SON DAKİKA

Nurdan Haber | Müjdeler Verir Risale-i Nur Odaklı Dini Haberler

OSMANLI’DA İLK IRKÇILIK HAREKETLERİ

OSMANLI’DA İLK IRKÇILIK HAREKETLERİ

On dokuzuncu yüzyıl Osmanlı devleti için tamamen sıkıntılı bir süreçtir. Bu dönem bütün devlet erkanı ve Münevverler “bu sıkıntılı ortamdan nasıl kurtuluruz?” hususuna kafa yoruyorlardı. İ...

İSLAM DÜNYASINDA IRKÇILIĞIN KÖKENİ

İSLAM DÜNYASINDA IRKÇILIĞIN KÖKENİ

İslam dünyasında on dokuzuncu yüzyıla kadar kayda değer iki milliyetçilik var. Birisi Emeviler’in son dönemidir, ondan dolayı da Emevi devletinin ömrü kısa olmuştur. Esasen bu da Arap milliyetçiliğind...

IRKÇILIĞIN BİR İDEOLOJİYE DÖNÜŞMESİ

IRKÇILIĞIN BİR İDEOLOJİYE DÖNÜŞMESİ

19. yy ın ortalarında Charles Darwin’in kaleme aldığı the Origin of Species (Türlerin Kökeni) adlı çalışmasında yaradılışı inkar ederek, doğa gözlemleri sonucunda biyolojik evrim sonucuna ulaşmış bunu...

HRISTİYAN’LARDA IRKÇILIK

HRISTİYAN’LARDA IRKÇILIK

Malum Hristiyanlık, müstakil bir şeriâta sahip değil. Zira İsa (AS) devlet reisi olmadığı için icracı bir güce sahibi değildi. Bundan dolayı da hakiki İseviliğin şeriâtı hakiki Museviliğin şeriatıdır....

YAHUDİ IRKÇILIĞI;

YAHUDİ IRKÇILIĞI;

Kabil’lin, Tiranların veya Mekke müşriklerinin ırkçılığı cahilane ve tamamen nefislerine esir olmaktan kaynaklanıyordu ama bir kavim varki onlar ırkçılıklarını dini bir motifle takdim ediyorlar kim on...

İNSANLIK TARİHİ BOYUNCA IRKÇILIK İLLETİ

İNSANLIK TARİHİ BOYUNCA IRKÇILIK İLLETİ

  İnsanlık tarihi boyunca insanlığı paramparça eden ve sömürgecilerin işini kolaylaştıran en önemli unsur ırkçılıktır. Halbuki Cenabı Hak, Hucurat Sûresi 13. Ayeti kerimede mealen şöyle buyuruyor...