Nurdan Haber

Ateizme ilgi giderek azalıyor. Peki Bediüzzaman ne demişti?

Ateizme ilgi giderek azalıyor. Peki Bediüzzaman ne demişti?
26 Aralık 2015 - 14:12

Nurdanhaber-Haber Merkezi

ABD’nin dünyaca ünlü araştırma şirketi PEW dünya üzerindeki dinler ve ateizmle ilgili yaptığı araştırmasında ilginç veriler ortaya koydu.

Araştırmaya göre, 2050 yılına kadar ateizm büyük bir düşüş yaşayacak; buna karşın İslam dini ise büyük bir yükeliş kaydedecek.

Aynı Araştırmaya göre dünya üzerinde 2010 yılı itibariyle yüzde 31,4 olan Hristiyanların dünya nüfusuna oranı 2050’de de aynı kalacak; ancak İslam dinine inananların sayısı ise yüzde 23 olduğu 2010 yılından 2050 yılına yüzde 50 artış kaydedecek ve yüzde 29’a yükselecek.

PEW’in araştırmasında yüzyılın sonlarına doğru, 2070’lerde dünya üzerindeki en kalabalık nüfusa sahip dinin İslam olacağı belirtildi.

PEW’den dinler araştırması sorumlusu Alan Cooperman, “Öyle anlışılıyorki 700’inci yüzyıldan bu yana İslam’ın önünde olan Hristiyanlık birinciliği kaptırıyor” dedi.

Araştırmada dünyanın en kalabalık nüfusa sahip dininin Hristiyanlık olduğu ancak İslam dininin ise en hızla yükselen din olduğu kaydedildi. Hristiyan nüfusun 2050 yılında 2,9 milyar kişiye; İslam nüfusunun ise 2,8 milyar kişiye ulaşacağı ifade edildi.

İslam dinindeki bu hızlı yükseliş, Müslüman ülkeleredik doğum oranının yüksekliği ile genç nüfusun fazlalığına bağlandı.

Ateistlerle ilgili de gelişmelere yer verilen araştırmada, 2050 yılında ateizm ve benzeri grupların dünya nüfusu içinde çok küçük bir yere sahip olacakları belirtildi. Bu tür grupların en fazla ABD ve Avrupa’da varlık göstereceği kaydedildi.

İnançsızların toplam nüfus içinde büyük bir düşüş yaşamalarının nedeni olarak da, bu tür gruplardaki doğurganlık oranlarının çok düşük olması gösterildi. Araştırmaya göre bu tür gruplarda yer alanların ortalama çocuk yapma oranı 1,7.

PEW çalışanı Cooperman, “Gelecekte ne olacağını bilemeyiz. Savaşlar, devrimler, kıtlık, hastalık gibi olayları kimse tahmin edemez. Bu yüzden bu sayılar ve oranlar değişebilir” dedi.

Bu konu ise Risale-i Nur’da şu şekilde geçmektedir.

“Risale-i Nur, Resul-i Ekrem aleyhissalâtü vesselâm efendimizin nuranî meşrebini ve Sahabe-i Kirâmın âlî seciyesini beyan eden bir nur ve feyiz hazinesidir. İşte bu mezkûr vaziyet, bugünkü dünyaya tap taze, nuranî bir hayat ve yepyeni bir veçhe vererek şu hakikati gösteriyor ki: Çoktandır birbirine muarız zannedilen ehl-i mekteple ehl-i medreseyi ve ehl-i tekyeyi, Risale-i Nur tevhid ve telif ediyor. Hem de, muaraza halinde olan şarkla garbı barıştırıyor. İttihad-ı İslâmı meydana getirmek için çalışan ehl-i İslâma yegâne çarenin Risale-i Nur olduğu, mütehassıs zatlar tarafından kabul ve tasdik edilmektedir. Hem, bugünkü dünyadaki ihtilâfları halledecek olan, aklen, fikren terakki etmiş yirminci asır insanlarına hak ve hakikati anlatabilecek yep yeni bir ilmî keşfiyatı ve bir teceddüdü Amerika’da, Avrupa’da,hususan Almanya’da taharrî eden cereyanlar meydana gelmiş; eğer idrak edebilirler ve görebilirlerse, işte Risale-i Nur Külliyatı… Nitekim bu hakikatin idrak edilmeye başlandığını gösteren emareler, bahtiyar Alman milleti içinde görülmektedir. Haşiye-1: Avrupa’da Hıristiyanlar içinde birtek kasabada altmış beş adet sarıklı genç Nur talebesinin çıkması, bunun bir nümunesidir. (Tarihçe-i Hayat)

 İki dehşetli Harb-i Umumînin neticesinde beşerde hasıl olan bir intibah-ı kavî vebeşerin tam uyanması cihetiyle, kat’iyen dinsiz bir millet yaşamaz. Rus da dinsiz kalamaz. Geri dönüp Hıristiyan da olamaz. Olsa olsa, küfr-ü mutlakı kıran ve hak ve hakikate dayanan ve hüccet ve delile istinad eden ve aklı ve kalbi ikna eden Kur’ân ile bir musalâha veya tâbi olabilir. O vakit dört yüz milyon ehl-i Kur’ân’a kılıç çekemez. (Said Nursî – Emirdağ Lahikası)

Alem-i İslamBediüzzaman'danDr. Mehmet Rıza DerindağDünyaGenelGünün Hadisiİslam ve HayatMisafir YazarlarNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Leyle-i Regaib Özel 5.000 Hatim Programı
Alem-i İslamBediüzzaman'danDünyaGenelGündemGünün DersiGünün Hadisiİslam ve HayatNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Genç Hafızlardan Şehitlerimiz İçin Dualar ve Kur-an’ı Kerim Tilavetleri
Alem-i İslamDerslerDünyaEkonomiFıkıh & HadisGenelGündemGünün DersiGünün DuasıGünün HadisiHayatHizmetİslamİslam ve HayatKartpostal - VecizeNur TalebeleriRisale-i NurRisale-i Nur DünyasıSorularla RisaleSual-CevapTürkiyeYazarlarımız
Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri ile Risale-i Nur Dersi” ŞUALAR’DAN 9.DERS ( 9. ŞUA )