Nurdan Haber

Paralel Nurculuk Söylemi veya Komplo Teorisyenliği -10

Paralel Nurculuk Söylemi veya Komplo Teorisyenliği -10
Mehmet Nuri Turan( mehmetnurituran@nurdanhaber.com )
29 Kasım 2020 - 6:00

Paralel Nurculuk Söylemi veya Komplo Teorisyenliği – 10

Şimdi biraz geriye gidip devlet içinde nasıl paralel yapıların oluştuğunu anlamaya çalışalım.

Osmanlının çöküşünü inceleyenler görürler ki 18. Yüzyılın son çeyreğinden itibaren Osmanlı girmek zorunda kaldığı her savaşı kaybetmiş, her savaş kaybı aynı zamanda toprak kaybı demekti, ama üstüne birde kaybettiği savaşlar için tazminat ödemiş. Ayrıca iç işlerine müdahale başlamış, bütün bunların sebebi mağlubiyetlerdi. Bir zamanlar Fransa Kralına dans için zılgıt çeken, Osmanlı Sultanının yerine benim vatandaşımı yargılayamazsın diğen Avrupa geldi. Yıkılışa kadar yaklaşık 150 yıl aşağı yukarı durum budur.

Jön Türk hareketiyle birlikte Osmanlı mekteplerinde teknik derslerin yanı sıra tarih gibi kaynağı İslam dünyasında olan derslerde bile tercüme kitaplar okutulmaya başlandı. Saray çocukları için ecnebi mürebbiyeler getirtiyor ve Avrupai yaşam tarzını çocuklarına benimsetiyordu. Osmanlı topraklarında açılan yabancı menşe-li okullar sayesinde Alman, İngiliz, Fransız Ve Amerikan ekolleri oluştu. Buranın mezunları kendi topraklarına kendi insanlarına uzaktan bakar oldular. Bütün bunlar Osmanlı içindeki muhtelif paralel yapılardı.

Bunlardan sadece 93 Harbi ya da 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonrası imzalanan Berlin antlaşmasıyla kayıplarımızı anlatacağım, gerisini siz tahmin edersiniz. Osmanlı İmparatorluğu kendisine tabi olan Sırbistan, Bulgaristan, Romanya ve Karadağ’ın kendi başlarına birer prenslik olmalarını kabul etmiştir. Doğu Rumeli vilayeti kurulmuş ve Osmanlı İmparatorluğu’na bağlı ancak çeşitli imtiyazlara sahip olmuşlardır. Toprak paylaşımı ise aşağıdaki gibidir;

  • Bosna-Hersek imtiyazlı vilayet haline geldi.
  • Doğu Rumeli imtiyazlı vilayet haline geldi. (5 sene sonra Bulgaristan’a katıldı)
  • Bulgaristan Prensliği kuruldu.
  • Kıbrıs Sancağı İngiltere’ye kiralandı.
  • Niş Sancağı Sırbistan’a bırakıldı.
  • Teselya Sancağı Yunanistan’a (1881) bırakıldı.
  • Kars, Batum, Artvin ve Ardahan sancakları Rusya’ya bırakıldı.
  • Dobruca Sancağı Romanya’ya bırakıldı.
  • Bunların dışında birkaç kaza Karadağ’a bırakıldı.
  • Van’ın doğusundaki Kotur yöresi İran’a verildi.

Ayrıca kongre döneminde Fransa’nın yaptığı kulis çalışmaları sonucunda, antlaşma maddelerinde olmadığı halde 3 yıl sonra Tunus Prensliği Fransızlarca işgal edilmiş ve gerekçe olarak Berlin Antlaşması gösterilmiştir.

Birde Osmanlının elinde kalan Trakya ve Balkanlardaki bütün vilayetlere Avrupalı birer müfettiş tayin edlmişti. Yani Osmanlı artık yarı sömürgeydi işgal edilmemesinin iki sebebi vardı birincisi bölüşme konusunda anlaşamıyorlardı, ikincisi Müslüma ahaliyi idare edecek itaatkar bir kadro oluşturulamamıştı.

93 harbinden sonra daha önce kaybedilen her savaşın kaybından sorumlu arandığı gibi bu seferde aynısı oldu Süleyman Hüsnü Paşa ve Abdülkerim Paşa yenilgi sorumlusu tutularak yargılandı. Bu iki zat idama mahkum edildi ama Sultan Abdulhamid idam yerine sürgüne göndermeyi tercih etti. Çünkü sadece bu iki paşanın tek suçlu olduğuna inanmadı.

Bu arada halk perişan, kaybedilen topraklardaki Müslüman ahali ya Anadolu’ya sürgün ediliyor yada bulundukları yerlerde esir yaşamaya mahkum ediliyordu. Tabi asker ve sivil brokraside devletin düştüğü durumdan kurtarmak için muhtelif çalışmalar ve örgütlenmeler vardı. Bunlardan biride İttihad ve Teraki Cemiyeti idi. İTC anti sömürgeci propaganda yapması sayesinde halktan büyük destek gördü ve darbeyle Sultan Abdulhamid’i devirip iktidar oldular. İTC ye hepimiz kızabiliriz çünkü çok hata yaptılar, ama vatanseverliklerine bir şey diyemeyiz. Genç toy insanlardılar, hainler tarafından tuzağa çekildiler.

Aslında 19. Yüzyılın sonu 20. Yüzyılın başı yani Sultan Abdulhamid dönemi İslam dünyasının duraklama döneminden beri ilim ve fikir bakımından en zengin olduğu dönemdir. Son derece yetenekli ve ilmi yönden mücehhez insanlar her alanda yetişti, fakat bu kadro maalesef çöküşü önleyemedi.

İTC İlk iş olarak Trakya ve Mekadonya,daki müfettişleri Osmanlı topraklarından çıkardılar. Bu arada Almanya dışındaki Avrupa devletleri ve Rusya Osmanlı topraklarını paylaşma konusunda anlaşmışlardı, artık onlara bir bahane lazımdı. İlk olarak 1912 yılında patlayan Balkan savaşlarıyla Batı Trakya, Mekadonya, Libya ve on iki adaları kaybettik, ardından birinci dünya savaşıyla her şeyi kaybettik. Sonrasında paralel yapılardan İngilterenin kontrol ettiği ekip iktidar oldu.

Sa’y-u gayret bizden tevfik Cenabı Haktan. Selametle kalın.

Devam edecek

 

Alem-i İslamBediüzzaman'danDr. Mehmet Rıza DerindağDünyaGenelGünün Hadisiİslam ve HayatMisafir YazarlarNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Leyle-i Regaib Özel 5.000 Hatim Programı
Alem-i İslamBediüzzaman'danDünyaGenelGündemGünün DersiGünün Hadisiİslam ve HayatNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Genç Hafızlardan Şehitlerimiz İçin Dualar ve Kur-an’ı Kerim Tilavetleri
Alem-i İslamDerslerDünyaEkonomiFıkıh & HadisGenelGündemGünün DersiGünün DuasıGünün HadisiHayatHizmetİslamİslam ve HayatKartpostal - VecizeNur TalebeleriRisale-i NurRisale-i Nur DünyasıSorularla RisaleSual-CevapTürkiyeYazarlarımız
Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri ile Risale-i Nur Dersi” ŞUALAR’DAN 9.DERS ( 9. ŞUA )