Nurdan Haber

Eğitim Rehberimiz, Efendimiz (sav) – Bölüm-2

Eğitim Rehberimiz, Efendimiz (sav) – Bölüm-2
17 Mayıs 2017 - 10:21
Önceki Bölümler: 1.Bölüm;

Bölüm-2

İhlas Hasleti

Bu sebeplerden biri, belki de birincisi, ‘ihlas’ hasleti. Efendimiz bütün kuvvetini ihlasta ve hakta bilen bir rehber.

İhlas, amelin sadece Allah rızası için yapılmasıdır. “Allah, ancak kendisi için yapılmış ibadeti kabul eder” ayeti bunu dile getiriyor.

Efendimiz bu ayetin en parlak aynası olmuştur. Şan, şöhret, makam, mal gibi geçici seraplar peşinde koşmamış, yalnız Allah rızasını maksat yapmıştır.

Her sözünün tereddütsüz kabul edilip uygulanmasında samimiyetinin payı büyüktür.

Kureyş müşrikleri, davasından vazgeçmesi mukabilinde Mekke şehrinin başkanlığı ile beraber yığınla dünya malı teklif ettikleri zaman, haberi getiren amcasına şunu söyler:

Güneşi sağıma, ayı da soluma koysalar, yine bu vazifeyi bırakmam!

 

Merhamet ve Şefkati

Bir başka hususiyeti, talebesi sayılan ümmetine merhamet ve şefkati.

Hadis ve siyer kitaplarında Peygamberimizin “Ümmetim! Ümmetim!” diyerek ağladığı nakledilir.

Bu eşsiz merhameti de insanlara tesir etmiş, verilen bilgileri kısa zamanda öğrenip en güzel şekilde uygulamalarını sağlamıştı. Hangi öğrenci kendisi için gözyaşı döken bir öğretmenin tesirinde kalmaz ki?

Bilirsin, öğrencinin başarısında öğretmenin sevilmesi büyük rol oynar. Hocasını sevmeyen talebe, onun dersini de sevmez. Dinlemek azap, çalışmak işkence olur. Fakat dersin öğretmenini seven öğrenciye başarının yolları açılır.

Peygamberimiz sahabileri tarafından en çok sevilen bir insandı. Konuşurken, söze “Anam, babam sana feda olsun ey Allah Resulü!” diye başlarlar.

Müslümanlar, onun muhabbetiyle yakınlarından ayrılmış, dünyevi nimetleri terk etmekte tereddüt etmemişler.

Sahabilerinden Hazreti Enes anlatıyor: “Allah Resulünü tıraş olurken gördüm. Sahabileri etrafını çevirmişti. Tek dilekleri, düşen kıllardan birinin kendilerine isabet etmesiydi.”

Hocasını bu kadar seven kimseler elbette onun söylediklerini uygulamak için ellerinden geleni yaparlar.

 

Söylediklerini Yaşamak

Eğitimci, tavsiye ettiği meseleleri evvela kendine tatbik etmeli. Kendini düzeltemeyen başkasını düzeltemez. Resulullah tebliğ ettiği dini yaşamakta eşsizdir.

Mesela, yalanın kötülüğünü anlatmış, kendisi de asla yalan söylememiştir. Namazı tavsiye etmiş, herkesten çok o namaz kılmıştır. “Ahlakınızı güzelleştiriniz!” diye emrederken, güzel ahlakın zirvesindedir.

Bir ayette “Yapmayacağınız şeyi söylemeniz Allah katında pek çirkindir” diye buyurulur.

Başka bir ayette, bildiklerini uygulamayan âlimler ‘kitap yüklü merkebe’ benzetilir.

 

Konuyu İyi Bilmek

Eğitim ve öğretimde temel unsurlardan biri de, hazmedilmiş bilgidir.

Konusunu yeterince bilmeyen öğretmen başarılı olamaz. Zihinde billurlaşmayan manalar, muhataba aktarılamaz.

Şanlı Nebi, ilimde sınırı tayin edilemeyen bir okyanustur. Her ne öğrenmişse Rabbinden öğrenmiştir.

İlahî kaynaktan aldığı feyizle hiçbir soruyu cevapsız bırakmamış, her konuda ümmetini bilgilendirmiştir.

Tertemiz bir aynaya benzeyen ruhu vahiy nuruna parlak bir ayna olmuş, ümmetini aydınlatmıştır.

Sonraki Bölüm: Taklit Arzusu Uyandırmak

Alem-i İslamBediüzzaman'danDr. Mehmet Rıza DerindağDünyaGenelGünün Hadisiİslam ve HayatMisafir YazarlarNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Leyle-i Regaib Özel 5.000 Hatim Programı
Alem-i İslamBediüzzaman'danDünyaGenelGündemGünün DersiGünün Hadisiİslam ve HayatNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Genç Hafızlardan Şehitlerimiz İçin Dualar ve Kur-an’ı Kerim Tilavetleri
Alem-i İslamDerslerDünyaEkonomiFıkıh & HadisGenelGündemGünün DersiGünün DuasıGünün HadisiHayatHizmetİslamİslam ve HayatKartpostal - VecizeNur TalebeleriRisale-i NurRisale-i Nur DünyasıSorularla RisaleSual-CevapTürkiyeYazarlarımız
Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri ile Risale-i Nur Dersi” ŞUALAR’DAN 9.DERS ( 9. ŞUA )