Nurdan Haber

Mehmed Kayalar’ı Risale-i Nur hareketinde önemli kılan neydi?

Mehmed Kayalar’ı Risale-i Nur hareketinde önemli kılan neydi?
02 Ocak 2018 - 5:57

Mehmed KAYALAR 1950 Yılında Bediüzzamanla tanışınca, Üstadla yaptığı istişare ve müşavereler sonucu devrim niteliğinde olan şu iki önemli hareketi başlatır :

        BİRİNCİSİ ve en önemlisi; BEDİÜZZAMAN’la tanıştığı tarihe kadar gizli olarak devam eden Risale-i Nur hareketinin, O’nun bu harekete intisabından hemen sonra, başta Diyarbakır olmak üzere, Nur derslerinin tüm Yurt genelinde bütün halka açılması ve bunun hızlı bir şekilde yayılması.    

        İKİNCİSİ;  İleri gelen talebelerinin teklif ve ısrarlarına rağmen, Üstad Bediüzzaman’ın, Risale-i Nur  Külliyatının Latinceye çevrilmesi teklifini hep reddetmesi. Ancak, Mehmed KAYALAR böyle bir teklifte bulununca Üstad’ın onu red etmeyerek, Mehmet bey! Çok insan bu teklifi yaptı hep reddettim. Seni reddetmiyorum! diyerek bu teklifi kabul etmesi.    

        Üstadının rızasını ve iznini alan Mehmed KAYALAR; açmış olduğu bu çığırla, başta Türkiye olmak üzere, Risalelerin matbaalarda Latinceye ve dolayısiyle birçok Dünya dillerine çevrilmesine zemin hazırlamıştır.

     Bu iki hamlenin atılmasıyle Nur hareketi, Türkiye’de ve islam ülkelerinde büyük fütuhat yapmıştır, bunlardan çok daha önemli olanı;

       Tüm bunların, yapılmadan önce, Külliyatın müellifi olan BEDİÜZZAMAN’ın (r.a) izni, rızası, takdiri ve hoşnutluğu alınarak yapılmış olmasıdır. 

       Asrın dahisi, Kutbuzzamanı, Müceddid-i Ekberi, Üstad BEDİÜZZAMAN , Mehmed KAYALAR ağabey Hakkında, şu kelamlarla iltifat eder ve bu sıfatlar bizzat kendisi tarafından isminin ön tarafına konulmuştur :

v   Nur’un Muallimi,

v   Nur’un Kahramanı,

v   Hayatını Nur’a Vakfeden,

v   Nur’un Yüksek Bir Talebesi.

        Yine BEDİÜZZAMAN (r.a ), MEHMED KAYALAR’a hitaben şöyle buyurmuşlardır :

        Kardeşim Mehmed! Nur’un (manevi) Kuvveti Şarktadır, Nur’un Kuvveti Diyarbakır’dadır, Nurun Kuvveti Sendedir !

        Bir başka zaman talebelerine :

        Ben Mehmed’in fetvasıyle amel ederim. demiştir.

       1950 den 1994 yılına kadar geçen 45 yıllık sürenin 23 yılını kesintisiz (Mahkemeler ve tutuklanmalar hariç) Diyarbakır’da, geri kalan sürede İstanbul ve Yalova’da dönüşümlü olarak talebelerini irşad etmiştir. 

Alem-i İslamBediüzzaman'danDr. Mehmet Rıza DerindağDünyaGenelGünün Hadisiİslam ve HayatMisafir YazarlarNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Leyle-i Regaib Özel 5.000 Hatim Programı
Alem-i İslamBediüzzaman'danDünyaGenelGündemGünün DersiGünün Hadisiİslam ve HayatNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Genç Hafızlardan Şehitlerimiz İçin Dualar ve Kur-an’ı Kerim Tilavetleri
Alem-i İslamDerslerDünyaEkonomiFıkıh & HadisGenelGündemGünün DersiGünün DuasıGünün HadisiHayatHizmetİslamİslam ve HayatKartpostal - VecizeNur TalebeleriRisale-i NurRisale-i Nur DünyasıSorularla RisaleSual-CevapTürkiyeYazarlarımız
Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri ile Risale-i Nur Dersi” ŞUALAR’DAN 9.DERS ( 9. ŞUA )