Nurdan Haber

Hüsnü Bayramoğlu Ağabey’den Cumhuriyet Gazetesine Reddiye

Hüsnü Bayramoğlu Ağabey’den Cumhuriyet Gazetesine Reddiye
Dr. Mehmet Rıza Derindağ( mehmetriza@nurdanhaber.com )
30 Temmuz 2020 - 14:11

Hüsnü Bayramoğlu Ağabey’den Cumhuriyet Gazetesine Reddiye

Cumhuriyet Gazetesinin 30.07.2020 tarihli yazısında neşretmiş oldukları tezvirat, yalan ve iftiralara kısaca cevabımızdır:

1.Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı, seksen küsur yaşıma gelmiş birisi olarak her ehl-i iman gibi heyecanla Ayasofya Cami-i Şerifi açılışına koştum. Genel Kurmay Başkanımızı da orada gördüm. Zat-ı Alilerine dua ettim. Muvaffakiyet diledim. Gelen bayramlarını tebrik ettim. Acaba Genel Kurmay Başkanımız İsrail’in, Yunanistan’ın yahut Ermenistan’ın mı Genel Kurmay Başkanıdır? Acaba benimde mensubu olduğum bu necip milletin kahraman ordusunun kumandanı olan bir Zat’ı tebrik etmem kimleri ne için rahatsız etmektedir? Komutan bizim komutanımızdır, ordu da bizim ordumuzdur. Aynı şekilde bizim bu müjdeleri görmemize vesile olan Sayın Cumhurbaşkanımızla tebrikleşmemizi ve Ayasofya Camiinin açılış gününde hem Bakanlarımız hem de Vekillerimizle tebrikleşmemizden ve sevincimizden ve seksen senedir beklediğimiz bir günün heyecanını paylaşmamızdan ancak İslam ve tarih şuuru olmayanlar rahatsız olur. Ben bu vatanın bir evladıyım ve vatandaşıyım ve herkes gibi böyle bir müjdenin tahakkukuna sevinmem hakkımdır!

 

2.Ne orduda ne de devletin herhangi bir kurum ve kuruluşunda bir cemaatin yahut tarikatın örgütlenme denilecek yollara tevessül etmesini fevkalade nefret ve itab ile karşılıyor bunun çok büyük yanlışlıklara sebebiyet vereceğini izah ediyorum! Benim gerek Savunma Bakanımız Muhterem Hulusi Akar Bey ile yahut Genel Kurmay Başkanımız ile onların şahsında ordumuz ile duadan başka bir münasebetim yoktur. Eğer Vatan müdafaasında bir vazife bana terettüb ederse bir canım var onu da seve seve ecdadımın kanıyla sulanmış bu memlekete feda ederim, ordumuzun en geride bir neferi olarak vazifeye hazır olduğumu ilan ederim!

 

3.Mehmet Güleç Kardeşim (Fırıncı Mehmet) Hz. Üstadımızı ziyaret etmiş, bilhassa İstanbul’da çok hizmetleri sebkat etmiştir. Benim ne Mehmet Fırıncı’ya ne de başka bir insanın şahsına karşı rakibane bir vaziyetimiz olması mümkün değildir. Bizler اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ ayetinin emrine imtisalen tüm müminleri kardeş biliyoruz. Risale-i Nur davasında postnişinlik yok ki post kavgası olsun. Ben Üstadımızın hizmetinde bulunmak ve meslek ve meşrebini muhafaza noktasından vasiyetle emrettiği hususları yerine getirmekle mükellefim. Bütün Nur talebeleriyle görüşüyorum. Hasbelkader farklı gruplar olmuşsa da ben şahsen hiçbir gruba dahil değilim. Ben Bediüzzaman’ın Hizmetkarı ve talebesiyim. Bütün Nur talebelerini dava arkadaşım ahiret kardeşim görüyorum.

 

4.Ayasofya’ya dair Üstadımızın müjdeleri ve arzuları zaten malumdur. Kardeşlerime kısmen anlattığım ve bilvesile Sayın Cumhurbaşkanımıza da arzettiğim bir hatıramı aynen Ayasofya’nın açılmasından rahatsız olan mahfiller bu hatıradan da rahatsız olmuşlardır. Evet Üstadımızın mühim talebesi Ahmet Feyzi Efendi Üstadımızı vefatından evvel ziyaret etmiş ve tam dört saat görüşmüşlerdir. Konuşmalarında istikbale dair bazı meseleler de mevzu edilmiştir. Kendi yazmış olduğu bazı ayet ve hadisleri şifahen de Üstadımıza aktarıyordu. Konuşmasında Risale-i Nur’un dünya dillerine tercümesinden, Nur Medreselerinin Anadolu’da hatta aktar-ı alemde açılacağından, milyonların bilhassa Hristiyanların Risale-i Nurları okuyarak imanlarını kurtaracaklarından, bir hidayet vesilesi olacağından, masonların ve zındıka komitesinin belinin kırılacağından ve bunun en büyük işaretlerinden birisinin Ayasofya’nın vaziyet-i asliyesine tebdil olacağından, Cami-i Emeviye dair bazı hususlardan ve Mescid-i Aksa’nın tam hürriyetine kavuşacağından ve bunların devamında cemahir-i müttefikay-ı İslamiye’nin teşkil olarak inşaAllahİttihad-ı İslam’ın vücut bulacağından, İslam ordularından vs. yani dört saat böyle müjde ve beşaretlerden bahsetmiş zaman zaman Üstadımız Hazretleri de tasdik ve tebrik ve tebşir emareleri göstermiştir. Neticede de “Ahmet Feyzi ben senin bu anlattığın inkişaflar yok demiyorum. Fakat ben görmeyeceğim. Kabrimden seyredeceğim. Hüsnü görecek inşaAllah” buyurdular. Ben bunun teferruatını kardeşim Mehmet Rıza’ya aktardım. O da o mahfillere cevap verdi. Ayasofya gibi muazzam bir meselenin laubalileştirilmesilakaytlaştırılması hedefine matuf hertürlü çarpıtma kimlere ve hangi malum çevrelere hizmet ettiği masonların naşir-i efkarı olan bir gazetede makes bulmasıyla daha iyi anlaşılmıştır! Fakat Üstadımızın dediği gibi Ayasofya’nın açılmasıyla Tayyib Bey iki ordu kadar kuvvet kazanmıştır, yıkılmayacak ve yıkamayacaklardır!

Bu hususları ben söyledim yanımda bulunan kardeşlerimden Mehmet Rıza Derindağ ve Taha Tütüncü de kaleme aldılar.

 

Bediüzzaman’ın Hizmetkarı ve Talebesi

Hüsnü Bayramoğlu

Alem-i İslamBediüzzaman'danDr. Mehmet Rıza DerindağDünyaGenelGünün Hadisiİslam ve HayatMisafir YazarlarNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Leyle-i Regaib Özel 5.000 Hatim Programı
Alem-i İslamBediüzzaman'danDünyaGenelGündemGünün DersiGünün Hadisiİslam ve HayatNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Genç Hafızlardan Şehitlerimiz İçin Dualar ve Kur-an’ı Kerim Tilavetleri
Alem-i İslamDerslerDünyaEkonomiFıkıh & HadisGenelGündemGünün DersiGünün DuasıGünün HadisiHayatHizmetİslamİslam ve HayatKartpostal - VecizeNur TalebeleriRisale-i NurRisale-i Nur DünyasıSorularla RisaleSual-CevapTürkiyeYazarlarımız
Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri ile Risale-i Nur Dersi” ŞUALAR’DAN 9.DERS ( 9. ŞUA )