Kategori: Prof. Dr. Ahmet Akgündüz

Risale-i Nur Külliyâtının Yazım Kuralları -4

  RİSÂLE-İ NUR KÜLLİYÂTININ YAZIM KURALLARINA (USÛL-İ TAHRİR) UYGUNLUNLUĞU VE YAPILAN İTİRAZLARA CEVAPLAR (IV) (Bütün bu iktibaslar için bkz. BEDÎÜZZAMAN SAİD NURSÎ’NİN İLMÎ ŞAHSİYETİ (ULÛM-I ÂLİYE=ÂLET İLİMLERİ) adlı eserimizin 19. Bölümüne bakabilirsiniz. ARAPÇA ÇOĞUL KELİMELERİN TÜRKÇE’DE ÇOĞUL YAPILARAK KULLANILIŞI Arapça’da cem’ul-cümû’ kaidesi meşhûr bir gramer kuralıdır; bir defa cemi’ (çoğul) olan kelimenin tekrar bir defa […]

Yazının Devamı

Risale-i Nur Külliyâtının Yazım Kuralları -3

  RİSÂLE-İ NUR KÜLLİYÂTININ YAZIM KURALLARINA (USÛL-İ TAHRİR) UYGUNLUNLUĞU VE YAPILAN İTİRAZLARA CEVAPLAR (III) BAKALIM BEDİÜZZAMAN KELÂMIN LAFIZLARA AİT ŞARTLARINA UYMUŞ MU? TENKİD EDENLER İYİ OKUSUNLAR:   Ma’nâya Ait Şartlar Manaya ait olan şartları kısaca özetleyecek ve Risâle-i Nur Külliyâtından misâller getirecegiz: Birinci Şart: Kelâmın maksadı dâima açık tabirlerle beyân edilmeli ve konunun anlaşılmasını zorlaştıracak […]

Yazının Devamı

Risale-i Nur Külliyâtının Yazım Kuralları -2

RİSÂLE-İ NUR KÜLLİYÂTININ YAZIM KURALLARINA (USÛL-İ TAHRİR) UYGUNLUNLUĞU VE YAPILAN İTİRAZLARA CEVAPLAR (II) BAKALIM BEDİÜZZAMAN KELÂMIN LAFIZLARA AİT ŞARTLARINA UYMUŞ MU? TENKİD EDENLER İYİ OKUSUNLAR: 1. KELÂMIN ŞARTLARI Kelâmın şartları ikiye ayrılır: 2.1 Lafızlara Ait Şartlar Kelâmın lafza ait şartları, beyân ve bedî ilimlerinde ayrıntılı olarak anlatılmış ve Risâle-i Nur Külliyâtından misâller verilerek, Nurlarda bunlara […]

Yazının Devamı

Risale-i Nur Külliyâtının Yazım Kuralları

RİSÂLE-İ NUR KÜLLİYÂTININ YAZIM KURALLARINA (USÛL-İ TAHRİR) UYGUNLUNLUĞU VE YAPILAN İTİRAZLARA CEVAPLAR RİSÂLE-İ NUR KÜLLİYÂTINA YAZIM KURALLARI AÇISINDAN YAPILAN İTİRAZLARIN SEBEPLERİ Risâle-i Nur Külliyâtına yazım kuralları ve Türkçe Dilbilgisi kaideleri açısından yapılan bazı itirazlar bulunmaktadır. Evvela bunların bazı sebeplerini zikredelim: Birinci Sebep: Risâle-i Nur Külliyâtına yapılan itirazların birinci sebebi cehalettir. Âlet ilimleri dedigimiz ve buraya […]

Yazının Devamı

İslam’da ve Osmanlı’da Kadının Miras Hakkı

Nurdanhaber – Prof. Dr. Ahmed Akgündüz Mısır’da Sisi ve Tunus’da Sebsi, Mustafa Kemal’in Yolundalar! Türkiye Cumhuriyetinde şerʻî miras hukuku 1926 tarihli Medeni kanunla ilga edildi. Müslüman Arap Devletleri bu konuda Türkiye’ye uymadı. Ancak son zamanlarda “eşitlik” adı altında Mısır’ın sapık başkanı Sisi ile Tunus’un laik başkanı Sibsi yahut Sebsi denilen adamlar, tıpkı Mustafa Kemal’in yaptığı gibi, […]

Yazının Devamı

Sayın Cumhurbaşkanım!

MUHTEREM CUMHURBAŞKANIMIZ! MİLLETİN İTİMADINI TEKRAR KAZANMAK İÇİN BOYNUNUZDA DOLAŞAN AKREPLERİ YOK EDİNİZ! Maalesef bütün müsbet hizmetlerinize rağmen sizi yolunuzdan etmek isteyen çok muhalifleriniz var. Bazı akrepler sizi sokmaya çalışıyor. Bunlardan uzak durmanızı istirham ediyoruz: BİRİNCİSİ: FETÖ’nün sebep olduğu büyük felâketi bahane eden bazı İslam düşmanları ve karanlık noktalar, dindar kadroları tasfiye ediyor ve zulmediyorlar. Bildiğiniz […]

Yazının Devamı