Kategori: Yüksel Uca

Tabiat ve Tesadüf

Nurdanhaber – Yüksel UCA Tabiat, kâinat ve fıtrat olmak üzere iki manada kullanılır. “Annelerin tabiatında şefkat vardır.”, “Arının tabiatında bal vermek vardır.” dediğimizde, tabiatı fıtrat yani yaratılış manasında kullanmış oluyoruz. Varlıklara manayı ismiyle bakan, mahlûkatın üstünde Cenab-ı Hakk’ın sikkesini ve mührünü göremeyen, isim ve sıfatlarını okuyamayan insanlar, bu harika işleri ve bedi sanatları tabiata ve […]

Yazının Devamı

Tesbih

Tesbih; Cenab-ı Hakk’ı her türlü noksan sıfatlardan tenzih etmek ve O’nu hamdetmektir.      Her mahlûk kendine mahsus lisan ile Yüce Allah’ı tespih etmektedir. “Yedi gök, yer ve bunların içinde bulunan her şey (melekler, cinler) onu hamd ile tesbih eder. Fakat siz, onların tesbihini iyi anlamazsınız. O, hakikaten halimdir, gerçekten bağışlayıcıdır.” (İsra Suresi, 17/44)    “Ey iman […]

Yazının Devamı

Allah insanı yokluğa gömer mi?

Nurdanhaber – Yüksel Uca     ALLAH İNSANI YOKLUĞA GÖMER Mİ? Kâinatın en mühim neticesi hayattır. Hayat, kâinattan süzülmüş bir hülâsadır. Hayatın en latif, en halis, en safi, sabit ve daimi cevheri ruhtur.  Şuur ve his dahi hayattan süzülmüş, bir hülâsadır. Akıl da şuurdan ve histen süzülmüş bir hülasadır. Hayatın gayesi bu fani, kısacık, elemli, kederli, […]

Yazının Devamı

Resul-i Ekrem Efendimizin Hanımları

Nurdanhaber – Yüksel Uca  

Yazının Devamı

Efendimizin Hz. Zeynep Binti Cahş Validemizle Evlenmesi

Nurdanhaber – Yüksel UCA Resul-i Ekrem Efendimizin (sav.) Zeynep Binti Cahş validemizle olan evliliği en çok tenkit edilenlerden biridir. François Marie Voltair, Habib-i Edip Efendimizin (sav.) çok evlilik yapmasını özellikle de Zeynep validemizle olan izdivacını iftiralarla dolu bir şekilde anlatmış ve bu konuda bir de tiyatro kitabı yazmıştır. Daha önce Voltair’e düşman olan ve kendisini […]

Yazının Devamı

Resul-i Ekrem Efendimiz niçin çok evlilik yapmıştır?

Nurdanhaber – Yüksel UCA Şunu hemen ifade edelim ki, şehvetlerinin esiri olanlar, Habib-i Edip Efendimizin (sav.) manevi şahsiyetini bilmeyenler O’nun niçin çok evlilik yaptığının hikmetini de anlayamazlar. Bütün peygamberler Allah’ın hususi terbiyesinden geçmiş, yaratılışları temiz kılınmış, ismet sıfatına mazhar olmuşlardır. Onların meşru olmayan herhangi bir fiili yapmaları mümkün değildir. Onların her işleri emir tahtında vuku […]

Yazının Devamı