Nurdan Haber

Birbirleriyle karıştırılan üç Abdullah Çavuş…

Birbirleriyle karıştırılan üç Abdullah Çavuş…
18 Ocak 2016 - 9:05

İsimleri aynı, Abdullah; Sıfatları aynı, Çavuş; Memleketleri aynı, Isparta; Yaşadıkları hizmet zamanı aynı, 1940’lı yıllar…


İslamköylü Hâfız Ali’nin Postası Abdullah Kula (1901–1986)
Abdullah Çavuş ismi Risale-i Nur’da çok sık geçmektedir. Çünkü aynı tarihlerde yaşamış üç Abdullah Çavuş vardır. Üstelik üçü de Ispartalı…

Üç Abdullah Çavuş’tan biri Barlalı,  Hz. Üstad’ın komşusu Abdullah Yavaşer;

İkincisi İslamköylü Hafız Ali’nin komşusu ve akrabası Nur Postası Abdullah Kula;

Üçüncüsü de Atabeyli Tâhirî Mutlu’nun komşusu Abdullah Sualp’tir.

İsimleri aynı, sıfatları aynı, memleketleri aynı, yaşadıkları zaman aynı üç faal Abdullah… Bu ağabeylerimizin isimlerinden başka, ortak bir yanları da üçünün de askerliklerini Çavuş olarak yapmalarıdır. Bu sebeple, Hazreti Üstad yazdığı mektuplarında bu ağabeylerimizi soyadlarıyla değil, ortak adları ve ortak sıfatlarıyla, ‘Abdullah Çavuş’ olarak hitap ediyor.

Bu metinde bahsi geçen ağabeyimiz, aynı tarihlerde yaşamış Ispartalı üç Abdullah Çavuş’tan birisi olan Abdullah Kula’dır. Diğer Abdullah Çavuş’ların da kendilerine aid hatıraları bu kitaptan okunabilir… Üç Abdullah Çavuş’u birbirlerinden tefrik edecek bilgiler de ilgili araştırmalarımızda mevcuttur…

İslamköylü Abdullah Kula 17 Ocak 1986 tarihinde vefat etmiştir… Bugün 30. vefat yıl dönümüdür… Rahmetle anıyoruz…

Ömer Özcan

ABDULLAH KULA İSLAMKÖYLÜ HAFIZ ALİ İLE AKRABADIR

1901 yılında dünyaya gelen İslamköylü Abdullah Kula, 1986 yılında vefat etmiş olup, mezarı İslâmköy Kabristanındadır. Nur Fabrikası sahibi, Denizli Hapishanesi şehidi İslamköylü Hafız Ali Ağabey’in hem akrabası, hem komşusu, hem de onun nur postası idi. Abdullah Kula 1943 Denizli hapishanesinde de yatmıştır, elimizdeki listede adı geçmektedir…

Abdullah Kula ile ilgili çalışmalarımda hem Abdullah Kula’nın, hem de Hafız Ali Ergün’ün ortak yeğenleri olan İslamköylü Mahmut Kula yardımcı olmuştur. Verdiği bilgiler ve fotoğraflar için kendisine çok teşekkür ediyorum. Mahmut Kula, talebim üzerine, bu akrabalık silsilesini ve diğer bildiklerini anlattıktan sonra şu şekilde yazarak göndermiştir:

Selamün aleyküm Ömer Özcan abi,

“Ben Mahmut Kula, İslamköylü Abdullah Kula (r.h.) ve Hafız Ali Ergün’ün (r.h.) yeğeniyim. Ama asıl önemlisi, Allah katında Resulümüze layık ümmet, bu fani dünyada da nur talebesi olabilmektir.

“Amcam olan rahmetli Abdullah Kula dedemin abisidir. Dayım olan rahmetli Hafız Ali ise, dedemin halasının oğludur. Hafız Ali  dayım, aynı zamanda babaannemin teyzesinin oğlu oluyor. Babaannemle dedem hala-dayı çocuklarıdır. Dolayısıyla Abdullah Kula ile Hafız Ali Ergün hala-dayı çocuklarıdır.

“Ben de, Hafız Ali’nin talebesi olan İslamköylü Hasan Ergünal’ın talebesiyim, Osmanlıcayı bu hocamdan öğrendim.

“Daha önce konuştuğumuz gibi Abdullah amcam akşam İslamköy’den risaleleri heybeye koyarak sabaha doğru Barla’ya gider, sabah namazını Üstad Hazretleri ile eda ettikten sonra dinlenmeye çekilirmiş. O günlerde Üstad Hazretleri Abdullah amcama kalem büyüklüğünde bir ağaç dalı vererek “Abdullah hayvana vurma, al bunu buraya gelirken bununla dokun hayvana, o gelir” demiş. Annemden tekrar teyit aldım. Vefatına kadar o dalı hep cebinde gezdirmiş. Çocuklarına sordum, nerede olduğunu bilmiyorlar şimdi.

“Abdullah Amcamın vefatı 17 Ocak 1986 Cuma günüdür. İslâmköy kabristanlığında Vezirzade Mustafa, Mesud Karaca ile komşu olarak yatıyor. Allah’a emanet olunuz.”

İslamköylü Mahmut Kula

HAFIZ ALİ: ‘KEÇELİ DERSLERDE HEP UYUKLUYORSUN’

“Ağabeyler Anlatıyor-3” kitabında hatıraları yayınlanan, Hafız Ali’nin hafız yaptığı yakın talebesi İslamköylü Hafız Ahmed Lütfü Sönmez’e de bir ziyaretim olmuştu. Kendisine Bediüzzaman Hazretlerine yaptığı ziyaretleri ve hocası Hafız Ali’yi sordum. Görüşmemizden kısa bir süre sonra rahmetli olan Hafız Ahmed’e, Abdullah Çavuş’u da sormuştum. Şunları söyledi:

“Abdullah Çavuş (Kula) Hafız Ali’nin postası idi. Barla’ya gider gelirdi. Hocam Hafız Ali’nin komşusuydu. İsmail’le beraber okudu Hafız Ali Efendi’den, yalnız hafız olamadı. Abdullah Çavuş çok iyi bir insandı. Derslerde bazen uyuklardı. Hocam Hafız Ali: ‘Keçeli derslerde hep uyukluyorsun’ derdi ona.”


İslamköylü Hafız Ali Ergün

RİSALE-İ NUR’DA ABDULLAH ÇAVUŞ (KULA)

Nur Postası Abdullah Kula’nın adı Risale-i Nur’da, sadece üç yerde geçmektedir. Onlar da Hafız Ali veya Atabeyli Abdullah Çavuş’la beraber geçiyor. Hem Nur postası olarak, hem de İslamköylü Hafız Ali ile beraber zikredilmesinden dolayı, bahsi geçen Abdullah’ın, Abdullah Kula olduğu çok açık ve net olarak kolayca anlaşılabilmektedir. Zaten diğer iki Abdullah Çavuş’un ‘nur postacılığı’ da yok…

“Risale-i Nur’un postacısı mübarek Abdullah ne halde olduğunu soracaktım. Hafız Ali’nin mektubunda, sormadan cevabımı aldım. Allah, ikisinden razı olsun.” (Kast. L. 120)

“Rabian: Merhum Lütfü’nün hakiki ve pek ciddi bir varisi olan Abdullah Çavuş’un mektubu, onun derece-i sadakat ve ihlâsını ve irtibatını gösterdi. Her vakit İslamköylü Abdullah ile o Abdullah Çavuş’u duada beraber yâd ediyordum. Elhak o makama layık olduğunu gösteriyor.” (Kast. L. 136)

“Merhum Lütfü’nün ehemmiyetli varislerinden Abdullah Çavuş, kahraman Tâhirî ile Atabey’i Nurs karyem hükmüne getirmişler. İslamköylü Abdullah, Hafız Ali (r.h.) zamanında Risale-i Nur’a çok hizmet etmiş.” (Emirdağ Lâhikası 81)

Kastamonu ve Emirdağ Lâhikalarından alınan birbirine benzer bu iki paragrafta, iki Abdullah’ın da ismi geçmektedir. Birincisi, Merhum Lütfü’nün varisi olan Atabeyli Abdullah Sualp; ikincisi ise, zaten İslamköylü olarak belirtilmiş olan Abdullah Kula’dır. Açıkça anlaşılıyor ki, Barlalı Abdullah Yavaşer’den başka, biri İslamköylü, diğeri Atabeyli iki Abdullah daha vardır. Yani üç Abdullah Çavuş vardır…

İSLAMKÖYLÜ HAFIZ ALİ ERGÜN’ÜN ŞECERESİ

Büyük dede Mahmut Kula Isparta depreminde hastanede kalmış, mezarı bilinmemektedir. İkisi erkek sekizi kız olmak üzere on çocuğu vardır. Erkeklerden biri Mehmet, harpte şehid olmuş, çocuğu yok. Diğeri Abdullah Kula’nın babası Mustafa… Öteki çocuklarının hepsi kız. Bunlardan Ayşe, Hafız Ali Ergün’ün annesi… Şerife ise, Hafız Ali’nin hanımı Ümmühan’ın annesi… Ümmühan ismi Risale-i Nur’da geçiyor…  

Hafız Ali Ergün ve Abdullah Kula’nın ortak yeğenleri Mahmut Kula’nın verdiği şecere bilgileri şöyledir:

Şecere :

MAHMUT KULA (Büyük Dede) İkisi erkek, sekizi kız olmak üzere on çocuğu vardır.

Büyük Dede Mahmut Kula’nın çocuklarının ve torunlarının isimleri şöyledir:

MEHMET:  ÇOCUĞU YOK (1.DÜNYA HARBİNDE ASKERDE ŞEHİT KALMIŞ)

MUSTAFA: YAŞAR, ABDULLAH KULA (ÇAVUŞ), MAHMUT(DEDEM), ULVİYE

AYŞE: HAFIZ ALİ ERGÜN (RH), MAHUR SELE (BABALARI ÖMER ERGÜN)

ZEYNEP: MUSTAFA, HAVVA, ŞERİFE, ZEYNEP (doğumunda annesi vefat ettiği için aynı ismi almış)

CUMA: HESNA, ZÜBEYDE

FATİME: ÇOCUĞU YOK

ŞERİFE: MEHMET, UMMAHAN, SEHER

SAKİNE: ÇOCUĞU YOK

ZÜBEYDE: KEMAL, HALİDE

NASİFE: İHSANE (BABANNEM), OSMAN

NOT: Şecere ile ilgili bilgiler İslamköylü Hafız Ali ve Abdullah Kula’nın ortak yeğeni olan Mahmut Kula tarafından verilmiştir. Kendisine teşekkür ediyorum.

Ömer Özcan, Ağabeyler Anlatıyor-4

Alem-i İslamBediüzzaman'danDr. Mehmet Rıza DerindağDünyaGenelGünün Hadisiİslam ve HayatMisafir YazarlarNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Leyle-i Regaib Özel 5.000 Hatim Programı
Alem-i İslamBediüzzaman'danDünyaGenelGündemGünün DersiGünün Hadisiİslam ve HayatNur TalebeleriTürkiyeYazarlarımız
Genç Hafızlardan Şehitlerimiz İçin Dualar ve Kur-an’ı Kerim Tilavetleri
Alem-i İslamDerslerDünyaEkonomiFıkıh & HadisGenelGündemGünün DersiGünün DuasıGünün HadisiHayatHizmetİslamİslam ve HayatKartpostal - VecizeNur TalebeleriRisale-i NurRisale-i Nur DünyasıSorularla RisaleSual-CevapTürkiyeYazarlarımız
Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri ile Risale-i Nur Dersi” ŞUALAR’DAN 9.DERS ( 9. ŞUA )