Kategori: Mehmet Nuri Turan

HRISTİYAN’LARDA IRKÇILIK

Malum Hristiyanlık, müstakil bir şeriâta sahip değil. Zira İsa (AS) devlet reisi olmadığı için icracı bir güce sahibi değildi. Bundan dolayı da hakiki İseviliğin şeriâtı hakiki Museviliğin şeriatıdır. İsa (AS) dan sonra takriben iki yüz sene, İsevilik tevhid dini olma özelliğini muhafaza etmiş ve Roma İmparatorluğunun bütün baskı ve zulümlerine rağmen hızla yayılmıştır. M.S. İkinci […]

Yazının Devamı

YAHUDİ IRKÇILIĞI;

Kabil’lin, Tiranların veya Mekke müşriklerinin ırkçılığı cahilane ve tamamen nefislerine esir olmaktan kaynaklanıyordu ama bir kavim varki onlar ırkçılıklarını dini bir motifle takdim ediyorlar kim onlar tabiki Yadudiler. Sözü uzatmadan kısaca şunu söyleyelim Türkiye Hahambaşılığının yayınladığı Tora ve Aftara (TEVRAT-TELMUT) birici kitabı olan BEREŞİT’in Türkçe çevirisin önsözünde seçilmişlik kavramını şöyle izah ederler. “Eğer gündüz ve […]

Yazının Devamı

İNSANLIK TARİHİ BOYUNCA IRKÇILIK İLLETİ

  İnsanlık tarihi boyunca insanlığı paramparça eden ve sömürgecilerin işini kolaylaştıran en önemli unsur ırkçılıktır. Halbuki Cenabı Hak, Hucurat Sûresi 13. Ayeti kerimede mealen şöyle buyuruyor “Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Ve birbirinizle tanışmanız için sizi milletlere ve kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allah yanında en değerli ve en üstününüz O’ndan en […]

Yazının Devamı