Nurdan Haber

FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜ

FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜ
Eyüp Ekmekçi( eyupekmekci@nurdanhaber.com )
28 Mayıs 2017 - 14:07

 

Hz.Üstad Bediüzzaman “Delil ve akıbete bakınız.” buyuruyor.

Delil: Kur’anın manevi muc’izesi olan ilim ve hikmet nuru ile açılımına ‘sadeleştirme’ adı ile Kur’anın hukukuna ihanetten kırk sene vazgeçirmeğe çalıştıktan sonra mutlak vekillerin ikaz mektubunu, Merhum Said Özdemir Ağabey getirecekken: “Bundan ötürü gelmesin. Gelirse yerimi değiştiririm.”diyerek, mukabele etti.

Aradaki münasebeti kendisi koparıp inad edince Üstadımızın mutlak vekili Merhum Mustafa Sungur Ağabey :”Bu niye böyle oldu, olmaması lazımdı. Ha bunun içinde Üstadımıza karşı bir çekememezlik vardı. Üstadın makamında gözü vardı. Lanet olsun. Elleri bacakları kırılsın.” dedi. Videoda var.

Bir isbatı da o zamandan beri dünyası başına yıkılmasıdır. Meğer bir ihanet niyeti ve beynelmilel bir komplo özneliği de baştan beri işin içinde varmış.

Bu durumda hala onun taraftarlığını, müdafaasını yapmak, ahmakunnas olmakla veya ayn-ı ihanettir.

Kendi itirafı var:

“Türkiye’yi feda edebiliriz.” “Biz payımızı alalım.” gibi.

Dünya tarihinin en adi komplosu bu, İslam’ın merkezi olan vatana, millete.

Biz AZİZÜN ZÜ’NTİKAM ‘a müracaat ediyoruz.

Hem bir mesele var ki: Aynen Mektubat-ün-Nur’dan iktibas:

“Bu risale, üçyüzden fazla mu’cizatı beyan eder. Risalet-i Ahmediye’nin (A.S.M.) mu’cizesini beyan ettiği gibi, kendisi de o mu’cizenin bir kerametidir. Üç-dört nev’ ile hârika olmuştur:

Birincisi:

Nakil ve rivayet olmakla beraber, yüz sahifeden fazla olduğu halde, kitaplara müracaat edilmeden, ezber olarak, dağ, bağ köşelerinde, üç-dört gün zarfında her günde iki-üç saat çalışmak şartıyla mecmuu on iki saatte te’lif edilmesi, hârika bir vakıadır.”

Ezeli ebedi mu’cize olan Kelam-ı Ezeli’nin bu ilim ve fen asrındaki manevi mu’cizesinden Muc’izat-ı Ahmediye Risalesinin dağ, bağ köşelerinde me’haz olmadan -bir saff-ı evvel Ağabeyimizin ifadeleriyle- adeta o muc’izatı bizzat görmüş ve içinde yaşamış gibi harika te’lifinin sırr-ı azimini idrak edemeyip işgüzarlık yaparak, onları tekrar Kütüb-ü Sitte’den alıntı tarzında neşretmek: Risale-i Nur gibi Kur’anın manevi i’cazına mazhar ve ayine bir maide-i semavinin sırr-ı azimini idrak edememek demektir. Bu sırr-ı i’câzı anlayamayan Risale-i Nur’un avamı bile olamaz.

VESSELAMÜ ALA MENİTTEBEAL HÜDA

Eyüp Ekmekçi

Alem-i İslamBediüzzaman'danDr. Mehmet Rıza DerindağDünyaGenelGünün Hadisiİslam ve HayatMisafir YazarlarNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Leyle-i Regaib Özel 5.000 Hatim Programı
Alem-i İslamBediüzzaman'danDünyaGenelGündemGünün DersiGünün Hadisiİslam ve HayatNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Genç Hafızlardan Şehitlerimiz İçin Dualar ve Kur-an’ı Kerim Tilavetleri
Alem-i İslamDerslerDünyaEkonomiFıkıh & HadisGenelGündemGünün DersiGünün DuasıGünün HadisiHayatHizmetİslamİslam ve HayatKartpostal - VecizeNur TalebeleriRisale-i NurRisale-i Nur DünyasıSorularla RisaleSual-CevapTürkiyeYazarlarımız
Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri ile Risale-i Nur Dersi” ŞUALAR’DAN 9.DERS ( 9. ŞUA )