Nurdan Haber | Müjdeler Verir Risale-i Nur Odaklı Dini Haberler

Ebediyyet Arzûsu

Ebediyyet Arzûsu

Dünyâmızı sâbit gibi gördük, kandık. Eyvâh bize, eyvâh! Ne kadar aldandık! Bir anda söner ömrümüzün şu’lesi, ya; Hiç sönmeyecek tâ be-kıyâmet sandık… İnsanoğlunun dünyâya gönderilişinden bugüne ...

Sesler Âlemi

Sesler Âlemi

Dinledim dün gece rast faslını kâm-rân oldum. Rûha kim sesleniyor? Keşf ile şâd-mân oldum. Mûsıkî âlemi ummân gibi sonsuz ve derin; Halk eden Kudreti takdîs ile hayrân oldum. İlk nağmeyi kim, hangi te...

Mükemmellik

Mükemmellik

Cennetdeki bahçelerde yalnız, Eksik bulamaz ararsa insan. Her türlü kemâlde bir kusûr var; Hakk, âlem-i kevni kıldı noksan… Cenâb-ı Hâlik dünyâyı böyle yaratmış: “nekàisten müberrâ olmak, cinân-ı Cenn...

Rûh ve San’at

Rûh ve San’at

İnsanda bu âzâ ve bu âlât ne için? Rûhen, bedenen bir sürü hâlât ne için? Pek çok kişi idrâk edemez; ah, ne yazık! Hilkatdeki san’at ve kemâlât ne için? San’atı, mânevî bir varlığın madde âlemindeki t...

Füsunkâr Akşamlar

Füsunkâr Akşamlar

Şehirlerin sunî ışıkları, akşamların hülyalı vasıflarını perdeliyor. Dağlarda, kırlarda, meskûn mahallerden uzak mekânlarda akşamlar daha bir başka görünür; hissedilir. Güneş guruba meyleder; gölgeler...

Emel

Emel

Emel Kalbim ne büyük, tatlı emeller yeridir! Tutsam diye koşdum senelerden beridir. Akşam uzayan gölge, benim gàyelerim; Ömrüm, şu tükenmiş güneşin benzeridir… Cenâb-ı Hakk, insana emel denilen ...