Nurdan Haber

Hadis-i Şerifleri inkar edenlere Risale-i Nurdan Cevap

Hadis-i Şerifleri inkar edenlere Risale-i Nurdan Cevap
26 Nisan 2016 - 10:14

Nurdanhaber-Haber Merkezi
Hadis-i şerifleri inkâr edenlere, Risale-i Nur’dan cevap varmıdır?
Bu sorunun cevabını Risale-i Nur’un her yerinde açıkça veya zımnen veya işareten görmek mümkündür.

Hadisler konusunda tereddüdü olanların öncelikle iman hakikatlerini ve islamiyet esaslarını tahkiki bir surette okumasını ve benimsemesini tavsiye ederiz. Peygamber Efendimiz (asv)’in hayatına uymak her Müslümanın görevidir. Buna göre, Peygamber Efendimiz (asv)’e uymak demek, onun hayatını bilmek demektir. Bu da ona ait sahih sünnetin doğru olduğunun delilidir.

Bunun gibi onlarca hatta yüzlerce delil bulunabilir.Özellikle On Dokuzuncu Mektup’ta bu bu konuda çok önemli delilleri görmek mümkündür.

Ancak, hadislerin sahih olduğunu ve buna inanmanın gerektiğini çok kısa ve net bir şekilde özetleyen bir açıklama şöyledir:

Hem Sahabeler, Kur’ân’ın ve âyetlerin hıfzından sonra, en ziyade
Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın ef’al ve akvâlinin
muhafazasına, bahusus ahkâma ve mu’cizâta dair ahvâline bütün
kuvvetleriyle çalıştıklarını ve sıhhatlerine pek çok dikkat ettiklerini,
tarih ve siyer şehadet ediyor. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü
Vesselâma ait en küçük bir hareketi, bir sîreti, bir hali ihmal
etmemişler. Ve etmediklerini ve kaydettiklerini, kütüb-ü ehâdisiye
şehadet ediyor.”
“Hem Asr-ı Saadette, mu’cizâtı ve medar-ı ahkâm ehâdisi, kitabetle
çoklar kaydedip yazdılar. Hususan Abâdile-i Seb’a kitabetle
kaydettiler. Hususan, Tercümanü’l-Kur’ân olan Abdullah ibni Abbas
ve Abdullah ibni Amr ibni’l-Âs, bahusus otuz kırk sene sonra
Tâbiînin binler muhakkikleri, ehâdisi ve mu’cizâtı yazıyla
kaydettiler.”
“Daha ondan sonra, başta dört imam-ı müçtehid ve binler muhakkik
muhaddisler naklettiler, yazıyla muhafaza ettiler.”
“Daha Hicretten iki yüz sene sonra, başta Buharî, Müslim, Kütüb-ü
Sitte-i makbule vazife-i hıfzı omuzlarına aldılar. İbni Cevzî gibi

şiddetli binler münekkitler çıkıp, bazı mülhidlerin veya fikirsiz veya
hıfzsız veya nâdanların karıştırdıkları mevzu ehâdisi tefrik ettiler,
gösterdiler.”
“Sonra, ehl-i keşfin tasdikiyle, yetmiş defa Resul-i Ekrem
Aleyhissalâtü Vesselâm temessül edip yakaza halinde onun
sohbetiyle müşerref olan Celâleddin Süyutî gibi allâmeler ve
muhakkikler, ehâdis-i sahihanın elmaslarını, sair sözlerden ve
mevzuattan tefrik ettiler. İşte, bahsedeceğimiz hâdiseler,
mu’cizeler, böyle elden ele kuvvetli, emin, müteaddit ve çok, belki
hadsiz ellerden sağlam olarak bize gelmiş.
اَلْحَمْدُ للهِ هٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّى
“İşte buna binaen, ‘Bu zamana kadar uzun mesafeden gelen, şu
zamandan tâ o zamana kadar bu hâdiseleri, nasıl bileceğiz ki
karışmamış ve sâfidir?’ hatıra gelmemelidir. (1)

 

(1) bk. Mektubat, On Dokuzuncu Mektup, Yedinci Nükteli İşaret
İlave bilgi için tıklayınız:
– Hadislerin bir çok raviden geçtiğini dikkate alırsak, hadislere neden güvenelim ve
neden hadis inkarcılığı yapmayalım?..
Sorularlarisale.com

Alem-i İslamBediüzzaman'danDr. Mehmet Rıza DerindağDünyaGenelGünün Hadisiİslam ve HayatMisafir YazarlarNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Leyle-i Regaib Özel 5.000 Hatim Programı
Alem-i İslamBediüzzaman'danDünyaGenelGündemGünün DersiGünün Hadisiİslam ve HayatNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Genç Hafızlardan Şehitlerimiz İçin Dualar ve Kur-an’ı Kerim Tilavetleri
Alem-i İslamDerslerDünyaEkonomiFıkıh & HadisGenelGündemGünün DersiGünün DuasıGünün HadisiHayatHizmetİslamİslam ve HayatKartpostal - VecizeNur TalebeleriRisale-i NurRisale-i Nur DünyasıSorularla RisaleSual-CevapTürkiyeYazarlarımız
Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri ile Risale-i Nur Dersi” ŞUALAR’DAN 9.DERS ( 9. ŞUA )