Nurdan Haber

BİNBAŞI HAYRİ BEY’İN FİLMLERE KONU OLACAK HAYATI VAR…

BİNBAŞI HAYRİ BEY’İN FİLMLERE KONU OLACAK HAYATI VAR…
28 Aralık 2015 - 9:54

O, Emireri’nin verdiği Risale-i Nur kitabıyla bir gecede ıslah olan Yüzbaşı’dır…

Sefahatin kucağında boğulmak üzere iken, Hz. Ömer gibi Nur-u Kur’ana bir gecede ani bir dönüş yapan ve bütün ömrünü nurlarla hizmete vakfeden Binbaşı Hayri Bey 27 Aralık 1974 tarihinde vefat etti. Bugün 45. vefat yıl dönümüdür. Rahmet dualarıyla hatırlıyoruz… Binbaşı Hayri Bey’in filmlere konu olacak bir hayatı var…

BİNBAŞI HAYRİ TANJU KİMDİR?

Binbaşı Hayri Tanju, 1910 senesinde Kütahya’da dünyaya gelmiştir. Araştırmalarım sırasında, Binbaşı Hayri Bey ismini çok sık duyuyordum. Risale-i Nur’ları ilk defa Ankara’da tab ettiren ağabeylerimizden Mustafa Türkmenoğlu’nun, bu kitabın 1. cildinde yayınlanan hatıralarında şöyle bahsi geçer: “Elimizdeki kitaplar Osmanlıca, biz bunları matbaaya versek basamazlar, yeni harflere çevirmek lâzım. Bizim bunları daktilo ile yeni harfle çevirmemiz lâzımdı. Önce Üstad’tan bize üç tane “Büyük Sözler” geldi. Bunların hepsi de bizzat Üstad’ın tashihinden geçmişlerdi. Birimiz Osmanlıcadan okur; meselâ, ben diğer kitaptan takip ederim. Bir de, Hayri Ağabey diye binbaşılıktan ayrılma birisi vardı, o da daktilo ile yazardı…” Daha birçok ağabeyimiz hatıralarını anlatırken bil vesile Binbaşı Hayri Bey’in hizmetlerinden bahsediyorlardı…

Uçak Pilotu olan Binbaşı Hayri Bey’in filmlere konu olacak bir hayatı var. Berbat bir yaşantıdan; sadık ve fedakâr bir nur talebesi kimliğini Allah Ona bahşediyor… Hayatı hayat buluyor… Hazreti Ömer gibi kötü niyetle gidiyor, bir gecede Nur-u Kur’ana talebe oluyor… Sanki yeniden yaratılıyor hayırlı Hayri oluyor… Hatıralar okununca görülecek ki Binbaşı Hayri Bey’in hayatı, bir hidayet ve hizmet destanıdır…

Hani Üstad Bediüzzaman Hazretleri diyor ya; mealen: “Bazı fıtratlar tedricîdir, şey’en şey’en kalkıyor. Bazı fıtratlar da birdenbire parlıyor; barut gibi karanlıktan, birdenbire fışkırıyor. Eğer mizan istersen: İslâm’dan evvel Ömer, İslâm’dan sonra Ömer…” Hayri Bey de öyle; simsiyah barut gibiyken, ateşlenince, fışkırıyor nuranî parıltılar…

Elbette Hayri Bey’in yeni hayatında, onu, yeni ve başka türlü imtihanlar bekler. Çünkü terakkinin yolu böyle… Allah’ın kanunu bu… İnce eleklerle eler onu kader… İşten atılır, ailece çok sıkıntı çekerler, dört kere hapis yatar, devamlı takip altındadır… Bu olumsuzluklar Binbaşı Hayri Bey’i durduramadığı gibi, bu milletin imanına hizmet yolunda her şeyini feda eder… Uçak pilotu Hayri Bey, uçak gibi götürür üzerine düşen hizmetleri. Üstad Hazretlerine de yakın olur, onunla çok sık görüşür. Emirdağ Lahikasının ikinci kısmında iki yerde Hayri ismi geçmektedir. Fakat soy ad ve sıfat zikredilmediğinden şimdilik hangi Hayri’den bahsedildiğini tespit ettiremedim. Said Özdemir ve İlhan Yüce ağabeylerle de görüşüp; Binbaşı Hayri Bey hakkındaki çok güzel kanaatlerini hatıraların sonuna ekledim. Binbaşı Hayri Bey’in eski bozuk yaşantısından, ‘batılı tasvir etme’ endişesiyle fazla bahsetmek istemedim. Sadece, geçirdiği inkılâbın daha iyi anlaşılabilmesi için mecburen birkaç kelime ile ima ettim… Hatıraların ana kaynağı Binbaşı Hayri Bey’in oğlu Dinçer Tanju’dur.

Ömer Özcan

Oğlu Dinçer Tanju Anlatıyor:

İÇKİ, DAYAK, METRES…
HER TÜRLÜ GÜNAHLARLA ALÛDE YÜZBAŞI HAYRİ BEY’E EMİR ERİ RİSALE-İ NUR VERİYOR…

Babam Hasan Hayri Tanju 1910 senesinde Kütahya’nın Börekçiler Mahallesinde dünyaya gelmiştir. Kuleli Askerî Lisesi ve Hava Harp Okulu’nu bitirdikten sonra pilot-teğmen olarak ordu saflarında katılır… İlk görev yeri Eskişehir başta olmak üzere memleketin muhtelif yerlerinde vazife yapmıştır. Hatırladığım kadarıyla; Eskişehir, Diyarbakır, İzmir-Güzelyalı, Erzincan ve tekrar Eskişehir… Son görev yeri olan Eskişehir’e Binbaşı olarak geldi ve Hava İkmal Merkez Müdür Muavini olarak görev yaptı. Nur Cemaati içinde daha çok Binbaşı Hayri Bey olarak bilinir ve anılır…

Babamın eski hayatı çok berbattı; içki, dayak, metres… Her türlü günahlarla alûde çok bozuk bir hayat… İyi bir mazisi yoktu yani babamın… Annem Cuma namazına dahi gönderemezdi onu…

Sene 1950… Erzincan… Babam yüzbaşı… Ne olduysa oldu, nasıl olduysa oldu, o sene bir şeyler oldu… Doğrusu mahiyetini ve sebebini ben de tam bilemiyorum… Yalnız şunu çok iyi biliyorum; babam o sene 180 derece değişti… Hem de ne değişme… Sanki yeniden yaratıldı… Yeni halini görünce tanıyamadık, inanamadık biz babama… Şöyle oluyor bu İlâhi tecelli:

Sene 1950. İzmir’den Erzincan’a tayini çıkan babam Yüzbaşı Hayri Bey, ev bulamadım deyip bizi götürmek istemedi yanında… Yalnız olarak gitti Erzincan’a… Annem, ben ve üç kız kardeşim İzmir’de kaldık… Annem buna çok üzülmüş ve “bizi kasıtlı olarak götürmedi…” demişti…

Erzincan’da Yüzbaşı olarak göreve başlayan babama, kendi askerlerinden “Süleyman” isminde devamlı Kur’an ve Risale-i Nur okuyan ihlâslı bir er, -kendi emir eri- çok tesir ediyor… Süleyman asker, ilk defa Risalelerden veriyor kumandanına… Bu mübarek asker, hâl ve ahlakı ile de çok tesir etmiş babama…  Babamın sonradan bana anlattığına göre; bir gece, Allah’tan bir hidayet gelmiş ve eksi 39,5 derecede buzu kırıp gusül abdesti almış ve namazlarını tam olarak kılmaya başlamış… O gece yepyeni bir Hayri çıkmış ortaya.

ASKER, YÜZBAŞIM NAMAZ KILIYOR DEYİNCE ŞOK GEÇİRDİK İNANAMADIK

Sonra babam bizi çağırdı yanına, Erzincan’a. Annem, kardeşlerim ve ben hep beraber gittik… Biz gittik ama tabi daha hiçbir şeyden haberimiz yok. Bizi bir asker karşıladı. Babamız nerde dedik. Asker: “Yüzbaşım namaz kılıyor” dedi. (Aradan altmış sene geçmesine rağmen, Dinçer ağabey bu büyük değişimin tesirinden hala kurtulamamış, anlatırken gözyaşlarını tutamıyor, heyecanından zor konuşabiliyordu. Ömer Özcan) Çok şaşırdık tabi… Namaz kılıyor deyince bir şok yaşadık biz… Hattayoksa yanlış adrese mi geldik acaba diye tereddüt bile geçirdik.

Baktık babamız tamamen değişmiş… Allah, O’nun kalbine bir hidayet nuru düşürüp, İslam’ınhuzurunu tattırmış O’na. Çok sevindik, çok memnun olduk tabi. Bilhassa annem… Artık dayaklar falan bitti. Bize daha şefkatli davranıyor, asker bile dövmüyordu artık. Bir de, ben o Süleyman askerle de konuştum. Şark şivesiyle konuşuyordu. Tabi o zaman daha on yaşlarında olduğumdan İslam, hidayet gibi şeylerin pek şuurunda da değildim haliyle. Sonradan fark edip, şimdi düşünebiliyoruz bunları biz…

Babam uçak pilotuydu, Almanca ve Fransızca bilirdi. Buna rağmen ordudan tard edildi…

Ömer Özcan, Ağabeyler Anlatıyor-3

BİNBAŞI HAYRİ BEY ANKARADA DERSANEDE VEFAT ETTİ

Uzun yıllar hizmet arkadaşlığı yaptığı Mehmed Mandal Binbaşı Hayri Bey’in vefatını şöyle anlatıyor:

Rütbesini, makamını hizmet-i iman ve Kur’an için bırakıp, hayatını nur hizmetlerine adayan Binbaşı Hayri Tanju Ağabeyimiz 1974 senesinde dersanede kalırken mide kanaması geçirdi. Hacettepe Hastanesine götürdüm. Benim ismimi aldılar, bir şey olursa haber veririz diye. İki gün sonra senin hastan kaçtı diye bana telefon ettiler. Dersaneye gelmiş. Dersanede benim oğlum Said’in kucağında vefat etti. Yıkadık, namazını kıldık, onu da Fahri Türkmen ve Recep Subaşı’nın yanına, Yenimahalle/Yakacık Köyü Kabristanı’na defnettik.

Bu merhumlar hayatlarının son anına kadar Risale-i Nur yolu ile Kur’an hizmetlerine devam etmişlerdir. Üçü yan yana yatıyor şimdi. Bunlar garipti, kimseleri yoktu. O yüzden garipler olarak yan yana defnedilmişlerdi. Bu köyü seçmemizin sebebi ise bu kahramanların Yakacık’ta dersane açmaları, köyde yapılan dersleri takip etmeleri ve köylülerle yakından ilgilenmeleriydi. Köylüler de Yenimahalle’deki dersane derslerine geliyorlardı. İşte bu sebeple köylüler vefatlarını haber alınca bırakmadılar. Yakacık köyüne defnolundular. Bu köyde Abdullah ağa, Ethem ağa gibi nur talebeleri vardı, bunlar da vefat ettiler. Onlar da Üstad’ı hep görenlerdendi.

Ömer Özcan, Ağabeyler Anlatıyor-6

Alem-i İslamBediüzzaman'danDr. Mehmet Rıza DerindağDünyaGenelGünün Hadisiİslam ve HayatMisafir YazarlarNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Leyle-i Regaib Özel 5.000 Hatim Programı
Alem-i İslamBediüzzaman'danDünyaGenelGündemGünün DersiGünün Hadisiİslam ve HayatNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Genç Hafızlardan Şehitlerimiz İçin Dualar ve Kur-an’ı Kerim Tilavetleri
Alem-i İslamDerslerDünyaEkonomiFıkıh & HadisGenelGündemGünün DersiGünün DuasıGünün HadisiHayatHizmetİslamİslam ve HayatKartpostal - VecizeNur TalebeleriRisale-i NurRisale-i Nur DünyasıSorularla RisaleSual-CevapTürkiyeYazarlarımız
Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri ile Risale-i Nur Dersi” ŞUALAR’DAN 9.DERS ( 9. ŞUA )