Nurdan Haber

HASRETİNE YANANLAR

HASRETİNE YANANLAR
25 Aralık 2016 - 19:38

Mahir Duman

Özledi ancak bu gönlüm yâ Resûlallah seni

Düşte olsun sevdiğim, bir defa görsem âh seni!”

Dedezâde M. Hilmi

HASRETİNE YANANLAR

Hasretinle yananlar var ey Nebi…

Seni canından da fazla sevenler var ey Resûl…

Sen, bizim için yandın tutuştun.

Ümmetin için çırpındın didindin.

Bizim içimizde de senin hasretinle yanıp kavrulanlar var ey Fahr-i Âlem!..

Bu bağrı yanıklardan biri de Yunus. Bakın, onun ağzından da bal şeker damlıyor:

Aşkın ile âşıklar

Yansın yâ Resûlallah

İçip aşkın şerabın

Kansın yâ Resûlallah

* * *

Şol seni sevenlere

Kıl şefaat onlara

Mümin olan tenlere

Cansın yâ Resûlallah”

Onu sevmek yaratılışımızın gereği. Onu, nefsimizden de çok sevmeliyiz ki kâmil bir imana sahip olalım.

Bir başkası, en sevgili için kulaklara küpe sözünü söyler:

Her bir nevi mevcûdatın, hatta yıldızların da bir ser-zâkiri ve nur efşan (nur saçan) bir bülbülü var.

Fakat bütün bülbüllerin en afdâli ve en eşrefi ve en münevveri ve en bâhiri ve en azimi ve en kerimi ve sesçe en yüksek ve vasıfça en parlak ve zikirce en etemm (noksansız) ve şükürce en eâm (umumi) ve mahiyetçe en ekmel (mükemmel) ve suretçe en ecmel (güzel) kâinat bostanında arz ve semavâtın bütün mevcudâtını lâtif seceâtıyla (âhenkli ötüş) leziz nağâmâtıyla (nameler), ulvî tesbihâtıyla vecde ve cezbeye getiren, nev-i beşerin andelib-i zişânı (şanlı bülbül) ve beni Âdem’in (insanoğlu) bülbül-ü zül’Kur’anı, Muhammed-i Arabîdir (a.s.m).” (Bediüzzaman, Sözler)

Mevlâna, fazla söze ihtiyaç bırakmıyor: “Bu can bu tende durdukça ben Kur’an’ın kölesiyim ve Hz. Muhammed’in ayağının tozuyum.”

Aşkına tutulanlardan biri de Cemâl Mevsili’dir. En sevgilinin Ravzası’na (Peygamberimizin kabri) yakın bir mezar yeri bulabilmek için senelerce uğraşır, didinir. Bütün varlığını bu yolda harcar. Sonunda isteğine ulaşır. Dünyalar onun olmuştur. Sıra, mezar taşına yazılacak ibareyi yakınlarına söylemeye gelmiştir. Çocuklarını etrafına toplar ve sıkıca tembihler:

– Mezar taşıma Kur’an’dan bir ayet yazdıracaksınız: “Köpekleri de mağaranın girişinde ön ayaklarını uzatmış yatmaktadır.” (Kehf, 18)

AÇIK PENCERE

(Ey Muhammed!)

De ki: Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın.”

(Âli İmran, 31)

(Ey inanlar!)

Sizler için, Allah’a ve âhiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah’ı çokça ananlar için Allah’ın elçisinde pek güzel bir örnek vardır.”

(Ahzap, 21)

Kim Resûle itaat ederse, Allah’a itaat etmiş olur. Yüz çevirene gelince, seni onların başına bekçi göndermedik.”

(Nisa, 90)

 

 

Alem-i İslamBediüzzaman'danDr. Mehmet Rıza DerindağDünyaGenelGünün Hadisiİslam ve HayatMisafir YazarlarNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Leyle-i Regaib Özel 5.000 Hatim Programı
Alem-i İslamBediüzzaman'danDünyaGenelGündemGünün DersiGünün Hadisiİslam ve HayatNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Genç Hafızlardan Şehitlerimiz İçin Dualar ve Kur-an’ı Kerim Tilavetleri
Alem-i İslamDerslerDünyaEkonomiFıkıh & HadisGenelGündemGünün DersiGünün DuasıGünün HadisiHayatHizmetİslamİslam ve HayatKartpostal - VecizeNur TalebeleriRisale-i NurRisale-i Nur DünyasıSorularla RisaleSual-CevapTürkiyeYazarlarımız
Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri ile Risale-i Nur Dersi” ŞUALAR’DAN 9.DERS ( 9. ŞUA )