Nurdan Haber

Afrin’in hazin serüveni

Afrin’in hazin serüveni

AFRİN’İN 1919-1941 YILLARINDAKİ HAZİN SERÜVENİ Hepimize ezberletilen hikaye bellidir Milli Mücadelede İlk Kurşun 15 Mayıs 1919’da Yunanlıların İzmir’i işgali sırasında Gazeteci Hasan Tahsi...

Arap Milliyetçiliği

Arap Milliyetçiliği

  Kuzey Afrika’nın Atlantik sınırından başlayarak, doğuda Basra Körfezi’ne kadar uzanan, güneyde İran, kuzeyde Türkiye’de biten bölge olarak ifade edilen Arap Dünyasından tek bir dil ve dine sahi...

Cumhuriyet döneminde ırkçılığın devlet rejimi olması-2

Cumhuriyet döneminde ırkçılığın devlet rejimi olması-2

M. Kamal ve ekibi yapmak istediklerinin küçük ve önemli bir kısmını gerçekleştirmişlerdi. Sıradakileri yapabilmek için yönetimde sopayı tam kullanmaları ve her türden muhalefeti ortadan kaldırmaları g...

Cumhuriyet döneminde ırkçılığın devlet rejimi olması-1

Cumhuriyet döneminde ırkçılığın devlet rejimi olması-1

“Türk bu Ülkenin yegane efendisi, yegane sahibidir, saf Türk soyundan olmayanların bu memlekette bir tek hakları vardır Hizmetçi olma, köle olma hakkı. Dost, düşman ve hatta dağlar bu hakikati b...

İttihad ve Terakki dönemi Ermeni olaylarının sebebi

İttihad ve Terakki dönemi Ermeni olaylarının sebebi

Hak neyse onu söylemek her Müslümana farzdır. Bu konuya girmemin sebebi biz Müslümanların hiç bir şey olmamış gibi davranmamız ve buna mukabil Ermeni dünyası da adeta biz evimizde oturuyorduk Müslüman...

İttihad ve Terakki Cemiyeti dönemi Irkçılık

İttihad ve Terakki Cemiyeti dönemi Irkçılık

İttihad ve Teraki yani birlik ve ilerleme veya yükselme güya bütün Osmanlı unsurlarını birleştirip devleti ve milleti yüksek standartlara kavuşturacaklardı. Peki öyle oldumu? Birlikte bakalım. 23 Temm...