Kategori: Prof. Dr. Ahmet Akgündüz

Risale-i Nur Külliyâtının Yazım Kuralları

RİSÂLE-İ NUR KÜLLİYÂTININ YAZIM KURALLARINA (USÛL-İ TAHRİR) UYGUNLUNLUĞU VE YAPILAN İTİRAZLARA CEVAPLAR RİSÂLE-İ NUR KÜLLİYÂTINA YAZIM KURALLARI AÇISINDAN YAPILAN İTİRAZLARIN SEBEPLERİ Risâle-i Nur Külliyâtına yazım kuralları ve Türkçe Dilbilgisi kaideleri açısından yapılan bazı itirazlar bulunmaktadır. Evvela bunların bazı sebeplerini zikredelim: Birinci Sebep: Risâle-i Nur Külliyâtına yapılan itirazların birinci sebebi cehalettir. Âlet ilimleri dedigimiz ve buraya […]

Yazının Devamı

İslam’da ve Osmanlı’da Kadının Miras Hakkı

Nurdanhaber – Prof. Dr. Ahmed Akgündüz Mısır’da Sisi ve Tunus’da Sebsi, Mustafa Kemal’in Yolundalar! Türkiye Cumhuriyetinde şerʻî miras hukuku 1926 tarihli Medeni kanunla ilga edildi. Müslüman Arap Devletleri bu konuda Türkiye’ye uymadı. Ancak son zamanlarda “eşitlik” adı altında Mısır’ın sapık başkanı Sisi ile Tunus’un laik başkanı Sibsi yahut Sebsi denilen adamlar, tıpkı Mustafa Kemal’in yaptığı gibi, […]

Yazının Devamı

Sayın Cumhurbaşkanım!

MUHTEREM CUMHURBAŞKANIMIZ! MİLLETİN İTİMADINI TEKRAR KAZANMAK İÇİN BOYNUNUZDA DOLAŞAN AKREPLERİ YOK EDİNİZ! Maalesef bütün müsbet hizmetlerinize rağmen sizi yolunuzdan etmek isteyen çok muhalifleriniz var. Bazı akrepler sizi sokmaya çalışıyor. Bunlardan uzak durmanızı istirham ediyoruz: BİRİNCİSİ: FETÖ’nün sebep olduğu büyük felâketi bahane eden bazı İslam düşmanları ve karanlık noktalar, dindar kadroları tasfiye ediyor ve zulmediyorlar. Bildiğiniz […]

Yazının Devamı

Diyanetten Kur’an Sünnet dışı Çağrı

Prof. Dr. Ahmet Akgündüz DU’Â VE ZİKİR ÖNEMSENMEZ VE HEM İ’TİKÂDDA HEM DE AMELDE İSTİKAMET KAYBEDİLİRSE O DEVLET ÇÖKER “Rivayette var ki: “Ümmetim istikametle gitse, ona bir gün var.” Yani فِى يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ اَلْفَ سَنَةٍ âyetinin sırrıyla bin sene hâkimane ve mükemmel yaşayacak. Eğer istikamette gitmezse, ona yarım gün var. Yani ancak beşyüz sene […]

Yazının Devamı

Dini tahrip eden Modernist İlahiyatçılar

ÂLEM-İ İSLAM’DA KOMUNİSTLER VE DİNSİZLER YERİNE MODERNİST İLÂHİYATÇILAR DİNİ TAHRİP EDİYORLAR; ELLERİNDE İKİ KÖR BIÇAK VAR: TARİHSELLİK VE YENİDEN YORUM

Yazının Devamı

Amerika, İSLAM’a karşı yürütülen savaşta mağlup olacaktır

Nurdanhaber – Prof. Dr. Ahmet AKGÜNDÜZ AMERİKA, İSLAM’A KARŞI YÜRÜTÜLEN SAVAŞTA MAĞLUP OLACAKLAR İnsaniyet bir ailedir. Herkesin aslı birdir, herkes Allah’ın kulu ve Hz. Âdem’in ise çocuklarıdır. Bundan dolayıdır ki, Efendimiz (ASM) Veda Hacc’ında çok net bir üslupla bunu beyan etmişlerdir ve buyurdular ki: “Ey insanlar, sizin Rabbiniz birdir ve sizin babanız da birdir. Siz […]

Yazının Devamı