeki bir mektupta  şefkat hissini nasıl kullanmamız gerektiği ile ilgili şöyle ölçüler verilmektedir. Şefkat-i insaniye, merhamet-i Rabbaniyenin bir cilvesi olduğundan, elbette rahmetin derecesinden aşmamak ve Rahmetenli’l-Âlemîn zâtın (a.s.m.) mertebe-i şefkatinden taşmamak gerektir. Eğer aşsa ve taşsa, o şefkat, elbette merhamet ve şefkat değildir; belki dalâlete ve ilhada sirayet eden bir maraz-ı ruhî ve bir sakam-ı kalbîdir. Meselâ, kâfir ve münafıkların Cehennemde yanmalarını ve azap ve cihad gibi hâdiseleri kendi şefkatine sığıştırmamak […]

Yazının Devamı

Terör ve PKK belasından kurtulacağımıza dair Risale-i Nur’dan ümit verici pasajlar

Nurdanhaber-Haber Merkezi Üstad Hazretlerinin geleceğe dair müjde ve işaretlerini kısa paragraflar halinde şöylece takdim edebiliriz: “Madem âdeti öyle cereyan ediyor. Âhir zamanın en büyük fesadı zamanında, elbette en büyük bir müçtehid, hem en büyük bir müceddid, hem hâkim, hem mehdî, hem mürşid, hem kutb-u âzam olarak bir zât-ı nuranîyi gönderecek ve o zat da ehl-i […]

Yazının Devamı