Nurdan Haber

Nur cemaati neden Risale-i Nurları önde tutuyor?

Nur cemaati neden Risale-i Nurları önde tutuyor?
02 Mart 2016 - 10:49

Nurdanhaber-Haber Merkezi

Nur Talebelerinin Risale-i Nur’a önem vermeleri üç noktandan dolayıdır.

Birinci Nokta: Kur’an ve hadisleri bu zamanda en iyi ve en istikametli anlatan bir tefsir olmasından dolayıdır.

İkinci Nokta: Araç amaca götürdüğü için önemsenip kıymet atfedilir. Burada Risale-i Nurlar bir araç olup, Kur’an ve hadisler ise amaçtır. Araçlar amaçlar için sevilir. Bazı ham düşünceli insanlar bu inceliği göremediği için, araca atfedilen değeri amaçtan üstün tutuyor, vehmine vardırıyor.

Üçüncü Nokta: Risale-i Nurlar Kur’an’ın bu zaman şartlarına göre yazılmış vehbi ve manevi bir tefsiridir. Eski zamanda uzun ve zorlu bir yolla elde edilen manevi ve ilmi neticeyi, Risale-i Nurlar Kur’an’ın bereketi ile kısa ve kolayca verdiği için, Nur talebeleri Risale-i Nur’a ayrı bir değer veriyorlar.

Yoksa -haşa- Risale-i Nurları Kur’an ve hadislerden üstün tutmak dalalet ve küfür olur.

Daha önce kaleme aldığımız bir cevabı da burada nakledelim:  

Risale-i Nurlara olan ilgi ve hürmeti maddeler halinde şöyle zikredelim:

Birincisi: Risale-i Nurlar kendi başına kıymetli değildir, değer ve kıymetini Kur’an’a güzel bir tefsir ve vesile olmasına borçludur. Yani Risale-i Nurlar Kur’an’a şeffaf bir aynadır. Ona bakan, Kur’an’ın güzelliklerine ve meziyetlerine intikal eder. Bu sebeple çok hürmet ediliyor.

İkincisi: Risale-i Nurlar bu asrın hastalıklarına Kur’an eczanesinden şifalı ve tesirli ilaçları takdim eden bir eczacı gibidir. Asrın bütün sorunlarını iyi tahlil edip güzel bir reçete sunabilen bir Kur’an tefsiridir. Çok insanlar manevi hastalıklarını bu ilaçlarla tedavi ediyor. Elbette böyle bir eczacıya ilgisiz kalmak düşünülemez.

Üçüncüsü: Risale-i Nurlar en derin ve dağınık imani konuları temsil ve kıyas yolu ile toplayıp, anlaşılır hale getirerek, en avamın da istifadesine takdim ediyor. Böylece eskide havassa mahsus imani konular en cahil ve avam insanların idrakine uyarlanmış oluyor. Elbette böyle bir tefsir insanlar nazarında geçer akçe olacaktır.

Dördüncüsü: Risale-i Nurlar müspet hareket etmeyi ve insanlara şefkatli yaklaşmayı kendine önemli iki prensip olarak kabul etmiştir. Bu sebeple İslam ve iman hakikatleri Risale-i Nur talebelerinin elinde daha parlak ve kuvvetli duruyor. İtici değil çekici, dağıtan değil, toplayan bir meziyeti vardır.

Beşincisi: Mutlak ve masum ölçü Kur’an ve sünnettir. Şayet Risale-i Nurlarda Kur’an ve sünnete zıt bir fikir ya da hatalı bir bakış açısı varsa, delilleri ile ortaya konulur, gereken değerlendirme ondan sonra yapılır; yoksa ihtimal ve imkan üzerine bir değerlendirme yapmak ilmi açıdan bir değer taşımaz.

sorularlarisale

Alem-i İslamBediüzzaman'danDr. Mehmet Rıza DerindağDünyaGenelGünün Hadisiİslam ve HayatMisafir YazarlarNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Leyle-i Regaib Özel 5.000 Hatim Programı
Alem-i İslamBediüzzaman'danDünyaGenelGündemGünün DersiGünün Hadisiİslam ve HayatNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Genç Hafızlardan Şehitlerimiz İçin Dualar ve Kur-an’ı Kerim Tilavetleri
Alem-i İslamDerslerDünyaEkonomiFıkıh & HadisGenelGündemGünün DersiGünün DuasıGünün HadisiHayatHizmetİslamİslam ve HayatKartpostal - VecizeNur TalebeleriRisale-i NurRisale-i Nur DünyasıSorularla RisaleSual-CevapTürkiyeYazarlarımız
Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri ile Risale-i Nur Dersi” ŞUALAR’DAN 9.DERS ( 9. ŞUA )