Nurdan Haber

Mutlak Vekil ve Risale-i Nur’a Sadakat

Mutlak Vekil ve Risale-i Nur’a Sadakat
10 Nisan 2017 - 15:04

Bir yazar hem “Bediüzzaman Said Nursi her şeyi kitaplarında yazmış ebedi hayata bu şekilde irtihal etmiş” diyor. Hem de maalesef birkaç cümle sonra mutlak vekil ne demek? neden mutlak vekil? ille de neden “mutlak”? Gibi sorularla yazdıklarına ters düşmüş..

Beyefendi Lütfen dikkat buyur her şeyden evvel “mutlak vekil” ifadesi bizzat Bediüzzaman Said Nursi’ye aittir.

Benim en yakınımda, hizmetimde olup bir derece tam tarz-ı hareketimi bilenler ve yakından görenler içinde, dört beş adamı mutlak vekil yapıyorum.”
RNK-Emirdağ Lâhikası/621

diyor.

Gerekçesini de bizzat kendisi devamında açık ve net bir şekilde söylemiş.

“Ben ölsem veya hayatta şuursuz kalsam, Nurlara karşı hizmetimin tarzını bilerek tam yapabilsinler.” RNK-Emirdağ Lâhikası/621

Bu hizmeti yapacak talebeleridir. Elbette Risale’i Nura bakarak yapacaklar. Ancak fiilen bu işi bizzat yanında kalarak bu hizmet tarzını öğrenenlerden öğrenerek yapmakta ne sakınca var.

Bu durum biraz bize mealcileri hatırlatıyor. Onlar da Kur’an için aynı şeyi söylüyor. Hatta işi o kadar ileri götürüyorlar ki Peygamber Efendimizi dahi devreden çıkarmayı göze alabiliyorlar.

Aslında bu durum Sadakat değil saplantıdır.

Her iki meselede de yapılması gereken bellidir. Esas olan kitaptır yazılı kayıttır.

Kuranı Kerime ters düştüğünü sandığı hadisi şerifleri gören bir kişi “bunun bir manası vardır bir tevili vardır.” Deyip Hadis-i Şerife ilişmeden Kuranı Kerim’e tabi olması gerekirken. Işin kolayına kaçıp (akılcığına sığışmayan) hadisi inkar ediyor.

Bu meselede de durum pek farklı değil “mutlak vekil” ifadesinin manasını anlayamayan Veya aklına sığıştıramayan bir şekilde inkara kalkışıyor.

Risale’i Nur talebeleri bu ifadenin hakiki manasını biliyor ve en uygun tavrı gösterebiliyorlar.

Onlar biliyor ki “mutlak vekilin” manası baba veya şeyhlik anlamında değildir Sadece abi anlamındadır.

Zaten mesleğimizin esası uhuvvettir. Peder ile evlât, şeyh ile mürid mâbeynindeki vasıta değildir. Belki hakikî kardeşlik vasıtalarıdır.
RNK-Lem’alar/272

“Ben de sizin bir ders arkadaşınızım” dersini Bediüzzaman Said Nursi den alan Nur talebeleri aksini zaten düşünemez herkes bu Kur’an dersinde talebe ve kardeş mertebesindedir.

Hizmet tarzı önemli midir? Bir diğer ifadeyle meslek ve meşrep önemli midir? Kur’an’a imana hizmet için özel bir tarza ihtiyaç var mıdır?

“Elbette vardır” diyorsak o zaman bu tarzı öğrenmemiz ve hayatımıza tatbik etmemiz gerekiyor Bunu yaparken bu tarzı en güzel şekilde yapanlardan öğrenmek ve beraberinde  Risale-i Nur’u da esas almak gerekmez mi?

Zaten sıkıntı burada yatıyor. Hizmet tarzını öğrenememiş veya kendine göre bir hizmet tarzı Ortaya koymuş veyahut da başka birilerini taklit ederek Risale’i Nurdan farklı bir hizmet tarzını esas almış bir kişiden Sadakat beklemek abesle iştigaldir.

 

 

Alem-i İslamBediüzzaman'danDr. Mehmet Rıza DerindağDünyaGenelGünün Hadisiİslam ve HayatMisafir YazarlarNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Leyle-i Regaib Özel 5.000 Hatim Programı
Alem-i İslamBediüzzaman'danDünyaGenelGündemGünün DersiGünün Hadisiİslam ve HayatNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Genç Hafızlardan Şehitlerimiz İçin Dualar ve Kur-an’ı Kerim Tilavetleri
Alem-i İslamDerslerDünyaEkonomiFıkıh & HadisGenelGündemGünün DersiGünün DuasıGünün HadisiHayatHizmetİslamİslam ve HayatKartpostal - VecizeNur TalebeleriRisale-i NurRisale-i Nur DünyasıSorularla RisaleSual-CevapTürkiyeYazarlarımız
Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri ile Risale-i Nur Dersi” ŞUALAR’DAN 9.DERS ( 9. ŞUA )